Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
435 977€ 420 260€ 497 916€ 440 316€ 428 398€ 456 658€ 436 993€ 434 270€ 447 724€ 438 874€ 414 673€ 439 542€ 373 969€ 401 378€ 414 120€
02
501
Spotreba materiálu
264 593€ 287 900€ 342 327€ 278 977€ 282 531€ 291 903€ 269 642€ 262 065€ 277 767€ 249 097€ 238 446€ 219 990€ 216 672€ 209 310€ 236 500€
03
502
Spotreba energie
171 384€ 132 360€ 155 589€ 161 339€ 145 867€ 164 755€ 167 351€ 172 204€ 169 957€ 189 778€ 176 227€ 219 552€ 157 297€ 192 068€ 177 605€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 15€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
218 755€ 103 577€ 68 898€ 94 549€ 179 341€ 91 778€ 81 403€ 138 382€ 209 164€ 130 356€ 90 271€ 50 203€ 44 481€ 55 677€ 86 308€
07
511
Opravy a udržiavanie
30 253€ 60 198€ 21 633€ 51 641€ 142 350€ 52 214€ 42 688€ 106 811€ 151 889€ 101 666€ 60 206€ 19 617€ 12 091€ 29 781€ 29 551€
08
512
Cestovné
48€ 50€ 35€ 43€ 288€ 45€ 102€ 261€ 123€ 0€ 9€ 0€ 139€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
188 454€ 43 379€ 47 215€ 42 908€ 36 955€ 39 521€ 38 426€ 31 527€ 57 173€ 28 429€ 29 941€ 30 585€ 32 381€ 25 896€ 56 619€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 627 245€ 2 576 698€ 2 365 305€ 2 004 403€ 1 753 293€ 1 615 405€ 1 365 292€ 1 160 315€ 1 013 357€ 953 877€ 944 239€ 964 799€ 847 014€ 849 219€ 782 956€
12
521
Mzdové náklady
1 892 644€ 1 840 666€ 1 697 651€ 1 456 499€ 1 278 785€ 1 185 166€ 1 000 702€ 860 455€ 743 241€ 696 982€ 688 315€ 695 483€ 623 949€ 626 463€ 573 956€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
656 214€ 633 392€ 586 041€ 504 747€ 442 182€ 407 685€ 341 078€ 285 547€ 254 814€ 243 467€ 242 457€ 245 419€ 213 302€ 214 694€ 197 825€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
78 387€ 102 640€ 81 613€ 43 156€ 32 326€ 22 554€ 23 513€ 14 314€ 15 303€ 13 428€ 13 467€ 23 896€ 9 762€ 8 061€ 11 175€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
29 231€ 33 037€ 25 237€ 16 207€ 15 982€ 16 031€ 12 426€ 12 480€ 12 434€ 12 506€ 3 056€ 2 084€ 2 176€ 2 091€ 5 858€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 520€ 4 520€ 4 645€ 3 529€ 3 529€ 3 529€ 3 056€ 3 056€ 3 056€ 3 056€ 3 056€ 2 084€ 2 084€ 2 084€ 2 092€
20
538
Ostatné dane a poplatky
24 710€ 28 517€ 20 593€ 12 678€ 12 453€ 12 502€ 9 370€ 9 424€ 9 379€ 9 450€ 0€ 0€ 92€ 7€ 3 765€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
519€ 464€ 21 789€ 354€ 369€ 503€ 1 647€ 404€ 580€ 582€ 617€ 195€ 673€ 2€ 633€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 372€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 32€ 0€ 626€
26
546
Odpis pohľadávky
21 307€ 1 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
519€ 464€ 482€ 354€ 369€ 503€ 368€ 404€ 580€ 582€ 617€ 195€ 270€ 2€ 7€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
65 227€ 115 856€ 58 168€ 80 429€ 48 429€ 33 759€ 27 408€ 33 966€ 38 146€ 70 136€ 70 843€ 67 233€ 52 607€ 66 047€ 57 953€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 793€ 31 825€ 28 865€ 28 387€ 23 734€ 22 026€ 18 745€ 22 601€ 25 621€ 22 926€ 21 269€ 23 152€ 24 073€ 19 224€ 18 891€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
34 434€ 84 031€ 29 304€ 52 042€ 24 696€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 434€ 83 570€ 26 597€ 29 915€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
461€ 2 707€ 22 127€ 11 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 703€ 5 030€ 4 825€ 6 453€ 4 361€ 4 657€ 4 593€ 5 026€ 5 433€ 5 380€ 4 124€ 6 723€ 9 891€ 265€ 3 215€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 703€ 5 030€ 4 825€ 6 453€ 4 361€ 4 657€ 4 593€ 5 026€ 5 433€ 5 380€ 4 124€ 6 723€ 9 891€ 265€ 3 215€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
