Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
585 163€ 516 673€ 499 198€ 456 383€ 475 177€ 428 930€ 440 165€ 460 874€ 458 277€ 484 152€ 550 722€ 524 579€ 552 832€ 657 521€ 640 448€
02
501
Spotreba materiálu
437 107€ 365 205€ 348 948€ 314 430€ 344 811€ 287 590€ 304 020€ 290 246€ 312 506€ 331 439€ 354 547€ 361 690€ 358 007€ 442 489€ 423 697€
03
502
Spotreba energie
148 056€ 151 469€ 150 250€ 141 953€ 130 366€ 141 340€ 136 146€ 170 628€ 145 771€ 152 713€ 196 176€ 162 889€ 194 825€ 215 032€ 216 751€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
111 270€ 166 752€ 64 295€ 108 601€ 143 104€ 54 052€ 65 567€ 75 994€ 57 594€ 53 958€ 53 166€ 57 401€ 89 574€ 95 230€ 111 830€
07
511
Opravy a udržiavanie
64 625€ 128 507€ 20 252€ 71 202€ 105 698€ 17 654€ 31 236€ 41 789€ 23 176€ 25 750€ 17 057€ 27 696€ 40 295€ 33 919€ 57 967€
08
512
Cestovné
114€ 754€ 21€ 507€ 293€ 449€ 328€ 947€ 52€ 170€ 334€ 225€ 230€ 238€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
800€ 798€ 799€ 1 071€ 1 172€ 2 115€ 1 227€ 1 235€ 475€ 201€ 134€ 61€ 95€ 130€ 0€
10
518
Ostatné služby
45 732€ 36 693€ 43 223€ 35 820€ 35 941€ 33 833€ 32 776€ 32 023€ 33 891€ 27 838€ 35 641€ 29 419€ 48 954€ 60 943€ 53 863€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 514 649€ 2 353 921€ 2 192 390€ 1 947 096€ 1 562 652€ 1 346 431€ 1 220 223€ 1 188 612€ 1 124 292€ 1 064 486€ 1 031 029€ 1 005 859€ 977 263€ 921 543€ 901 681€
12
521
Mzdové náklady
1 821 544€ 1 712 645€ 1 597 573€ 1 415 513€ 1 144 921€ 981 849€ 893 897€ 865 732€ 825 186€ 776 795€ 759 761€ 739 642€ 715 110€ 679 407€ 664 935€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
622 496€ 585 165€ 544 381€ 479 453€ 391 482€ 338 271€ 307 421€ 300 658€ 285 160€ 269 531€ 260 523€ 255 380€ 243 561€ 232 237€ 228 164€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 739€ 12 318€ 9 360€ 8 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
55 870€ 43 793€ 41 076€ 43 658€ 26 250€ 26 312€ 18 906€ 22 222€ 13 946€ 18 160€ 10 744€ 10 837€ 18 593€ 9 899€ 8 583€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 768€ 6 403€ 4 933€ 3 464€ 3 494€ 2 466€ 2 973€ 2 374€ 3 064€ 2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 768€ 6 403€ 4 933€ 3 464€ 3 494€ 2 466€ 2 973€ 2 374€ 3 064€ 2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
77 856€ 45 514€ 21 586€ 6 383€ 119€ 252€ 3 567€ 3 069€ 5 315€ 8 772€ 6 811€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
77 766€ 45 514€ 21 586€ 6 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90€ 22€ 119€ 252€ 3 567€ 3 069€ 5 313€ 8 772€ 6 811€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
125 031€ 127 541€ 123 436€ 119 843€ 97 100€ 86 490€ 97 085€ 70 521€ 72 008€ 115 028€ 107 796€ 97 455€ 75 327€ 68 671€ 369 744€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 449€ 53 453€ 54 431€ 36 223€ 28 594€ 22 756€ 20 960€ 21 221€ 34 674€ 38 161€ 39 284€ 39 619€ 43 211€ 40 681€ 354 540€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
71 582€ 74 088€ 69 005€ 83 621€ 68 506€ 63 734€ 76 125€ 49 300€ 37 334€ 76 866€ 68 512€ 57 836€ 32 116€ 27 989€ 15 205€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 689€ 18 599€ 20 388€ 34 437€ 12 694€ 17 432€ 33 253€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 13 656€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
52 893€ 55 489€ 48 617€ 49 183€ 55 813€ 46 302€ 42 871€ 45 501€ 30 413€ 29 303€ 26 132€ 11 370€ 6 424€ 0€ 1 549€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 446€ 7 183€ 7 149€ 7 234€ 7 212€ 6 752€ 6 906€ 7 305€ 7 300€ 7 297€ 7 323€ 6 757€ 7 978€ 6 741€ 5 878€
43
563
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 446€ 7 183€ 7 149€ 7 234€ 7 212€ 6 752€ 6 904€ 7 305€ 7 300€ 7 297€ 7 323€ 6 757€ 7 978€ 6 741€ 5 878€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
