Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná zoologická záhrada Bojnice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
848 925€ 739 595€ 763 853€ 663 859€ 997 496€ 663 680€ 598 567€ 540 168€ 502 977€ 470 042€ 527 097€ 521 699€
02
501
Spotreba materiálu
500 996€ 479 304€ 506 024€ 422 160€ 756 542€ 377 957€ 359 157€ 279 506€ 276 271€ 261 661€ 284 707€ 292 069€
03
502
Spotreba energie
271 379€ 225 199€ 214 171€ 210 253€ 203 501€ 209 849€ 217 963€ 235 377€ 203 266€ 184 300€ 214 859€ 207 780€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
76 550€ 35 092€ 43 658€ 31 447€ 37 453€ 75 874€ 21 447€ 25 286€ 23 440€ 24 081€ 27 532€ 21 850€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
255 414€ 392 901€ 338 683€ 269 314€ 295 115€ 228 922€ 200 145€ 152 685€ 154 937€ 131 925€ 168 459€ 156 909€
07
511
Opravy a udržiavanie
48 230€ 170 774€ 87 385€ 65 194€ 15 544€ 17 091€ 46 842€ 35 243€ 38 263€ 22 760€ 55 757€ 65 464€
08
512
Cestovné
27 994€ 12 176€ 17 051€ 27 842€ 7 970€ 3 972€ 6 653€ 6 624€ 7 468€ 5 811€ 4 941€ 8 704€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 310€ 1 505€ 599€ 1 701€ 5 658€ 758€ 1 005€ 1 073€ 564€ 587€ 509€ 752€
10
518
Ostatné služby
176 879€ 208 445€ 233 649€ 174 577€ 265 943€ 207 102€ 145 645€ 109 745€ 108 642€ 102 768€ 107 252€ 81 989€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 845 924€ 1 387 954€ 1 331 006€ 1 173 098€ 1 128 465€ 1 022 080€ 926 171€ 895 471€ 868 718€ 818 640€ 830 698€ 765 678€
12
521
Mzdové náklady
1 321 659€ 980 158€ 946 116€ 836 876€ 789 402€ 720 308€ 652 262€ 640 138€ 615 302€ 581 993€ 588 753€ 546 983€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
444 784€ 317 052€ 325 241€ 285 124€ 275 372€ 248 691€ 225 578€ 210 688€ 212 386€ 198 319€ 200 756€ 184 863€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
847€ 690€ 349€ 367€ 386€ 338€ 248€ 271€ 144€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
66 991€ 74 935€ 48 992€ 48 191€ 46 442€ 44 639€ 42 372€ 40 379€ 37 840€ 35 322€ 36 146€ 31 708€
16
528
Ostatné sociálne náklady
11 642€ 15 118€ 10 309€ 2 540€ 16 863€ 8 105€ 5 711€ 3 996€ 3 046€ 3 006€ 5 043€ 2 125€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
49 799€ 46 586€ 29 178€ 34 011€ 33 678€ 29 309€ 26 938€ 25 755€ 20 684€ 18 968€ 21 339€ 13 635€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
38 078€ 23 443€ 21 598€ 21 598€ 18 337€ 18 168€ 18 168€ 17 235€ 13 252€ 13 254€ 13 254€ 13 295€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 721€ 23 142€ 7 581€ 12 413€ 15 341€ 11 141€ 8 771€ 8 520€ 7 432€ 5 714€ 8 084€ 339€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
12 868€ 48 620€ 49 294€ 45 587€ 55 147€ 28 589€ 30 381€ 21 766€ 25 077€ 23 912€ 24 875€ 28 436€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 263€ 70€ 150€ 1 569€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
16 433€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 858€ 48 620€ 49 294€ 45 325€ 38 643€ 28 439€ 28 812€ 21 766€ 25 077€ 23 912€ 24 875€ 28 436€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
657 100€ 643 251€ 613 670€ 579 819€ 425 579€ 333 012€ 270 003€ 270 237€ 259 093€ 272 650€ 288 502€ 283 608€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
657 100€ 643 251€ 613 670€ 579 819€ 425 579€ 322 337€ 259 607€ 262 156€ 255 138€ 264 319€ 282 592€ 282 330€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
42 478€ 579€ 487€ 707€ 1 492€ 872€ 1 050€ 1 227€ 1 158€ 82€ 215€ 122€
43
563
Kurzové straty
18€ 210€ 100€ 277€ 1 010€ 132€ 110€ 132€ 85€ 82€ 215€ 122€
47
568
Ostatné finančné náklady
