Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 246 007€ 2 711 828€ 3 036 765€ 3 408 791€ 3 467 998€ 3 262 460€ 2 919 228€ 4 636 547€ 3 641 851€ 3 413 861€ 3 767 935€
02
502
Spotreba energie
2 232 832€ 1 834 792€ 2 070 543€ 2 161 865€ 2 189 662€ 2 265 167€ 2 261 836€ 2 271 484€ 2 483 818€ 2 861 982€ 2 900 173€
03
504
Predaný tovar
52 150€ 15 541€ 32 235€ 54 206€ 63 222€ 73 180€ 66 819€ 63 977€ 60 536€ 79 372€ 63 959€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 029 996€ 1 068 060€ 1 584 155€ 1 682 166€ 1 586 453€ 917 646€ 557 372€ 428 354€ 589 738€ 728 606€ 562 731€
05
512
Cestovné
552 703€ 125 908€ 117 347€ 744 775€ 759 097€ 732 128€ 710 814€ 1 048 247€ 786 895€ 718 675€ 728 455€
06
513
Náklady na reprezentáciu
62 996€ 24 643€ 28 442€ 62 662€ 63 862€ 30 532€ 39 748€ 28 963€ 89 518€ 123 537€ 88 862€
07
518
Ostatné služby
5 473 540€ 4 332 928€ 3 665 492€ 4 854 121€ 5 048 191€ 4 777 102€ 3 902 829€ 5 044 761€ 3 487 154€ 3 840 500€ 4 031 158€
08
521
Mzdové náklady
31 749 937€ 29 013 892€ 26 051 855€ 24 067 853€ 22 222 729€ 21 930 466€ 21 253 040€ 21 402 631€ 20 944 512€ 18 619 988€ 19 660 095€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10 565 245€ 9 928 462€ 8 451 825€ 8 290 031€ 7 620 460€ 7 506 606€ 7 152 820€ 7 209 634€ 7 103 822€ 6 219 076€ 5 227 291€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
397 846€ 362 935€ 327 615€ 311 084€ 287 636€ 274 732€ 202 639€ 202 705€ 201 057€ 188 353€ 188 002€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 253 476€ 1 016 895€ 907 565€ 971 173€ 724 219€ 682 265€ 699 951€ 694 616€ 624 512€ 541 881€ 551 230€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€
13
531
Daň z motorových vozidiel
4 014€ 3 800€ 3 506€ 3 833€ 3 914€ 4 047€ 5 099€ 4 131€ 3 216€ 3 300€ 2 465€
14
532
Daň z nehnuteľností
13 746€ 18 684€ 18 693€ 12 896€ 13 894€ 13 898€ 13 239€ 13 410€ 13 038€ 15 217€ 15 805€
15
538
Ostatné dane a poplatky
106 789€ 69 118€ 74 128€ 88 231€ 151 179€ 141 552€ 144 163€ 149 602€ 137 921€ 128 553€ 97 997€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 888€ 1 774€ 4 936€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 106€ 673€ 1 250€ 1 012€ 0€ 13 431€ 8€ 290€ 3 083€ 826€ 1 994€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 602€ 3 551€ 3 887€ 7 340€ 9 555€ 42 522€ 7 990€ 28 544€ 166 929€ 17 367€
19
544
Úroky
38 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 31€
20
545
Kurzové straty
11 372€ 7 372€ 8 147€ 5 038€ 7 117€ 1 974€ 5 744€ 6 272€ 8 032€ 16 063€ 8 709€
21
546
Dary
0€ 3 732€ 0€ 936€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 683€ 0€
22
547
Osobitné náklady
624 975€ 315 879€ 340 964€ 644 258€ 545 652€ 515 269€ 502 146€ 505 123€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
165€ 0€ 0€ 2 388€ 360€ 837€ 366€ 394€ 1 430€ 1 609€ 214€
24
549
Iné ostatné náklady
6 181 635€ 4 622 518€ 4 143 121€ 4 104 440€ 3 225 284€ 2 871 579€ 3 643 190€ 3 567 408€ 4 205 603€ 4 284 593€ 3 665 150€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 517 275€ 3 152 306€ 10 738 526€ 13 252 009€ 14 336 674€ 16 321 426€ 18 376 740€ 11 435 729€ 8 754 601€ 7 478 466€ 5 555 302€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
526 534€ 392 258€ 0€ 0€ 142 302€ 346 504€ 966 429€ 0€ 0€ 508 433€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
2 023 935€ 1 243 211€ 1 900 691€ 1 559 894€ 1 595 055€ 2 414 603€ 2 274 324€ 2 280 074€ 2 470 044€ 2 410 402€ 2 429 730€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
27 013€ 10 988€ 0€ 3 926€ -5 505€ -3 752€ 134 003€ -8 042€ 42 330€ -35 291€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
