Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 252 053 € 3 363 438 € 2 474 300 € 2 818 174 € 5 259 168 € 3 927 525 € 2 611 668 €
02
502
Spotreba energie
1 785 986 € 1 728 357 € 1 784 141 € 1 804 574 € 1 856 561 € 1 894 051 € 1 997 434 €
03
504
Predaný tovar
66 715 € 60 805 € 49 678 € 39 238 € 30 712 € 15 241 € 19 901 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 578 151 € 1 281 210 € 905 111 € 568 493 € 1 002 742 € 697 629 € 438 601 €
05
512
Cestovné
1 256 149 € 1 130 317 € 1 106 517 € 1 391 712 € 1 421 833 € 929 888 € 794 700 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
69 650 € 42 591 € 55 203 € 53 449 € 44 532 € 45 000 € 32 172 €
07
518
Ostatné služby
5 288 633 € 5 208 352 € 5 501 248 € 5 500 491 € 4 101 156 € 4 280 703 € 3 247 495 €
08
521
Mzdové náklady
26 963 485 € 23 989 691 € 22 295 868 € 21 084 206 € 19 969 133 € 17 747 244 € 16 190 057 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
9 200 580 € 8 258 975 € 7 535 344 € 7 122 997 € 6 759 149 € 6 040 625 € 5 155 261 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
215 703 € 193 031 € 163 198 € 135 021 € 109 022 € 99 897 € 95 902 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
818 802 € 751 128 € 724 811 € 637 797 € 584 507 € 510 896 € 516 448 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
356 € 343 € 224 € 124 € 124 € 47 € 113 €
14
532
Daň z nehnuteľností
25 207 € 25 306 € 25 390 € 25 390 € 25 419 € 25 460 € 17 693 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
125 364 € 122 090 € 129 741 € 121 984 € 143 362 € 62 751 € 142 334 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 20 € 0 € 11 € 4 023 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
18 059 € 1 022 € 662 € 25 € 55 € 0 € 491 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
15 750 € 6 291 € 4 538 € 52 € 436 € 5 € 0 €
19
544
Úroky
918 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 145 € 3 €
20
545
Kurzové straty
2 370 € 6 685 € 2 504 € 24 334 € 8 877 € 40 025 € 17 943 €
21
546
Dary
0 € 0 € 190 € 0 € 186 € 0 € 0 €
23
548
Manká a škody
112 749 € 0 € 2 520 803 € 0 € 7 106 € 2 507 € 143 €
24
549
Iné ostatné náklady
4 728 513 € 4 350 299 € 4 918 964 € 5 550 781 € 6 325 572 € 4 570 455 € 3 458 092 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 316 570 € 7 006 520 € 6 577 991 € 5 752 872 € 6 583 453 € 6 526 952 € 5 287 338 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 500 087 € 106 € 5 860 € 35 423 € 78 444 € 275 327 €
30
556
Tvorba fondov
425 994 € 64 729 € 48 968 € 46 923 € 151 832 € 600 555 € 54 981 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € 0 € 0 € 0 € 28 428 € 0 € 0 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
400 966 € 259 857 € 19 905 € 24 394 € 23 167 € 26 465 € 15 905 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
62 668 721 € 58 351 123 € 56 845 405 € 52 708 910 € 54 471 953 € 48 124 519 € 40 374 025 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
747 470 € 744 342 € 698 831 € 641 638 € 528 240 € 463 403 € 407 299 €
40
602
Tržby z predaja služieb
2 343 815 € 1 890 942 € 1 874 674 € 2 412 891 € 1 772 460 € 2 131 218 € 2 021 154 €
41
604
Tržby za predaný tovar
120 929 € 110 739 € 84 171 € 73 907 € 61 344 € 32 287 € 29 053 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 347 € 2 104 € 125 € 2 729 € 2 684 € 784 € 3 866 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
42 € 421 € 0 € 10 € 810 € 840 € 30 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0 € 0 € 0 € 13 647 € 0 € 0 € 0 €
53
644
Úroky
123 € 108 € 87 € 85 € 137 € 148 € 237 €
54
645
Kurzové zisky
3 532 € 2 252 € 3 622 € 69 015 € 69 981 € 22 573 € 13 948 €
55
646
Prijaté dary
498 € 333 € 0 € 0 € 0 € 11 257 € 0 €
57
648
Zákonné poplatky
13 965 050 € 12 818 565 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
4 977 327 € 4 770 895 € 16 970 832 € 15 071 203 € 14 754 080 € 10 554 866 € 7 296 608 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 884 995 € 6 060 € 6 330 € 161 662 € 775 000 € 450 211 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 56 € 0 € 313 € 22 € 0 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
358 783 € 48 274 € 78 261 € 56 730 € 71 649 € 102 979 € 46 609 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
125 838 € 119 542 € 118 914 € 137 045 € 130 253 € 179 106 € 221 551 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
54 053 € 19 315 € 6 703 € 2 480 € 5 777 € 3 048 € 6 448 €
73
691
Dotácie
42 882 368 € 40 698 128 € 38 135 994 € 36 038 356 € 37 820 063 € 34 630 241 € 31 233 111 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
65 581 177 € 62 111 012 € 57 978 272 € 54 526 377 € 55 379 163 € 48 907 749 € 41 730 125 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 912 456 € 3 759 889 € 1 132 867 € 1 817 467 € 907 210 € 783 230 € 1 356 100 €
76
591
Daň z príjmov
19 668 € 85 723 € 14 533 € 55 759 € 44 625 € 195 347 € 58 713 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
2 892 787 € 3 674 167 € 1 118 334 € 1 761 708 € 862 585 € 587 883 € 1 297 386 €