503 154€ 476 060€ 468 611€ 489 831€ 476 238€ 479 480€ 477 732€ 465 746€ 500 982€ 549 106€ 579 027€ 617 729€ 524 720€ 443 303€ 446 182€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
451 162€ 469 296€ 459 829€ 483 550€ 476 417€ 465 850€ 468 105€ 466 521€ 487 009€ 549 103€ 573 412€ 598 496€ 519 907€ 443 303€ 445 685€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
51 992€ 6 763€ 8 783€ 6 281€ -179€ 13 630€ 9 628€ -776€ 13 972€ 3€ 5 615€ 19 233€ 4 812€ 0€ 496€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 931 338€ 3 700 048€ 3 381 598€ 3 132 451€ 2 764 976€ 2 404 601€ 2 310 652€ 2 277 809€ 2 223 635€ 2 276 810€ 2 332 630€ 2 312 850€ 2 233 009€ 2 201 780€ 2 482 574€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
553 637€ 525 436€ 513 554€ 529 034€ 523 489€ 516 130€ 505 845€ 511 246€ 531 045€ 573 156€ 602 051€ 622 111€ 525 991€ 442 803€ 445 037€
67
602
Tržby z predaja služieb
553 637€ 525 436€ 513 554€ 529 034€ 523 489€ 516 130€ 505 845€ 511 246€ 531 045€ 573 156€ 602 051€ 622 111€ 525 991€ 442 803€ 445 037€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 129€ 4€ 1 614€ 1 241€ 7 251€ 4 533€ 7 405€ 348€ 2 531€ 2 346€ 5 864€ 4 872€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 129€ 4€ 1 614€ 1 241€ 7 251€ 4 533€ 7 405€ 348€ 2 531€ 2 346€ 5 864€ 4 871€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
97 706€ 67 256€ 40 145€ 21 414€ 10 160€ 16 852€ 11 154€ 13 282€ 47 564€ 45 100€ 47 140€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
97 706€ 67 256€ 40 145€ 21 414€ 10 160€ 16 852€ 11 154€ 13 282€ 47 564€ 45 100€ 47 140€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 660€ 15 633€ 16 497€ 13 671€ 8 806€ 11 733€ 3 799€ 6 921€ 47 564€ 42 380€ 46 466€ 25 692€ 27 989€ 13 617€ 11 725€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
79 046€ 51 623€ 23 647€ 7 743€ 1 354€ 5 119€ 7 355€ 6 361€ 2 720€ 674€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 109€ 1 378€ 347€ 635€ 5 037€
102
662
Úroky
1€ 2€ 109€ 1 378€ 347€ 635€ 5 037€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 294 992€ 3 099 071€ 2 814 533€ 2 576 287€ 2 222 756€ 1 866 746€ 1 753 072€ 1 754 200€ 1 685 436€ 1 667 678€ 1 678 814€ 1 648 025€ 1 679 744€ 1 729 774€ 2 031 461€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 091 286€ 2 856 001€ 2 646 747€ 2 536 280€ 2 191 191€ 1 841 413€ 1 729 645€ 1 729 861€ 1 648 638€ 1 627 029€ 1 637 550€ 1 606 196€ 1 620 959€ 1 613 613€ 1 599 457€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
50 574€ 50 578€ 50 182€ 31 657€ 24 469€ 21 027€ 18 450€ 17 481€ 24 791€ 25 308€ 24 103€ 23 994€ 26 052€ 22 118€ 122 914€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
148 981€ 187 471€ 112 863€ 2 320€ 2 075€ 0€ 0€ 11 922€ 69 819€ 74 246€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 875€ 2 875€ 4 249€ 4 375€ 3 896€ 1 500€ 2 281€ 3 511€ 8 572€ 9 108€ 9 108€ 9 108€ 8 442€ 7 001€ 221 159€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 277€ 2 146€ 492€ 1 465€ 896€ 2 578€ 2 467€ 3 117€ 2 124€ 2 488€ 1 980€ 2 210€ 3 652€ 5 660€ 3 218€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
191€ 229€ 229€ 229€ 229€ 1 310€ 3 745€ 6 072€ 6 517€ 8 717€ 11 562€ 10 467€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 947 465€ 3 691 766€ 3 369 845€ 3 127 976€ 2 763 655€ 2 404 261€ 2 277 475€ 2 278 728€ 2 264 394€ 2 288 467€ 2 330 460€ 2 303 069€ 2 238 943€ 2 186 828€ 2 493 260€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
16 127€ -8 281€ -11 753€ -4 475€ -1 321€ -340€ -33 177€ 920€ 40 760€ 11 657€ -2 170€ -9 781€ 5 935€ -14 952€ 10 686€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 21€ 253€ 64€ 134€ 979€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
16 127€ -8 281€ -11 753€ -4 475€ -1 321€ -340€ -33 177€ 920€ 40 760€ 11 657€ -2 191€ -10 034€ 5 870€ -15 086€ 9 708€