Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
358 600€ 356 339€ 332 239€ 333 151€ 364 130€ 372 715€ 385 207€ 365 370€ 370 845€ 322 141€ 350 049€ 340 996€
02
501
Spotreba materiálu
266 725€ 271 242€ 242 443€ 239 163€ 270 555€ 276 335€ 281 079€ 256 098€ 288 739€ 241 531€ 244 671€ 257 428€
03
502
Spotreba energie
91 875€ 85 097€ 89 795€ 93 988€ 93 575€ 96 379€ 104 128€ 109 272€ 82 106€ 80 610€ 105 378€ 83 568€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
146 396€ 149 566€ 166 507€ 146 323€ 223 627€ 108 900€ 174 070€ 140 319€ 129 185€ 81 398€ 78 957€ 79 314€
07
511
Opravy a udržiavanie
32 024€ 56 460€ 68 345€ 17 996€ 128 430€ 23 134€ 85 907€ 50 416€ 25 859€ 29 177€ 30 099€ 5 050€
08
512
Cestovné
22€ 11€ 41€ 137€ 0€ 27€ 0€ 78€ 107€
10
518
Ostatné služby
114 350€ 93 106€ 98 151€ 128 327€ 95 155€ 85 767€ 88 026€ 89 903€ 103 299€ 52 221€ 48 780€ 74 158€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 607 204€ 1 375 245€ 1 197 066€ 1 063 649€ 899 794€ 827 374€ 788 662€ 697 932€ 688 485€ 620 049€ 605 978€ 526 186€
12
521
Mzdové náklady
1 165 032€ 998 253€ 880 453€ 786 530€ 668 521€ 612 596€ 581 015€ 512 450€ 504 200€ 452 000€ 445 927€ 385 083€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
403 423€ 342 969€ 302 978€ 268 215€ 218 936€ 206 011€ 198 630€ 175 152€ 173 656€ 153 621€ 152 546€ 133 028€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 427€ 12 698€ 1 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
25 322€ 21 325€ 11 742€ 8 904€ 12 338€ 8 766€ 9 017€ 9 309€ 10 629€ 13 818€ 7 506€ 6 667€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 022€ 0€ 610€ 0€ 1 409€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
956€ 3 756€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 773€ 773€ 193€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 773€ 773€ 193€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
38€ 82€ 46€ 48€ 992€ 246€ 2 123€ 38€ 22€ 18€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
38€ 82€ 46€ 48€ 992€ 44€ 2 123€ 38€ 22€ 18€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
46 524€ 46 790€ 39 661€ 32 950€ 22 684€ 24 614€ 40 641€ 43 821€ 69 345€ 43 848€ 28 186€ 49 830€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 602€ 18 720€ 17 102€ 16 720€ 12 164€ 15 579€ 13 211€ 13 011€ 17 159€ 16 732€ 15 783€ 15 064€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
26 922€ 28 070€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 234€ 22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 688€ 5 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 441€ 1 003€ 957€ 1 034€ 2 888€ 3 435€ 4 557€ 5 624€ 6 982€ 4 654€ 4 563€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 441€ 1 003€ 957€ 1 034€ 2 888€ 3 435€ 4 557€ 5 624€ 6 982€ 4 654€ 4 563€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
619 578€ 614 481€ 595 204€ 607 799€ 609 546€ 586 458€ 569 128€ 504 407€ 426 609€ 399 289€ 288 861€ 290 321€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
594 414€ 593 661€ 558 591€ 570 493€ 571 075€ 555 737€ 545 065€ 466 084€ 424 925€ 398 497€ 287 478€ 290 321€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
25 164€ 20 820€ 36 613€ 37 306€ 38 471€ 30 721€ 24 062€ 38 323€ 1 684€ 792€ 1 384€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 780 736€ 2 547 262€ 2 332 635€ 2 185 910€ 2 124 616€ 1 924 697€ 1 965 343€ 1 758 285€ 1 692 246€ 1 471 591€ 1 356 595€ 1 286 647€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
619 101€ 613 672€ 595 204€ 607 302€ 609 546€ 584 265€ 569 128€ 471 280€ 426 609€ 399 289€ 288 861€ 290 321€
67
602
Tržby z predaja služieb
619 101€ 613 672€ 595 204€ 607 302€ 609 546€ 584 265€ 569 128€ 471 280€ 426 609€ 399 289€ 288 861€ 290 321€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
351€ 3 007€ 2 394€ 33 127€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
351€ 3 007€ 2 394€ 33 127€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€ 30 243€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€ 30 243€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 358€ 22 559€ 16 230€ 10 520€ 9 035€ 27 430€ 30 810€ 52 186€ 27 116€ 12 404€ 34 766€ 30 243€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 132 808€ 1 887 627€ 1 773 053€ 1 552 678€ 1 468 666€ 1 295 657€ 1 376 697€ 1 234 932€ 1 202 830€ 1 089 939€ 1 035 446€ 958 715€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 111 206€ 1 868 907€ 1 750 465€ 1 535 958€ 1 455 556€ 1 279 583€ 1 361 406€ 1 221 921€ 1 185 671€ 1 060 690€ 1 019 075€ 943 651€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
16 866€ 15 984€ 14 366€ 13 984€ 9 392€ 10 419€ 8 049€ 7 849€ 10 049€ 8 973€ 8 023€ 7 304€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 736€ 2 736€ 2 736€ 2 736€ 3 718€ 5 160€ 5 162€ 5 162€ 7 110€ 7 760€ 7 760€ 7 760€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 000€ 5 486€ 495€ 2 080€ 0€ 0€ 12 517€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 774 618€ 2 526 865€ 2 384 487€ 2 170 500€ 2 087 246€ 1 909 746€ 1 976 634€ 1 791 525€ 1 656 554€ 1 501 632€ 1 359 073€ 1 279 279€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-6 118€ -20 397€ 51 852€ -15 410€ -37 370€ -14 951€ 11 291€ 33 240€ -35 692€ 30 041€ 2 479€ -7 368€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-6 118€ -20 397€ 51 852€ -15 410€ -37 370€ -14 951€ 11 291€ 33 240€ -35 692€ 30 041€ 2 479€ -7 368€