Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 166 171€ 1 143 878€ 1 098 782€ 1 090 442€ 1 013 350€ 964 344€ 832 673€ 724 856€ 682 602€ 673 303€ 710 992€ 557 603€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
782 060€ 779 706€ 798 426€ 798 072€ 798 534€ 793 447€ 658 658€ 560 532€ 573 543€ 570 802€ 587 535€ 432 859€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
782 060€ 779 706€ 798 426€ 798 072€ 798 534€ 793 447€ 658 658€ 560 532€ 573 543€ 570 802€ 587 535€ 432 859€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 74 837€ 2 008€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
623 387€ 634 295€ 645 754€ 656 662€ 667 570€ 676 138€ 482 034€ 468 321€ 477 875€ 487 429€ 496 982€ 407 957€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
83 836€ 70 575€ 77 835€ 66 573€ 56 127€ 41 526€ 13 154€ 16 428€ 19 885€ 3 833€ 6 912€ 9 991€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 3 758€ 7 857€ 11 957€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
946€ 88 634€ 946€ 946€ 946€ 946€ 946€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
383 977€ 363 833€ 300 061€ 292 085€ 214 555€ 170 524€ 173 637€ 163 936€ 108 686€ 101 671€ 122 536€ 124 166€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
22 204€ 31 869€ 35 551€ 30 002€ 20 814€ 26 267€ 49 629€ 42 354€ 28 917€ 37 246€ 42 631€ 49 282€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
22 204€ 31 869€ 35 551€ 30 002€ 20 814€ 26 267€ 49 629€ 42 354€ 28 917€ 37 246€ 42 631€ 49 282€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
497€ 497€ 497€ 497€ 497€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
497€ 497€ 497€ 497€ 497€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
172 092€ 157 088€ 152 218€ 120 716€ 87 192€ 57 924€ 30 461€ 40 402€ 2 482€ 896€ 1 559€ 724€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
172 092€ 157 088€ 152 218€ 120 716€ 87 192€ 57 427€ 29 965€ 6 778€ 1 986€ 399€ 1 062€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
497€ 497€ 33 624€ 497€ 497€ 497€ 724€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
189 185€ 174 380€ 111 795€ 140 870€ 106 053€ 86 333€ 93 547€ 81 180€ 77 287€ 63 529€ 78 346€ 74 161€
087
2.
Ceniny
(213))
896€ 1 584€ 629€ 913€ 403€ 646€ 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
188 289€ 172 796€ 111 167€ 139 958€ 105 649€ 85 687€ 92 617€ 81 180€ 77 287€ 63 529€ 78 346€ 74 161€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
134€ 338€ 295€ 285€ 261€ 373€ 377€ 387€ 372€ 830€ 921€ 579€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
134€ 338€ 295€ 285€ 261€ 373€ 377€ 387€ 372€ 437€ 600€ 579€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 393€ 321€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 166 171€ 1 143 878€ 1 098 782€ 1 090 442€ 1 013 350€ 964 344€ 832 673€ 724 856€ 682 602€ 673 303€ 710 992€ 557 603€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-26 077€ -19 959€ 438€ -51 414€ -36 003€ 1 367€ 16 318€ 5 313€ -27 927€ 7 766€ -22 275€ -24 754€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-26 077€ -19 959€ 438€ -51 414€ -36 003€ 1 367€ 16 318€ 5 313€ -27 927€ 7 766€ -22 275€ -24 754€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-19 959€ 438€ -51 414€ -36 003€ 1 367€ 16 318€ 5 027€ -27 927€ 7 766€ -22 275€ -24 754€ -17 386€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-6 118€ -20 397€ 51 852€ -15 410€ -37 370€ -14 951€ 11 291€ 33 240€ -35 692€ 30 041€ 2 479€ -7 368€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
983 852€ 952 704€ 884 475€ 924 265€ 829 027€ 739 311€ 587 239€ 485 916€ 472 134€ 420 034€ 478 804€ 320 047€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
23 234€ 22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
23 234€ 22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
746 400€ 726 306€ 737 421€ 702 829€ 666 534€ 627 964€ 460 553€ 367 206€ 337 135€ 326 090€ 335 654€ 171 835€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
172 588€ 157 584€ 152 715€ 121 213€ 87 192€ 57 427€ 29 965€ 39 906€ 1 986€ 792€ 1 384€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
573 812€ 568 722€ 584 706€ 581 616€ 579 342€ 570 537€ 430 588€ 327 300€ 335 149€ 325 298€ 334 271€ 171 835€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
14 565€ 6 874€ 2 299€ 1 850€ 3 713€ 5 093€ 4 299€ 2 951€ 1 942€ 1 930€ 2 882€ 2 226€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
14 565€ 6 874€ 2 299€ 1 850€ 3 713€ 5 093€ 4 299€ 2 951€ 1 942€ 1 930€ 2 882€ 2 226€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
199 653€ 197 166€ 122 197€ 203 356€ 148 260€ 97 219€ 94 957€ 84 949€ 80 871€ 64 897€ 127 865€ 111 220€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
17 362€ 30 200€ 13 477€ 67 028€ 46 228€ 16 740€ 7 557€ 4 214€ 5 527€ 3 298€ 53 979€ 40 572€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 380€ 12 382€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
7 518€ 1 230€ 1 192€ 127€ 3 473€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 988€ 1 135€ 1 656€ 1 942€ 2 109€ 1 083€
163
12.
Zamestnanci
(331))
93 131€ 89 310€ 59 468€ 74 982€ 56 981€ 45 750€ 49 223€ 44 621€ 43 089€ 35 678€ 42 292€ 33 411€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
2 809€ 2 845€ 2 901€ 2 620€ 2 809€ 1 692€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
61 915€ 59 460€ 38 427€ 47 804€ 34 634€ 27 702€ 30 391€ 26 944€ 25 903€ 21 003€ 24 920€ 20 355€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
14 757€ 13 884€ 6 598€ 10 071€ 6 378€ 4 142€ 5 401€ 4 562€ 4 698€ 2 976€ 4 184€ 3 418€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
2 162€ 1 467€ 1 325€ 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
208 397€ 211 133€ 213 869€ 217 591€ 220 327€ 223 666€ 229 116€ 233 627€ 238 394€ 245 504€ 254 463€ 262 310€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
208 397€ 211 133€ 213 869€ 217 591€ 220 327€ 223 666€ 229 116€ 233 627€ 238 394€ 245 504€ 254 463€ 262 310€