Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
666 180€ 585 163€ 516 673€ 499 198€ 456 383€ 475 177€ 428 930€ 440 165€ 460 874€ 458 277€ 484 152€ 550 722€ 524 579€ 552 832€ 657 521€ 640 448€
02
501
Spotreba materiálu
437 351€ 437 107€ 365 205€ 348 948€ 314 430€ 344 811€ 287 590€ 304 020€ 290 246€ 312 506€ 331 439€ 354 547€ 361 690€ 358 007€ 442 489€ 423 697€
03
502
Spotreba energie
228 829€ 148 056€ 151 469€ 150 250€ 141 953€ 130 366€ 141 340€ 136 146€ 170 628€ 145 771€ 152 713€ 196 176€ 162 889€ 194 825€ 215 032€ 216 751€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
130 119€ 111 270€ 166 752€ 64 295€ 108 601€ 143 104€ 54 052€ 65 567€ 75 994€ 57 594€ 53 958€ 53 166€ 57 401€ 89 574€ 95 230€ 111 830€
07
511
Opravy a udržiavanie
74 029€ 64 625€ 128 507€ 20 252€ 71 202€ 105 698€ 17 654€ 31 236€ 41 789€ 23 176€ 25 750€ 17 057€ 27 696€ 40 295€ 33 919€ 57 967€
08
512
Cestovné
325€ 114€ 754€ 21€ 507€ 293€ 449€ 328€ 947€ 52€ 170€ 334€ 225€ 230€ 238€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
793€ 800€ 798€ 799€ 1 071€ 1 172€ 2 115€ 1 227€ 1 235€ 475€ 201€ 134€ 61€ 95€ 130€ 0€
10
518
Ostatné služby
54 973€ 45 732€ 36 693€ 43 223€ 35 820€ 35 941€ 33 833€ 32 776€ 32 023€ 33 891€ 27 838€ 35 641€ 29 419€ 48 954€ 60 943€ 53 863€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 832 105€ 2 514 649€ 2 353 921€ 2 192 390€ 1 947 096€ 1 562 652€ 1 346 431€ 1 220 223€ 1 188 612€ 1 124 292€ 1 064 486€ 1 031 029€ 1 005 859€ 977 263€ 921 543€ 901 681€
12
521
Mzdové náklady
1 923 272€ 1 821 544€ 1 712 645€ 1 597 573€ 1 415 513€ 1 144 921€ 981 849€ 893 897€ 865 732€ 825 186€ 776 795€ 759 761€ 739 642€ 715 110€ 679 407€ 664 935€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
661 929€ 622 496€ 585 165€ 544 381€ 479 453€ 391 482€ 338 271€ 307 421€ 300 658€ 285 160€ 269 531€ 260 523€ 255 380€ 243 561€ 232 237€ 228 164€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 855€ 14 739€ 12 318€ 9 360€ 8 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
231 049€ 55 870€ 43 793€ 41 076€ 43 658€ 26 250€ 26 312€ 18 906€ 22 222€ 13 946€ 18 160€ 10 744€ 10 837€ 18 593€ 9 899€ 8 583€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 052€ 6 768€ 6 403€ 4 933€ 3 464€ 3 494€ 2 466€ 2 973€ 2 374€ 3 064€ 2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 052€ 6 768€ 6 403€ 4 933€ 3 464€ 3 494€ 2 466€ 2 973€ 2 374€ 3 064€ 2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 306€ 77 856€ 45 514€ 21 586€ 6 383€ 119€ 252€ 3 567€ 3 069€ 5 315€ 8 772€ 6 811€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
77 766€ 45 514€ 21 586€ 6 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 306€ 90€ 22€ 119€ 252€ 3 567€ 3 069€ 5 313€ 8 772€ 6 811€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
158 561€ 125 031€ 127 541€ 123 436€ 119 843€ 97 100€ 86 490€ 97 085€ 70 521€ 72 008€ 115 028€ 107 796€ 97 455€ 75 327€ 68 671€ 369 744€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 201€ 53 449€ 53 453€ 54 431€ 36 223€ 28 594€ 22 756€ 20 960€ 21 221€ 34 674€ 38 161€ 39 284€ 39 619€ 43 211€ 40 681€ 354 540€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
103 359€ 71 582€ 74 088€ 69 005€ 83 621€ 68 506€ 63 734€ 76 125€ 49 300€ 37 334€ 76 866€ 68 512€ 57 836€ 32 116€ 27 989€ 15 205€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 684€ 18 689€ 18 599€ 20 388€ 34 437€ 12 694€ 17 432€ 33 253€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 13 656€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
72 675€ 52 893€ 55 489€ 48 617€ 49 183€ 55 813€ 46 302€ 42 871€ 45 501€ 30 413€ 29 303€ 26 132€ 11 370€ 6 424€ 0€ 1 549€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 389€ 7 446€ 7 183€ 7 149€ 7 234€ 7 212€ 6 752€ 6 906€ 7 305€ 7 300€ 7 297€ 7 323€ 6 757€ 7 978€ 6 741€ 5 878€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 389€ 7 446€ 7 183€ 7 149€ 7 234€ 7 212€ 6 752€ 6 904€ 7 305€ 7 300€ 7 297€ 7 323€ 6 757€ 7 978€ 6 741€ 5 878€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