862 216€ 732 273€ 876 695€ 771 232€ 806 660€ 813 245€ 783 604€ 774 500€ 780 383€ 749 480€ 674 726€ 626 519€ 542 145€ 455 629€ 453 259€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
789 655€ 638 585€ 813 356€ 709 854€ 730 512€ 679 784€ 699 338€ 682 120€ 672 714€ 650 059€ 585 585€ 574 694€ 488 383€ 439 192€ 453 259€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
72 561€ 93 688€ 63 339€ 61 378€ 76 147€ 133 461€ 84 266€ 92 381€ 107 670€ 99 420€ 89 141€ 51 824€ 53 762€ 16 436€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 243 874€ 3 987 196€ 3 918 835€ 3 413 944€ 3 236 832€ 3 032 035€ 2 713 365€ 2 559 342€ 2 507 223€ 2 361 191€ 2 202 548€ 2 157 298€ 1 872 956€ 1 830 308€ 1 804 302€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
862 169€ 730 475€ 864 158€ 792 668€ 810 885€ 800 305€ 776 756€ 774 491€ 780 045€ 745 637€ 664 068€ 625 571€ 541 950€ 452 379€ 451 446€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
862 169€ 730 475€ 864 158€ 792 668€ 810 885€ 800 305€ 776 756€ 774 491€ 780 045€ 745 637€ 664 068€ 625 571€ 541 950€ 452 379€ 451 446€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
53€ 2 615€ 76€ 903€ 7 506€ 13 021€ 8 243€ 101€ 372€ 3 911€ 10 729€ 938€ 235€ 6 061€ 21 884€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
53€ 2 615€ 76€ 903€ 7 506€ 12 605€ 8 243€ 101€ 372€ 3 911€ 10 729€ 938€ 235€ 6 061€ 21 884€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
83 570€ 26 597€ 66 276€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€ 48 572€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
83 570€ 26 597€ 66 276€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€ 48 572€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
83 570€ 26 597€ 29 915€ 13 073€ 11 733€ 8 663€ 11 365€ 12 526€ 47 210€ 49 574€ 44 081€ 28 534€ 46 823€ 39 062€ 48 572€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
20€ 25€ 27€ 21€ 17€ 14€ 11€ 25€ 26€ 46€ 81€ 36€ 64€ 93€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
20€ 25€ 27€ 21€ 17€ 14€ 11€ 25€ 26€ 46€ 81€ 36€ 63€ 93€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 190€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 190€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 319 099€ 3 167 940€ 3 021 148€ 2 577 867€ 2 420 632€ 2 162 335€ 1 960 888€ 1 770 945€ 1 722 298€ 1 538 897€ 1 483 413€ 1 481 141€ 1 305 463€ 1 335 785€ 1 282 793€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 136 809€ 2 919 700€ 2 854 920€ 2 541 047€ 2 391 263€ 2 129 791€ 1 925 016€ 1 737 237€ 1 687 623€ 1 506 219€ 1 452 923€ 1 449 865€ 1 267 926€ 1 315 972€ 1 263 902€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
30 295€ 31 327€ 28 823€ 28 000€ 23 006€ 21 299€ 18 018€ 21 632€ 24 651€ 21 956€ 20 946€ 23 152€ 24 073€ 19 224€ 18 891€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
138 447€ 209 759€ 128 923€ 470€ 1 570€ 2 753€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
386€ 727€ 727€ 727€ 970€ 970€ 970€ 323€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 050€ 6 655€ 8 441€ 8 433€ 5 635€ 10 519€ 17 127€ 10 637€ 7 485€ 6 999€ 9 222€ 8 125€ 13 464€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
498€ 498€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 264 892€ 3 927 645€ 3 951 684€ 3 384 538€ 3 250 777€ 2 984 340€ 2 757 266€ 2 558 074€ 2 549 950€ 2 338 044€ 2 202 336€ 2 136 265€ 1 894 506€ 1 833 350€ 1 804 979€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
21 019€ -59 551€ 32 849€ -29 406€ 13 945€ -47 695€ 43 901€ -1 268€ 42 727€ -23 147€ -212€ -21 033€ 21 550€ 3 043€ 677€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 5€ 5€ 4€ 3€ 3€ 2€ 5€ 5€ 9€ 15€ 6€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 019€ -59 554€ 32 845€ -29 411€ 13 941€ -47 698€ 43 898€ -1 270€ 42 722€ -23 151€ -220€ -21 048€ 21 544€ 3 043€ 677€