Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
856 856€ 832 170€ 838 485€ 704 589€ 554 879€ 652 140€ 719 819€ 697 626€ 912 792€ 936 487€ 981 311€ 1 026 925€ 322 852€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
737 336€ 670 260€ 704 209€ 568 392€ 427 046€ 513 578€ 543 146€ 553 683€ 769 067€ 819 767€ 870 468€ 912 502€ 237 583€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
737 336€ 670 260€ 704 209€ 568 392€ 427 046€ 513 578€ 543 146€ 553 683€ 769 067€ 819 767€ 870 468€ 912 502€ 237 583€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
82 325€ 82 325€ 82 384€ 75 462€ 68 118€ 68 118€ 68 118€ 82 384€ 49 087€ 49 087€ 49 087€ 49 087€ 60€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
626 457€ 574 167€ 601 581€ 471 647€ 356 614€ 442 509€ 471 439€ 467 071€ 717 110€ 765 878€ 814 646€ 863 414€ 217 202€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 0€ 1€ 1€ 11 646€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
28 554€ 12 768€ 16 028€ 19 288€ 319€ 957€ 1 594€ 2 232€ 2 870€ 4 802€ 6 734€ 0€ 8 675€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 000€ 4 215€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
115 160€ 155 467€ 126 913€ 132 377€ 122 609€ 136 829€ 172 784€ 143 305€ 143 002€ 114 987€ 108 266€ 111 709€ 83 520€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
287€ 215€ 210€ 209€ 225€ 206€ 227€ 656€ 5 992€ 3 512€ 5 364€ 14 712€ 8 820€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
287€ 215€ 210€ 209€ 225€ 206€ 227€ 656€ 5 992€ 3 512€ 5 364€ 14 712€ 8 820€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 068€ 47 087€ 43 867€ 53 991€ 71 724€ 117 170€ 85 747€ 80 738€ 45 609€ 17 820€ 14 918€ 4 901€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
12 068€ 47 087€ 43 867€ 53 991€ 71 724€ 116 629€ 85 206€ 80 738€ 45 609€ 17 533€ 14 801€ 4 812€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
541€ 541€ 0€ 0€ 286€ 117€ 89€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
114 873€ 143 185€ 79 616€ 88 301€ 68 393€ 64 899€ 55 388€ 56 902€ 56 272€ 65 867€ 85 082€ 82 080€ 69 799€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
114 873€ 143 185€ 79 616€ 88 301€ 68 393€ 64 899€ 55 388€ 56 902€ 56 272€ 65 867€ 85 082€ 82 080€ 69 798€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 360€ 6 442€ 7 363€ 3 820€ 5 223€ 1 733€ 3 888€ 638€ 723€ 1 733€ 2 577€ 2 714€ 1 749€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 360€ 6 442€ 7 363€ 3 820€ 5 223€ 1 733€ 3 888€ 638€ 723€ 1 733€ 2 577€ 2 714€ 1 749€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
856 856€ 832 170€ 838 485€ 704 589€ 554 879€ 652 140€ 719 819€ 697 626€ 912 792€ 936 487€ 981 311€ 1 026 925€ 322 852€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 615€ -6 133€ 2 352€ -1 843€ -529€ -4 638€ 2 764€ -30 631€ -17 773€ -20 035€ -8 936€ -579€ 879€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 615€ -6 133€ 2 352€ -1 843€ -529€ -4 638€ 2 764€ -30 631€ -17 773€ -20 035€ -8 936€ -579€ 879€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-6 133€ 2 352€ -1 843€ -529€ -4 638€ 81 567€ -25 829€ 13 087€ -20 035€ -8 936€ -553€ -1 795€ 3 098€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 518€ -8 485€ 4 195€ -1 314€ 4 109€ -86 205€ 28 594€ -43 718€ 2 261€ -11 099€ -8 383€ 1 216€ -2 219€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
857 787€ 832 349€ 829 907€ 698 576€ 553 493€ 654 165€ 713 659€ 725 598€ 927 409€ 943 674€ 970 964€ 1 005 385€ 302 347€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
300€ 1 000€ 4 750€ 5 650€ 5 704€ 6 309€ 1 065€ 29 424€ 21 314€ 20 586€ 14 758€ 18 405€ 12 913€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
300€ 1 000€ 4 750€ 5 650€ 5 704€ 6 309€ 1 065€ 29 424€ 21 314€ 20 586€ 14 758€ 18 405€ 12 913€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
737 336€ 682 328€ 751 297€ 612 260€ 481 002€ 584 214€ 659 035€ 639 159€ 849 455€ 864 786€ 887 171€ 927 303€ 241 046€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
12 068€ 47 087€ 43 867€ 53 991€ 71 724€ 117 170€ 85 747€ 80 738€ 45 609€ 17 533€ 14 801€ 3 463€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
737 336€ 670 260€ 704 209€ 568 392€ 427 011€ 512 490€ 541 865€ 553 412€ 768 717€ 819 177€ 869 638€ 912 502€ 237 583€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 239€ 3 776€ 891€ 1 067€ 1 807€ 933€ 1 455€ 5 421€ 5 488€ 5 456€ 5 775€ 3 324€ 270€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 239€ 3 776€ 891€ 1 067€ 1 807€ 933€ 1 455€ 5 421€ 5 488€ 5 456€ 5 775€ 3 324€ 270€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
114 913€ 145 245€ 72 969€ 79 600€ 64 980€ 62 709€ 52 105€ 51 594€ 51 152€ 52 846€ 63 259€ 56 353€ 48 118€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 561€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
9 779€ 13 644€ 471€ 221€ 273€ 268€ 385€ 3 794€ 3 233€ 4 693€ 2 790€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
526€ 284€ 193€ 362€ 368€ 648€ 837€ 355€ 490€ 343€ 442€ 230€ 533€
163
12.
Zamestnanci (331)
55 745€ 69 164€ 38 404€ 41 763€ 34 093€ 33 314€ 27 302€ 26 324€ 28 253€ 28 264€ 34 610€ 32 643€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 58€ 26 545€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
38 999€ 48 587€ 27 130€ 29 104€ 23 950€ 22 609€ 17 343€ 18 102€ 16 983€ 17 261€ 21 610€ 20 000€ 4 502€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 850€ 12 512€ 5 718€ 6 487€ 4 633€ 4 208€ 2 638€ 2 919€ 2 193€ 2 285€ 3 808€ 3 422€ 2 976€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 014€ 1 054€ 1 054€ 1 662€ 1 662€ 1 662€ 3 600€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 684€ 5 954€ 6 226€ 7 856€ 1 915€ 2 613€ 3 395€ 2 658€ 3 157€ 12 848€ 19 283€ 22 119€ 19 625€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 684€ 5 954€ 6 226€ 7 856€ 1 915€ 2 613€ 3 395€ 2 658€ 3 157€ 12 848€ 19 283€ 22 119€ 19 625€