Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BORINKA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
423 407€ 445 960€ 375 161€ 482 814€ 400 119€ 397 140€ 412 353€ 376 499€ 361 367€ 397 849€ 400 934€ 446 175€
02
501
Spotreba materiálu
298 437€ 337 946€ 254 223€ 350 960€ 263 540€ 276 056€ 242 724€ 218 951€ 215 611€ 204 952€ 215 169€ 247 711€
03
502
Spotreba energie
124 969€ 108 014€ 120 938€ 131 854€ 136 579€ 121 084€ 169 629€ 157 547€ 145 756€ 192 898€ 185 765€ 198 464€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
112 981€ 125 188€ 194 691€ 87 293€ 48 558€ 48 784€ 23 909€ 19 515€ 16 675€ 16 068€ 119 230€ 28 877€
07
511
Opravy a udržiavanie
78 568€ 94 524€ 135 845€ 68 769€ 27 057€ 29 727€ 11 096€ 2 021€ 1 196€ 1 675€ 101 020€ 6 881€
08
512
Cestovné
397€ 343€ 55€ 406€ 147€ 387€ 177€ 903€ 76€ 49€ 0€ 315€
09
513
Náklady na reprezentáciu
16€ 143€ 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
34 017€ 30 306€ 58 649€ 18 118€ 21 018€ 18 671€ 12 636€ 16 592€ 15 402€ 14 344€ 18 210€ 21 682€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 908 016€ 1 485 120€ 1 317 299€ 1 146 818€ 939 689€ 836 640€ 814 971€ 808 875€ 807 447€ 789 499€ 778 218€ 729 189€
12
521
Mzdové náklady
1 349 970€ 1 066 983€ 953 814€ 833 398€ 685 967€ 609 836€ 593 169€ 590 316€ 585 214€ 574 222€ 568 377€ 531 880€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
470 670€ 368 722€ 330 341€ 287 248€ 231 859€ 212 384€ 206 896€ 206 055€ 206 749€ 198 976€ 197 680€ 185 812€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 960€ 1 431€ 1 252€ 1 152€ 1 258€ 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
74 416€ 47 984€ 31 892€ 25 020€ 20 605€ 14 072€ 14 906€ 12 504€ 15 484€ 16 301€ 12 161€ 11 496€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
10 651€ 10 585€ 10 585€ 8 487€ 8 372€ 8 372€ 7 560€ 6 427€ 5 469€ 5 406€ 2 205€ 2 208€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 721€ 3 721€ 3 721€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 3 224€ 2 205€ 2 205€ 2 205€ 2 208€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 930€ 6 864€ 6 864€ 5 263€ 5 148€ 5 148€ 4 336€ 3 203€ 3 265€ 3 201€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 588€ 104€ 96€ 3 638€ 1 124€ 96€ 106€ 90€ 132€ 7€ 1 383€ 2 790€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 7€ 7€ 1 372€ 2 527€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5€
26
546
Odpis pohľadávky
2 373€ 3 540€ 1 032€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
88€ 104€ 96€ 98€ 92€ 96€ 106€ 90€ 125€ 0€ 0€ 259€
28
549
Manká a škody
127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
45 900€ 46 695€ 38 468€ 35 504€ 52 854€ 47 339€ 123 488€ 69 180€ 63 893€ 37 535€ 46 746€ 49 181€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 856€ 37 557€ 34 043€ 32 717€ 44 881€ 45 310€ 85 998€ 24 660€ 18 037€ 18 937€ 11 662€ 11 836€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
5 044€ 9 138€ 4 425€ 2 787€ 7 973€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 780€ 3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
264€ 5 571€ 1 491€ 3 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 327€ 3 825€ 2 992€ 4 775€ 4 108€ 4 840€ 4 873€ 4 808€ 4 857€ 4 814€ 4 724€ 5 117€
43
563
Kurzové straty
0€ 7€ 0€ 1€ 22€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 327€ 3 825€ 2 992€ 4 775€ 4 108€ 4 840€ 4 873€ 4 808€ 4 850€ 4 814€ 4 723€ 5 095€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