42 459€ 370€ 387€ 431€ 482€ 740€ 941€ 1 095€ 1 072€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 712 508€ 3 259 484€ 3 126 171€ 2 766 396€ 2 936 972€ 2 306 464€ 2 053 254€ 1 907 309€ 1 832 643€ 1 736 221€ 1 861 185€ 1 770 086€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 288 089€ 1 555 418€ 1 336 671€ 1 312 437€ 1 071 404€ 1 080 367€ 928 971€ 831 391€ 836 185€ 731 898€ 741 157€ 763 563€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
820€ 48€ 4 830€ 2 660€ 9 539€ 4 400€ 11 925€ 2 511€ 18 319€ 20 858€ 14 384€ 18 407€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 225 991€ 1 503 915€ 1 293 440€ 1 292 097€ 1 038 640€ 1 058 956€ 903 255€ 815 752€ 799 572€ 692 057€ 701 721€ 724 027€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
61 278€ 51 455€ 38 401€ 17 680€ 23 226€ 17 011€ 13 791€ 13 129€ 18 293€ 18 984€ 25 052€ 21 129€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-5 823€ -2 696€ 15 010€ -16 471€ -406€ 4 960€ -7 447€ -2 160€ -8 132€ 3 526€ -4 125€ -1 437€
73
614
Zmena stavu zvierat
-5 823€ -2 696€ 15 010€ -16 471€ -406€ 4 960€ -7 447€ -2 160€ -8 132€ 3 526€ -4 125€ -1 437€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
4 635€ 2 597€ 2 168€ 1 608€ 541€ 9 213€ 10 742€ 13 611€ 11 522€ 6 673€ 1 122€ 10 583€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
4 635€ 2 597€ 2 168€ 1 608€ 541€ 9 213€ 10 742€ 6 420€ 5 164€ 6 673€ 1 122€ 8 544€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
7 191€ 6 358€ 0€ 0€ 2 040€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
107 025€ 4 914€ 10 468€ 1 135€ 4 387€ 2 495€ 5 148€ 1 179€ 784€ 16 924€ 4 433€ 1 843€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 798€ 3 272€ 0€ 0€ 0€ 830€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 0€ 1€ 8€ 1€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
107 025€ 3 914€ 7 670€ 1 135€ 4 387€ 2 495€ 1 876€ 1 179€ 783€ 16 916€ 3 603€ 1 843€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€ 3 485€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1€ 563€ 15€ 41€ 3€ 9€ 7€ 9€ 91€ 248€ 661€
102
662
Úroky
0€ 0€ 91€ 173€ 345€
103
663
Kurzové zisky
1€ 563€ 15€ 41€ 3€ 9€ 7€ 9€ 0€ 75€ 316€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
1 959 710€ 2 168 839€ 1 794 122€ 1 927 071€ 1 724 670€ 1 230 350€ 1 001 884€ 909 870€ 960 814€ 852 738€ 1 139 227€ 995 717€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 459 678€ 1 653 041€ 1 273 675€ 1 246 167€ 825 689€ 860 455€ 729 390€ 729 390€ 796 600€ 694 961€ 969 889€ 836 487€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
387 961€ 390 751€ 391 202€ 393 786€ 262 478€ 171 004€ 127 334€ 118 433€ 121 536€ 116 534€ 107 479€ 105 977€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
12 261€ 30 778€ 16 699€ 48 586€ 16 334€ 8 175€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
103 585€ 98 712€ 111 167€ 101 659€ 88 179€ 70 573€ 51 932€ 52 346€ 37 600€ 37 600€ 45 899€ 45 899€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
4 151€ 18 917€ 150 784€ 516 617€ 73 315€ 51 707€ 0€ 2 613€ 924€ 1 759€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 7 979€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 335€ 7 418€ 5 817€ 3 896€ 15 008€ 6 418€ 25 187€ 1 526€ 2 464€ 2 719€ 6 221€ 7 354€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
4 353 637€ 3 729 074€ 3 159 000€ 3 225 795€ 2 811 312€ 2 337 784€ 1 947 387€ 1 757 855€ 1 809 513€ 1 617 759€ 1 883 340€ 1 774 416€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
641 130€ 469 589€ 32 829€ 459 399€ -125 660€ 31 319€ -105 868€ -149 454€ -23 130€ -118 461€ 22 154€ 4 330€
136
591
Splatná daň z príjmov
11 471€ 11 181€ 11 565€ 9 342€ 9 615€ 9 306€ 10 193€ 7 391€ 6 507€ 6 652€ 3 404€ 4 269€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
629 659€ 458 408€ 21 264€ 450 057€ -135 275€ 22 013€ -116 061€ -156 845€ -29 637€ -125 113€ 18 751€ 61€