Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technická univerzita vo Zvolene

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 823 034 € 1 415 269 € 1 366 172 € 1 368 734 € 1 549 618 € 1 802 558 € 1 568 950 € 1 636 219 €
02
502
Spotreba energie
1 013 357 € 967 957 € 1 071 247 € 990 752 € 1 063 663 € 1 114 979 € 1 207 377 € 1 294 780 €
03
504
Predaný tovar
30 472 € 22 027 € 15 183 € 7 629 € 3 117 € 1 267 € 1 089 € 0 €
04
511
Opravy a udržiavanie
513 981 € 374 047 € 304 843 € 354 635 € 382 219 € 345 488 € 346 596 € 333 032 €
05
512
Cestovné
321 807 € 265 848 € 214 392 € 170 910 € 504 356 € 374 142 € 329 012 € 334 636 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
19 386 € 13 355 € 18 809 € 13 070 € 11 634 € 14 608 € 5 606 € 4 252 €
07
518
Ostatné služby
1 801 072 € 1 955 134 € 2 008 831 € 1 940 421 € 2 092 485 € 2 300 038 € 1 673 329 € 1 640 415 €
08
521
Mzdové náklady
9 503 673 € 8 253 313 € 8 113 493 € 8 161 560 € 7 904 057 € 7 580 974 € 7 309 923 € 7 020 515 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 273 760 € 2 840 854 € 2 788 379 € 2 779 791 € 2 705 237 € 2 620 217 € 2 520 653 € 2 345 972 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
75 914 € 69 401 € 62 833 € 61 664 € 49 206 € 42 021 € 42 310 € 43 197 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
393 398 € 337 880 € 361 923 € 302 020 € 294 435 € 340 757 € 319 320 € 294 383 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
25 758 € 27 225 € 29 868 € 25 209 € 22 901 € 21 768 € 22 153 € 21 789 €
14
532
Daň z nehnuteľností
13 228 € 15 573 € 17 211 € 18 868 € 18 757 € 18 834 € 17 919 € 16 867 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
42 094 € 45 878 € 46 742 € 44 708 € 42 770 € 41 716 € 39 733 € 36 832 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
418 € 0 € 0 € 412 € 0 € 564 € 0 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
101 € 115 € 3 740 € 5 € 22 € 0 € 300 € 206 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
13 057 € 2 328 € 9 568 € 4 075 € 962 € 10 199 € 33 € 14 010 €
19
544
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 2 € 0 €
20
545
Kurzové straty
1 363 € 1 349 € 1 122 € 1 049 € 926 € 1 949 € 1 076 € 911 €
21
546
Dary
0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
23
548
Manká a škody
10 447 € 4 951 € 7 268 € 11 842 € 284 € 11 444 € 7 521 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 401 655 € 1 303 660 € 1 317 216 € 1 328 928 € 956 428 € 1 015 150 € 1 130 508 € 1 268 319 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 633 877 € 1 918 278 € 2 215 494 € 2 418 218 € 2 565 054 € 2 698 622 € 2 550 343 € 2 072 138 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 1 119 442 € 462 883 € 138 282 € 0 € 0 € 2 154 255 € 0 €
28
554
Predaný materiál
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 048 €
30
556
Tvorba fondov
500 223 € 450 539 € 643 522 € 1 300 606 € 866 673 € 1 063 039 € 743 278 € 999 864 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
617 207 € 624 244 € 11 735 € 8 720 € 10 826 € 13 281 € -12 842 € 10 539 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
10 521 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
23 039 805 € 22 028 969 € 21 092 476 € 21 452 107 € 21 045 631 € 21 433 617 € 21 978 448 € 19 400 923 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
2 649 776 € 3 086 911 € 3 204 725 € 3 445 018 € 3 201 900 € 3 338 384 € 2 670 037 € 2 611 548 €
40
602
Tržby z predaja služieb
1 581 537 € 1 553 783 € 1 528 842 € 1 491 072 € 1 914 294 € 1 690 250 € 1 745 842 € 1 573 898 €
41
604
Tržby za predaný tovar
43 493 € 31 976 € 22 020 € 13 556 € 6 744 € 5 995 € 2 646 € 122 €
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-1 766 € -52 328 € 48 443 € 32 918 € -164 819 € 83 621 € 112 458 € -295 392 €
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
3 981 € 0 € 8 555 € 1 354 € 99 328 € 4 442 € 556 € 0 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0 € 0 € 1 775 € 1 398 € 0 € 175 € 647 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 27 € 863 € 58 € 612 € 260 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
162 € 156 € 145 € 349 € 117 € 82 € 445 € 326 €
53
644
Úroky
113 € 179 € 176 € 200 € 453 € 1 562 € 694 € 2 783 €
54
645
Kurzové zisky
1 € 77 € 66 € 112 € 102 € 172 € 122 € 115 €
57
648
Zákonné poplatky
567 363 € 573 179 € 566 702 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
455 880 € 505 201 € 414 696 € 1 238 860 € 1 316 340 € 1 310 542 € 1 408 957 € 1 536 742 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 801 € 865 010 € 787 327 € 790 518 € 15 759 € 3 842 € 2 112 093 € 20 287 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
428 € 183 € 358 € 332 € 381 € 5 552 € 2 152 € 13 553 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
793 168 € 545 072 € 306 339 € 382 519 € 516 656 € 353 234 € 305 419 € 128 666 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
92 086 € 86 289 € 80 171 € 81 393 € 99 608 € 86 261 € 94 651 € 100 601 €
73
691
Dotácie
17 472 617 € 15 579 179 € 15 009 634 € 15 094 834 € 15 228 518 € 15 749 667 € 14 702 205 € 14 454 633 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
23 665 640 € 22 774 866 € 21 979 975 € 22 574 460 € 22 236 245 € 22 633 841 € 23 159 536 € 20 148 142 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
625 835 € 745 898 € 887 500 € 1 122 353 € 1 190 614 € 1 200 224 € 1 181 088 € 708 005 €
76
591
Daň z príjmov
43 862 € 90 140 € 178 198 € 305 355 € 175 419 € 187 441 € 172 949 € 49 493 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
581 973 € 655 758 € 709 302 € 816 998 € 1 015 195 € 1 012 783 € 1 008 140 € 658 512 €