797 922€ 683 395€ 631 014€ 615 564€ 587 360€ 577 245€ 559 490€ 495 047€ 453 125€ 404 731€ 325 980€ 324 133€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
764 818€ 660 684€ 613 619€ 600 021€ 578 681€ 561 855€ 548 935€ 485 788€ 449 293€ 400 186€ 321 681€ 323 407€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
33 104€ 22 711€ 17 395€ 15 543€ 8 679€ 15 391€ 10 555€ 9 259€ 3 832€ 4 545€ 4 300€ 725€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 305 791€ 2 800 872€ 2 570 306€ 2 384 893€ 2 042 185€ 1 920 457€ 1 946 750€ 1 780 441€ 1 712 965€ 1 655 910€ 1 679 420€ 1 587 670€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
788 191€ 671 438€ 610 372€ 602 670€ 581 033€ 567 369€ 548 307€ 481 356€ 447 145€ 397 824€ 318 988€ 314 352€
67
602
Tržby z predaja služieb
788 191€ 671 438€ 610 372€ 602 670€ 581 033€ 567 369€ 548 307€ 481 356€ 447 145€ 397 824€ 318 988€ 314 352€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
22 251€ 18 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
22 251€ 18 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
9 290€ 16 184€ 21 438€ 13 638€ 10 110€ 9 764€ 10 574€ 13 677€ 5 957€ 12 416€ 12 694€ 17 096€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
191€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 290€ 16 184€ 21 438€ 13 447€ 10 110€ 9 764€ 10 574€ 13 656€ 5 957€ 12 416€ 12 694€ 17 096€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
6 490€ 3 034€ 2 787€ 6 384€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
6 490€ 3 034€ 2 787€ 6 384€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 567€ 2 934€ 2 787€ 4 206€ 2 029€ 37 491€ 44 519€ 45 856€ 18 598€ 35 084€ 37 345€ 32 479€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 923€ 100€ 2 178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
19€ 12€ 10€ 6€ 6€ 12€ 9€ 18€ 26€ 19€ 57€ 0€
102
662
Úroky
19€ 12€ 10€ 6€ 6€ 12€ 9€ 18€ 26€ 19€ 56€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 475 949€ 2 098 766€ 1 938 352€ 1 724 009€ 1 476 651€ 1 341 121€ 1 322 302€ 1 279 318€ 1 233 668€ 1 192 757€ 1 307 739€ 1 232 554€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 414 697€ 2 032 783€ 1 873 648€ 1 652 525€ 1 409 317€ 1 274 207€ 1 197 067€ 1 224 848€ 1 189 849€ 1 152 638€ 1 273 662€ 1 203 468€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
40 056€ 36 757€ 33 435€ 32 127€ 44 773€ 45 308€ 85 998€ 24 660€ 18 037€ 18 937€ 11 662€ 11 836€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 311€ 7 967€ 10 622€ 10 688€ 10 622€ 8 799€ 11 104€ 15 933€ 15 933€ 18 199€ 22 415€ 17 251€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
578€ 578€ 578€ 578€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
15 085€ 20 460€ 20 039€ 28 079€ 11 830€ 12 805€ 28 134€ 13 877€ 9 848€ 2 984€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
222€ 222€ 30€ 12€ 12€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 302 190€ 2 807 910€ 2 572 959€ 2 346 708€ 2 069 829€ 1 955 757€ 1 925 711€ 1 820 225€ 1 705 394€ 1 638 101€ 1 676 824€ 1 596 482€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-3 601€ 7 038€ 2 653€ -38 185€ 27 645€ 35 300€ -21 039€ 39 783€ -7 572€ -17 808€ -2 597€ 8 812€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 2€ 2€ 1€ 1€ 2€ 2€ 3€ 5€ 4€ 13€ 14€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-3 604€ 7 036€ 2 651€ -38 186€ 27 644€ 35 298€ -21 041€ 39 780€ -7 576€ -17 813€ -2 609€ 8 798€