Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ekonomická univerzita v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
889 847 € 684 435 € 625 520 € 716 474 € 717 165 € 1 266 353 € 928 854 €
02
502
Spotreba energie
1 506 332 € 1 504 060 € 1 612 138 € 1 786 181 € 1 965 145 € 1 988 594 € 2 330 463 €
03
504
Predaný tovar
81 141 € 82 283 € 79 684 € 85 447 € 91 796 € 132 922 € 360 514 €
04
511
Opravy a udržiavanie
815 195 € 522 513 € 352 516 € 449 332 € 350 911 € 202 646 € 249 567 €
05
512
Cestovné
481 778 € 625 841 € 384 246 € 272 449 € 308 234 € 323 492 € 281 664 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
108 865 € 65 571 € 27 926 € 37 965 € 35 591 € 34 752 € 34 310 €
07
518
Ostatné služby
1 395 933 € 1 361 981 € 1 173 525 € 1 249 774 € 1 287 907 € 1 360 488 € 1 370 907 €
08
521
Mzdové náklady
13 267 770 € 12 737 390 € 12 375 795 € 12 630 139 € 13 609 205 € 13 227 359 € 13 446 726 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 512 944 € 4 284 293 € 4 165 958 € 4 296 304 € 4 628 931 € 4 498 112 € 4 287 279 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
67 635 € 60 555 € 48 465 € 34 470 € 53 050 € 70 720 € 0 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
448 038 € 442 967 € 468 247 € 464 523 € 392 782 € 407 002 € 449 182 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
118 € 178 € 178 € 178 € 155 € 155 € 155 €
14
532
Daň z nehnuteľností
131 360 € 131 273 € 101 404 € 101 257 € 101 214 € 101 097 € 99 897 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 706 € 3 355 € 2 813 € 1 793 € 1 399 € 1 343 € 4 646 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
10 € 11 € 3 € 40 € 38 € 0 € 6 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 030 € 102 € 372 € 500 € 44 € 77 € 3 605 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
525 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
19
544
Úroky
11 € 6 € 0 € 0 € 218 € 0 € 0 €
20
545
Kurzové straty
316 € 339 € 1 201 € 3 484 € 847 € 197 € 98 €
22
547
Osobitné náklady
634 219 € 0 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 €
23
548
Manká a škody
176 € 128 959 € 1 239 € 1 674 € 3 072 € 2 113 € 548 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 268 884 € 1 746 292 € 1 901 679 € 1 963 896 € 2 370 039 € 2 596 736 € 2 640 242 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 503 095 € 1 839 738 € 1 992 871 € 2 063 955 € 2 129 650 € 1 883 680 € 1 451 941 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 5 400 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
1 090 464 € 1 154 325 € 1 341 694 € 1 372 701 € 2 073 352 € 1 709 427 € 2 126 421 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
21 383 € 17 951 € 7 216 € 3 762 € 1 396 € 42 891 € 17 532 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
14 605 € 58 003 € 9 838 € 23 165 € 24 487 € 29 360 € 21 480 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
28 243 379 € 27 452 423 € 26 674 578 € 27 559 464 € 30 152 028 € 29 879 515 € 30 106 038 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
108 949 € 113 873 € 147 287 € 153 367 € 145 682 € 164 758 € 607 744 €
40
602
Tržby z predaja služieb
2 939 422 € 2 659 536 € 2 698 526 € 2 634 230 € 2 707 771 € 2 636 857 € 2 165 225 €
41
604
Tržby za predaný tovar
103 538 € 101 251 € 105 558 € 115 456 € 124 993 € 173 954 € 310 663 €
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
5 210 € 5 932 € -21 622 € -12 505 € 2 458 € 36 950 € 0 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 137 663 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
42 570 € 63 319 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0 € 358 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
6 138 € 7 481 € 5 091 € 3 951 € 3 656 € 644 € 187 €
53
644
Úroky
188 € 137 € 97 € 64 € 146 € 249 € 236 €
54
645
Kurzové zisky
17 € 540 € 0 € 0 € 0 € 48 € 0 €
55
646
Prijaté dary
1 585 € 1 585 € 1 585 € 1 730 € 1 821 € 3 060 € 7 929 €
57
648
Zákonné poplatky
1 071 742 € 1 267 744 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
1 093 190 € 1 189 672 € 1 913 461 € 2 271 554 € 2 853 503 € 2 837 042 € 3 031 744 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 200 € 1 670 € 0 € 454 980 € 0 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
167 256 € 218 342 € 161 480 € 226 822 € 404 706 € 371 708 € 381 746 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
254 478 € 211 662 € 206 270 € 169 481 € 167 891 € 205 543 € 198 678 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
47 € 271 € 249 € 249 € 249 € 249 € 0 €
73
691
Dotácie
23 426 613 € 21 882 569 € 21 485 537 € 22 025 898 € 23 358 368 € 23 505 376 € 23 431 732 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
29 220 944 € 27 724 473 € 26 705 188 € 27 590 297 € 30 226 225 € 29 936 439 € 30 273 548 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
977 565 € 272 050 € 30 610 € 30 833 € 74 197 € 56 924 € 167 510 €
76
591
Daň z príjmov
26 561 € 19 957 € 19 400 € 19 003 € 62 518 € 9 957 € 12 634 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
951 004 € 252 093 € 11 210 € 11 830 € 11 679 € 46 966 € 154 877 €