Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
240 932€ 408 034€ 254 012€ 263 439€ 172 725€ 135 064€ 259 020€ 226 499€ 208 662€
02
502
Spotreba energie
157 948€ 189 577€ 170 024€ 165 921€ 172 044€ 163 465€ 172 906€ 194 909€ 211 750€
04
511
Opravy a udržiavanie
166 961€ 158 005€ 330 229€ 141 451€ 79 259€ 61 729€ 70 133€ 63 901€ 129 146€
05
512
Cestovné
17 011€ 104 579€ 94 027€ 63 288€ 48 910€ 38 446€ 49 194€ 51 197€ 55 573€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 975€ 2 323€ 6 913€ 3 068€ 2 923€ 3 612€ 4 126€ 3 846€ 13 502€
07
518
Ostatné služby
410 708€ 643 906€ 580 744€ 460 122€ 433 564€ 348 775€ 371 445€ 380 348€ 380 744€
08
521
Mzdové náklady
5 260 401€ 4 875 120€ 4 241 779€ 3 841 873€ 3 601 130€ 3 360 485€ 3 464 639€ 3 287 204€ 3 303 900€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 794 144€ 1 662 105€ 1 434 348€ 1 295 508€ 1 208 474€ 1 131 997€ 1 171 724€ 1 109 537€ 1 066 905€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
31 143€ 29 434€ 26 016€ 24 888€ 25 459€ 24 608€ 25 385€ 26 050€ 25 566€
11
527
Zákonné sociálne náklady
203 460€ 190 393€ 156 943€ 144 171€ 141 091€ 160 444€ 132 862€ 135 104€ 133 253€
14
532
Daň z nehnuteľností
688€ 653€ 653€ 653€ 649€ 649€ 649€ 649€ 649€
15
538
Ostatné dane a poplatky
8 122€ 9 730€ 7 977€ 8 098€ 8 066€ 5 109€ 13 891€ 15 686€ 12 684€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 28€ 7€ 0€ 3€ 0€ 0€ 46€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 856€ 121€ 90€ 0€ 0€ 90€ 79€ 12€ 1 000€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
175€ 97€ 211€ 210€ 164€ 119€ 45€ 134€ 129€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 938€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 869€ 0€ 31€ 0€ 310€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
602 085€ 552 253€ 462 136€ 387 713€ 427 771€ 429 136€ 489 149€ 515 097€ 560 540€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
851 923€ 764 326€ 713 601€ 687 769€ 427 388€ 423 460€ 451 345€ 462 967€ 457 291€
30
556
Tvorba fondov
126 287€ 135 806€ 127 070€ 126 602€ 159 866€ 149 804€ 158 634€ 186 337€ 263 038€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -750€ 979€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 877 818€ 9 727 698€ 8 607 647€ 7 614 775€ 6 909 518€ 6 436 994€ 6 834 788€ 6 661 504€ 6 826 271€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
4 802€ 22 181€ 52 921€ 16 233€ 15 567€ 30 610€ 31 566€ 27 862€ 9 673€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 528€ 4 873€ 965€ 2 209€
53
644
Úroky
305€ 273€ 208€ 155€ 150€ 144€ 236€ 252€ 561€
54
645
Kurzové zisky
8€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€
57
648
Zákonné poplatky
178 192€ 207 630€ 217 736€ 167 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
7 134€ 3 682€ 5 220€ 6 211€ 241 372€ 235 739€ 205 250€ 232 839€ 242 001€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 560€ 0€ 0€ 0€ 140€
64
656
Výnosy z použitia fondu
27 348€ 65 185€ 84 265€ 79 051€ 118 441€ 97 993€ 184 560€ 111 848€ 219 104€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
24 723€ 44 609€ 50 869€ 55 868€ 53 390€ 63 681€ 67 185€ 67 224€ 65 489€
73
691
Dotácie
10 594 452€ 9 845 162€ 9 187 717€ 7 921 268€ 6 988 941€ 6 034 243€ 6 443 782€ 6 422 065€ 6 320 498€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
10 836 964€ 10 188 721€ 9 599 001€ 8 246 771€ 7 420 422€ 6 463 940€ 6 937 451€ 6 863 055€ 6 859 675€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
959 146€ 461 023€ 991 354€ 631 997€ 510 904€ 26 946€ 102 663€ 201 551€ 33 403€
76
591
Daň z príjmov
2 658€ 10 575€ 13 649€ 9 815€ 13 027€ 12 958€ 12 993€ 12 723€ 12 312€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
956 488€ 450 447€ 977 705€ 622 181€ 497 877€ 13 988€ 89 670€ 188 828€ 21 092€