Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 422 145€ 3 252 053€ 3 363 438€ 2 474 300€ 2 818 174€ 5 259 168€ 3 927 525€ 2 611 668€
02
502
Spotreba energie
1 963 702€ 1 785 986€ 1 728 357€ 1 784 141€ 1 804 574€ 1 856 561€ 1 894 051€ 1 997 434€
03
504
Predaný tovar
77 523€ 66 715€ 60 805€ 49 678€ 39 238€ 30 712€ 15 241€ 19 901€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 237 257€ 1 578 151€ 1 281 210€ 905 111€ 568 493€ 1 002 742€ 697 629€ 438 601€
05
512
Cestovné
1 420 158€ 1 256 149€ 1 130 317€ 1 106 517€ 1 391 712€ 1 421 833€ 929 888€ 794 700€
06
513
Náklady na reprezentáciu
81 340€ 69 650€ 42 591€ 55 203€ 53 449€ 44 532€ 45 000€ 32 172€
07
518
Ostatné služby
5 794 204€ 5 288 633€ 5 208 352€ 5 501 248€ 5 500 491€ 4 101 156€ 4 280 703€ 3 247 495€
08
521
Mzdové náklady
30 098 491€ 26 963 485€ 23 989 691€ 22 295 868€ 21 084 206€ 19 969 133€ 17 747 244€ 16 190 057€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10 278 341€ 9 200 580€ 8 258 975€ 7 535 344€ 7 122 997€ 6 759 149€ 6 040 625€ 5 155 261€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
222 962€ 215 703€ 193 031€ 163 198€ 135 021€ 109 022€ 99 897€ 95 902€
11
527
Zákonné sociálne náklady
994 678€ 818 802€ 751 128€ 724 811€ 637 797€ 584 507€ 510 896€ 516 448€
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 519€ 356€ 343€ 224€ 124€ 124€ 47€ 113€
14
532
Daň z nehnuteľností
25 207€ 25 207€ 25 306€ 25 390€ 25 390€ 25 419€ 25 460€ 17 693€
15
538
Ostatné dane a poplatky
158 334€ 125 364€ 122 090€ 129 741€ 121 984€ 143 362€ 62 751€ 142 334€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 11€ 4 023€
17
542
Ostatné pokuty a penále
158€ 18 059€ 1 022€ 662€ 25€ 55€ 0€ 491€
18
543
Odpísanie pohľadávky
4 250€ 15 750€ 6 291€ 4 538€ 52€ 436€ 5€ 0€
19
544
Úroky
841€ 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 145€ 3€
20
545
Kurzové straty
3 029€ 2 370€ 6 685€ 2 504€ 24 334€ 8 877€ 40 025€ 17 943€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 186€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
237€ 112 749€ 0€ 2 520 803€ 0€ 7 106€ 2 507€ 143€
24
549
Iné ostatné náklady
4 588 273€ 4 728 513€ 4 350 299€ 4 918 964€ 5 550 781€ 6 325 572€ 4 570 455€ 3 458 092€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 932 955€ 6 316 570€ 7 006 520€ 6 577 991€ 5 752 872€ 6 583 453€ 6 526 952€ 5 287 338€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83€ 0€ 500 087€ 106€ 5 860€ 35 423€ 78 444€ 275 327€
30
556
Tvorba fondov
43 654€ 425 994€ 64 729€ 48 968€ 46 923€ 151 832€ 600 555€ 54 981€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 428€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
435 516€ 400 966€ 259 857€ 19 905€ 24 394€ 23 167€ 26 465€ 15 905€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
66 784 859€ 62 668 721€ 58 351 123€ 56 845 405€ 52 708 910€ 54 471 953€ 48 124 519€ 40 374 025€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
745 574€ 747 470€ 744 342€ 698 831€ 641 638€ 528 240€ 463 403€ 407 299€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 222 592€ 2 343 815€ 1 890 942€ 1 874 674€ 2 412 891€ 1 772 460€ 2 131 218€ 2 021 154€
41
604
Tržby za predaný tovar
132 352€ 120 929€ 110 739€ 84 171€ 73 907€ 61 344€ 32 287€ 29 053€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
10 989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 1 347€ 2 104€ 125€ 2 729€ 2 684€ 784€ 3 866€
51
642
Ostatné pokuty a penále
1 163€ 42€ 421€ 0€ 10€ 810€ 840€ 30€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 13 647€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
113€ 123€ 108€ 87€ 85€ 137€ 148€ 237€
54
645
Kurzové zisky
3 111€ 3 532€ 2 252€ 3 622€ 69 015€ 69 981€ 22 573€ 13 948€
55
646
Prijaté dary
37 982€ 498€ 333€ 0€ 0€ 0€ 11 257€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
14 208 635€ 13 965 050€ 12 818 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 210 692€ 4 977 327€ 4 770 895€ 16 970 832€ 15 071 203€ 14 754 080€ 10 554 866€ 7 296 608€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 044€ 0€ 884 995€ 6 060€ 6 330€ 161 662€ 775 000€ 450 211€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 56€ 0€ 313€ 22€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
195 413€ 358 783€ 48 274€ 78 261€ 56 730€ 71 649€ 102 979€ 46 609€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
136 084€ 125 838€ 119 542€ 118 914€ 137 045€ 130 253€ 179 106€ 221 551€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
40 553€ 54 053€ 19 315€ 6 703€ 2 480€ 5 777€ 3 048€ 6 448€
73
691
Dotácie
47 781 259€ 42 882 368€ 40 698 128€ 38 135 994€ 36 038 356€ 37 820 063€ 34 630 241€ 31 233 111€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
68 748 555€ 65 581 177€ 62 111 012€ 57 978 272€ 54 526 377€ 55 379 163€ 48 907 749€ 41 730 125€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 963 697€ 2 912 456€ 3 759 889€ 1 132 867€ 1 817 467€ 907 210€ 783 230€ 1 356 100€
76
591
Daň z príjmov
31 824€ 19 668€ 85 723€ 14 533€ 55 759€ 44 625€ 195 347€ 58 713€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 931 873€ 2 892 787€ 3 674 167€ 1 118 334€ 1 761 708€ 862 585€ 587 883€ 1 297 386€