88 773€ 88 773€ 81 230€ 46 207€ 50 373€ 52 243€ 55 346€ 58 401€ 62 033€ 39 720€ 44 020€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
70 786 330€ 60 365 797€ 63 587 644€ 66 337 683€ 64 108 049€ 65 155 447€ 65 930 418€ 61 055 587€ 55 745 068€ 52 360 270€ 49 608 730€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
91 831€ 83 377€ 89 961€ 112 797€ 111 105€ 100 939€ 104 418€ 128 551€ 113 575€ 147 968€ 148 819€
40
602
Tržby z predaja služieb
6 822 022€ 5 216 807€ 4 924 478€ 6 053 252€ 5 596 846€ 6 134 240€ 5 672 376€ 5 881 588€ 6 196 398€ 6 137 263€ 8 264 891€
41
604
Tržby za predaný tovar
65 954€ 27 728€ 33 862€ 79 121€ 71 518€ 79 921€ 85 296€ 91 179€ 94 795€ 78 695€ 73 458€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
20 845€ -77 846€ 24 969€ -42 487€ -4 425€ -4 821€ 39 516€ -7 669€ 20 142€ 19 204€ 23 177€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
14 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 317 413€ 1 284 666€ 1 171 477€ 1 791 408€ 1 673 344€ 1 462 084€ 1 405 501€ 1 585 157€ 1 466 761€ 1 698 532€ 1 366 518€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 500€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 51 029€ 0€ 2 367€ 63 150€ 113 482€ 24 220€ 103 268€ 90 643€ 240 490€ 165 617€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 67€ 5€ 129€ 1 026€ 946€ 381€ 6 293€ 1 660€
51
642
Ostatné pokuty a penále
51 783€ 16 662€ 5 009€ 52 686€ 60 936€ 68 664€ 69 497€ 67 033€ 74 240€ 70 165€ 76 290€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
3 209€ 568€ 726€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€
53
644
Úroky
0€ 721€ 635€ 634€ 738€ 687€ 606€ 502€ 944€ 931€ 1 592€
54
645
Kurzové zisky
1 956€ 1 302€ 683€ 244€ 523€ 6 666€ 195€ 3 845€ 1 696€ 1 516€ 5 415€
55
646
Prijaté dary
2 223€ 3 423€ 4 743€ 68 337€ 3 028€ 2 640€ 1 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 540 627€ 1 497 911€ 1 389 614€ 1 318 170€ 1 564 124€ 1 476 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 701 412€ 2 210 201€ 2 212 931€ 2 470 884€ 2 786 513€ 2 498 044€ 4 652 383€ 4 974 815€ 3 903 339€ 4 368 917€ 3 721 601€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
904 675€ 617 791€ 21 790€ 13 547€ 160 129€ 1 496 057€ 154 319€ 325 833€ 0€ 336 500€ 124€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
962€ 13 890€ 5 467€ 22 522€ 5 240€ 9 437€ 2 237€ 1 243€ 4 910€ 7 570€ 142€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
204 055€ 166 773€ 149 829€ 190 645€ 202 628€ 211 488€ 185 851€ 328 351€ 263 108€ 232 234€ 240 706€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
294 324€ 241 291€ 241 816€ 332 289€ 273 474€ 275 829€ 269 874€ 253 691€ 241 968€ 289 401€ 319 206€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
15 406€ 11 815€ 12 178€ 12 186€ 20 126€ 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 019€ 21 516€ 13 155€ 12 026€ 8 886€ 9 666€ 27 512€ 22 404€ 0€ 6 673€ 18 212€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
56 693 427€ 53 106 660€ 54 612 934€ 54 015 994€ 51 600 893€ 53 492 227€ 56 341 850€ 50 830 749€ 44 593 333€ 41 102 981€ 38 145 857€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
72 754 507€ 64 496 286€ 64 916 258€ 66 506 688€ 64 198 782€ 67 434 851€ 69 037 997€ 64 640 985€ 57 066 232€ 54 745 333€ 52 573 370€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 968 177€ 4 130 489€ 1 328 614€ 169 004€ 90 733€ 2 279 404€ 3 107 579€ 3 585 398€ 1 321 163€ 2 385 063€ 2 964 640€
76
591
Daň z príjmov
106 828€ 13 720€ 56 665€ 0€ 0€ 139 756€ 0€ 2 999€ 6 142€ 0€ 301€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 861 349€ 4 116 769€ 1 271 949€ 169 004€ 90 733€ 2 139 648€ 3 107 579€ 3 582 399€ 1 315 022€ 2 385 063€ 2 964 339€