653 855€ 503 154€ 476 060€ 468 611€ 489 831€ 476 238€ 479 480€ 477 732€ 465 746€ 500 982€ 549 106€ 579 027€ 617 729€ 524 720€ 443 303€ 446 182€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
568 944€ 451 162€ 469 296€ 459 829€ 483 550€ 476 417€ 465 850€ 468 105€ 466 521€ 487 009€ 549 103€ 573 412€ 598 496€ 519 907€ 443 303€ 445 685€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
84 910€ 51 992€ 6 763€ 8 783€ 6 281€ -179€ 13 630€ 9 628€ -776€ 13 972€ 3€ 5 615€ 19 233€ 4 812€ 0€ 496€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 455 567€ 3 931 338€ 3 700 048€ 3 381 598€ 3 132 451€ 2 764 976€ 2 404 601€ 2 310 652€ 2 277 809€ 2 223 635€ 2 276 810€ 2 332 630€ 2 312 850€ 2 233 009€ 2 201 780€ 2 482 574€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
723 406€ 553 637€ 525 436€ 513 554€ 529 034€ 523 489€ 516 130€ 505 845€ 511 246€ 531 045€ 573 156€ 602 051€ 622 111€ 525 991€ 442 803€ 445 037€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
723 406€ 553 637€ 525 436€ 513 554€ 529 034€ 523 489€ 516 130€ 505 845€ 511 246€ 531 045€ 573 156€ 602 051€ 622 111€ 525 991€ 442 803€ 445 037€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 929€ 1 129€ 4€ 1 614€ 1 241€ 7 251€ 4 533€ 7 405€ 348€ 2 531€ 2 346€ 5 864€ 4 872€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 929€ 1 129€ 4€ 1 614€ 1 241€ 7 251€ 4 533€ 7 405€ 348€ 2 531€ 2 346€ 5 864€ 4 871€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
24 873€ 97 706€ 67 256€ 40 145€ 21 414€ 10 160€ 16 852€ 11 154€ 13 282€ 47 564€ 45 100€ 47 140€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
24 873€ 97 706€ 67 256€ 40 145€ 21 414€ 10 160€ 16 852€ 11 154€ 13 282€ 47 564€ 45 100€ 47 140€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 679€ 18 660€ 15 633€ 16 497€ 13 671€ 8 806€ 11 733€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 195€ 79 046€ 51 623€ 23 647€ 7 743€ 1 354€ 5 119€ 7 355€ 6 361€ 2 720€ 674€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 109€ 1 378€ 347€ 635€ 5 037€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 2€ 109€ 1 378€ 347€ 635€ 5 037€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 706 266€ 3 294 992€ 3 099 071€ 2 814 533€ 2 576 287€ 2 222 756€ 1 866 746€ 1 753 072€ 1 754 200€ 1 685 436€ 1 667 678€ 1 678 814€ 1 648 025€ 1 679 744€ 1 729 774€ 2 031 461€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 238 524€ 3 091 286€ 2 856 001€ 2 646 747€ 2 536 280€ 2 191 191€ 1 841 413€ 1 729 645€ 1 729 861€ 1 648 638€ 1 627 029€ 1 637 550€ 1 606 196€ 1 620 959€ 1 613 613€ 1 599 457€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
52 853€ 50 574€ 50 578€ 50 182€ 31 657€ 24 469€ 21 027€ 18 450€ 17 481€ 24 791€ 25 308€ 24 103€ 23 994€ 26 052€ 22 118€ 122 914€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
410 070€ 148 981€ 187 471€ 112 863€ 2 320€ 2 075€ 0€ 0€ 11 922€ 69 819€ 74 246€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 875€ 2 875€ 2 875€ 4 249€ 4 375€ 3 896€ 1 500€ 2 281€ 3 511€ 8 572€ 9 108€ 9 108€ 9 108€ 8 442€ 7 001€ 221 159€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 945€ 1 277€ 2 146€ 492€ 1 465€ 896€ 2 578€ 2 467€ 3 117€ 2 124€ 2 488€ 1 980€ 2 210€ 3 652€ 5 660€ 3 218€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
191€ 229€ 229€ 229€ 229€ 1 310€ 3 745€ 6 072€ 6 517€ 8 717€ 11 562€ 10 467€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 456 475€ 3 947 465€ 3 691 766€ 3 369 845€ 3 127 976€ 2 763 655€ 2 404 261€ 2 277 475€ 2 278 728€ 2 264 394€ 2 288 467€ 2 330 460€ 2 303 069€ 2 238 943€ 2 186 828€ 2 493 260€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
908€ 16 127€ -8 281€ -11 753€ -4 475€ -1 321€ -340€ -33 177€ 920€ 40 760€ 11 657€ -2 170€ -9 781€ 5 935€ -14 952€ 10 686€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 21€ 253€ 64€ 134€ 979€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
908€ 16 127€ -8 281€ -11 753€ -4 475€ -1 321€ -340€ -33 177€ 920€ 40 760€ 11 657€ -2 191€ -10 034€ 5 870€ -15 086€ 9 708€