Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 467 998 € 3 262 460 € 2 919 228 € 4 636 547 € 3 641 851 € 3 413 861 € 3 767 935 €
02
502
Spotreba energie
2 189 662 € 2 265 167 € 2 261 836 € 2 271 484 € 2 483 818 € 2 861 982 € 2 900 173 €
03
504
Predaný tovar
63 222 € 73 180 € 66 819 € 63 977 € 60 536 € 79 372 € 63 959 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 586 453 € 917 646 € 557 372 € 428 354 € 589 738 € 728 606 € 562 731 €
05
512
Cestovné
759 097 € 732 128 € 710 814 € 1 048 247 € 786 895 € 718 675 € 728 455 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
63 862 € 30 532 € 39 748 € 28 963 € 89 518 € 123 537 € 88 862 €
07
518
Ostatné služby
5 048 191 € 4 777 102 € 3 902 829 € 5 044 761 € 3 487 154 € 3 840 500 € 4 031 158 €
08
521
Mzdové náklady
22 222 729 € 21 930 466 € 21 253 040 € 21 402 631 € 20 944 512 € 18 619 988 € 19 660 095 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
7 620 460 € 7 506 606 € 7 152 820 € 7 209 634 € 7 103 822 € 6 219 076 € 5 227 291 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
287 636 € 274 732 € 202 639 € 202 705 € 201 057 € 188 353 € 188 002 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
724 219 € 682 265 € 699 951 € 694 616 € 624 512 € 541 881 € 551 230 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
3 914 € 4 047 € 5 099 € 4 131 € 3 216 € 3 300 € 2 465 €
14
532
Daň z nehnuteľností
13 894 € 13 898 € 13 239 € 13 410 € 13 038 € 15 217 € 15 805 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
151 179 € 141 552 € 144 163 € 149 602 € 137 921 € 128 553 € 97 997 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 2 888 € 1 774 € 4 936 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
0 € 13 431 € 8 € 290 € 3 083 € 826 € 1 994 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
7 340 € 9 555 € 42 522 € 7 990 € 28 544 € 166 929 € 17 367 €
19
544
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 5 € 0 € 31 €
20
545
Kurzové straty
7 117 € 1 974 € 5 744 € 6 272 € 8 032 € 16 063 € 8 709 €
21
546
Dary
880 € 0 € 0 € 0 € 0 € 683 € 0 €
22
547
Osobitné náklady
545 652 € 515 269 € 502 146 € 505 123 € 0 € 0 € 0 €
23
548
Manká a škody
360 € 837 € 366 € 394 € 1 430 € 1 609 € 214 €
24
549
Iné ostatné náklady
3 225 284 € 2 871 579 € 3 643 190 € 3 567 408 € 4 205 603 € 4 284 593 € 3 665 150 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 336 674 € 16 321 426 € 18 376 740 € 11 435 729 € 8 754 601 € 7 478 466 € 5 555 302 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
142 302 € 346 504 € 966 429 € 0 € 0 € 508 433 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
1 595 055 € 2 414 603 € 2 274 324 € 2 280 074 € 2 470 044 € 2 410 402 € 2 429 730 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-5 505 € -3 752 € 134 003 € -8 042 € 42 330 € -35 291 € 0 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
50 373 € 52 243 € 55 346 € 58 401 € 62 033 € 39 720 € 44 020 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
64 108 049 € 65 155 447 € 65 930 418 € 61 055 587 € 55 745 068 € 52 360 270 € 49 608 730 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
111 105 € 100 939 € 104 418 € 128 551 € 113 575 € 147 968 € 148 819 €
40
602
Tržby z predaja služieb
5 596 846 € 6 134 240 € 5 672 376 € 5 881 588 € 6 196 398 € 6 137 263 € 8 264 891 €
41
604
Tržby za predaný tovar
71 518 € 79 921 € 85 296 € 91 179 € 94 795 € 78 695 € 73 458 €
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-4 425 € -4 821 € 39 516 € -7 669 € 20 142 € 19 204 € 23 177 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 673 344 € 1 462 084 € 1 405 501 € 1 585 157 € 1 466 761 € 1 698 532 € 1 366 518 €
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0 € 0 € 0 € 49 500 € 0 € 0 € 0 €
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
63 150 € 113 482 € 24 220 € 103 268 € 90 643 € 240 490 € 165 617 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
5 € 129 € 1 026 € 946 € 381 € 6 293 € 1 660 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
60 936 € 68 664 € 69 497 € 67 033 € 74 240 € 70 165 € 76 290 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0 € 20 € 0 € 0 € 0 € 0 € 85 €
53
644
Úroky
738 € 687 € 606 € 502 € 944 € 931 € 1 592 €
54
645
Kurzové zisky
523 € 6 666 € 195 € 3 845 € 1 696 € 1 516 € 5 415 €
55
646
Prijaté dary
3 028 € 2 640 € 1 320 € 0 € 0 € 0 € 0 €
57
648
Zákonné poplatky
1 564 124 € 1 476 717 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
2 786 513 € 2 498 044 € 4 652 383 € 4 974 815 € 3 903 339 € 4 368 917 € 3 721 601 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
160 129 € 1 496 057 € 154 319 € 325 833 € 0 € 336 500 € 124 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
5 240 € 9 437 € 2 237 € 1 243 € 4 910 € 7 570 € 142 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
202 628 € 211 488 € 185 851 € 328 351 € 263 108 € 232 234 € 240 706 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
273 474 € 275 829 € 269 874 € 253 691 € 241 968 € 289 401 € 319 206 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
20 126 € 735 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 886 € 9 666 € 27 512 € 22 404 € 0 € 6 673 € 18 212 €
73
691
Dotácie
51 600 893 € 53 492 227 € 56 341 850 € 50 830 749 € 44 593 333 € 41 102 981 € 38 145 857 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
64 198 782 € 67 434 851 € 69 037 997 € 64 640 985 € 57 066 232 € 54 745 333 € 52 573 370 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
90 733 € 2 279 404 € 3 107 579 € 3 585 398 € 1 321 163 € 2 385 063 € 2 964 640 €
76
591
Daň z príjmov
0 € 139 756 € 0 € 2 999 € 6 142 € 0 € 301 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
90 733 € 2 139 648 € 3 107 579 € 3 582 399 € 1 315 022 € 2 385 063 € 2 964 339 €