Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
854 586€ 683 834€ 955 008€ 890 132€ 889 847€ 684 435€ 625 520€ 716 474€ 717 165€ 1 266 353€ 928 854€
02
502
Spotreba energie
1 976 629€ 1 217 200€ 1 396 051€ 1 601 245€ 1 506 332€ 1 504 060€ 1 612 138€ 1 786 181€ 1 965 145€ 1 988 594€ 2 330 463€
03
504
Predaný tovar
37 032€ 10 779€ 25 255€ 87 919€ 81 141€ 82 283€ 79 684€ 85 447€ 91 796€ 132 922€ 360 514€
04
511
Opravy a udržiavanie
244 722€ 227 108€ 283 672€ 506 820€ 815 195€ 522 513€ 352 516€ 449 332€ 350 911€ 202 646€ 249 567€
05
512
Cestovné
536 966€ 80 171€ 71 163€ 530 993€ 481 778€ 625 841€ 384 246€ 272 449€ 308 234€ 323 492€ 281 664€
06
513
Náklady na reprezentáciu
89 402€ 23 795€ 26 769€ 77 429€ 108 865€ 65 571€ 27 926€ 37 965€ 35 591€ 34 752€ 34 310€
07
518
Ostatné služby
1 380 043€ 882 895€ 884 763€ 1 445 764€ 1 395 933€ 1 361 981€ 1 173 525€ 1 249 774€ 1 287 907€ 1 360 488€ 1 370 907€
08
521
Mzdové náklady
16 030 492€ 15 249 926€ 15 260 537€ 14 797 289€ 13 267 770€ 12 737 390€ 12 375 795€ 12 630 139€ 13 609 205€ 13 227 359€ 13 446 726€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 533 304€ 5 270 585€ 4 958 762€ 5 074 581€ 4 512 944€ 4 284 293€ 4 165 958€ 4 296 304€ 4 628 931€ 4 498 112€ 4 287 279€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
116 768€ 78 090€ 83 921€ 90 135€ 67 635€ 60 555€ 48 465€ 34 470€ 53 050€ 70 720€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
723 587€ 680 468€ 574 825€ 569 972€ 448 038€ 442 967€ 468 247€ 464 523€ 392 782€ 407 002€ 449 182€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
178€ 178€ 178€ 178€ 118€ 178€ 178€ 178€ 155€ 155€ 155€
14
532
Daň z nehnuteľností
235 050€ 162 262€ 162 287€ 120 772€ 131 360€ 131 273€ 101 404€ 101 257€ 101 214€ 101 097€ 99 897€
15
538
Ostatné dane a poplatky
32 199€ 65 431€ 50 701€ 44 923€ 1 706€ 3 355€ 2 813€ 1 793€ 1 399€ 1 343€ 4 646€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 11€ 3€ 40€ 38€ 0€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 915€ 685€ 164€ 6 188€ 1 030€ 102€ 372€ 500€ 44€ 77€ 3 605€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 2€ 12€ 2€ 11€ 6€ 0€ 0€ 218€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 014€ 686€ 1 073€ 623€ 316€ 339€ 1 201€ 3 484€ 847€ 197€ 98€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
808 231€ 572 753€ 504 874€ 631 243€ 634 219€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
237€ 1 472€ 2 876€ 2 403€ 176€ 128 959€ 1 239€ 1 674€ 3 072€ 2 113€ 548€
24
549
Iné ostatné náklady
1 755 788€ 1 478 063€ 1 906 503€ 1 631 063€ 1 268 884€ 1 746 292€ 1 901 679€ 1 963 896€ 2 370 039€ 2 596 736€ 2 640 242€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
847 594€ 798 779€ 760 012€ 855 652€ 1 503 095€ 1 839 738€ 1 992 871€ 2 063 955€ 2 129 650€ 1 883 680€ 1 451 941€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 400€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 106 945€ 716 944€ 1 136 728€ 1 026 281€ 1 090 464€ 1 154 325€ 1 341 694€ 1 372 701€ 2 073 352€ 1 709 427€ 2 126 421€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
4 219€ 0€ -4 490€ 4 223€ 21 383€ 17 951€ 7 216€ 3 762€ 1 396€ 42 891€ 17 532€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
125 898€ 90 088€ 208 373€ 112 091€ 14 605€ 58 003€ 9 838€ 23 165€ 24 487€ 29 360€ 21 480€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
32 443 798€ 28 292 193€ 29 250 015€ 30 107 921€ 28 243 379€ 27 452 423€ 26 674 578€ 27 559 464€ 30 152 028€ 29 879 515€ 30 106 038€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
72 216€ 15 221€ 39 537€ 111 816€ 108 949€ 113 873€ 147 287€ 153 367€ 145 682€ 164 758€ 607 744€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 873 026€ 810 917€ 1 427 498€ 2 879 290€ 2 939 422€ 2 659 536€ 2 698 526€ 2 634 230€ 2 707 771€ 2 636 857€ 2 165 225€
41
604
Tržby za predaný tovar
45 747€ 6 544€ 37 045€ 102 775€ 103 538€ 101 251€ 105 558€ 115 456€ 124 993€ 173 954€ 310 663€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
17 063€ -1 719€ 3 716€ 11 208€ 5 210€ 5 932€ -21 622€ -12 505€ 2 458€ 36 950€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137 663€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
76 958€ 63 417€ 39 563€ 97 429€ 42 570€ 63 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
6 955€ 333€ 2 269€ 6 610€ 6 138€ 7 481€ 5 091€ 3 951€ 3 656€ 644€ 187€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
3€ 179€ 142€ 161€ 188€ 137€ 97€ 64€ 146€ 249€ 236€
54
645
Kurzové zisky
19€ 4€ 2€ 9€ 17€ 540€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€
55
646
Prijaté dary
1 736€ 1 604€ 1 585€ 1 585€ 1 585€ 1 585€ 1 585€ 1 730€ 1 821€ 3 060€ 7 929€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 066 264€ 1 174 592€ 1 151 589€ 1 108 302€ 1 071 742€ 1 267 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 310 955€ 935 042€ 812 764€ 1 188 948€ 1 093 190€ 1 189 672€ 1 913 461€ 2 271 554€ 2 853 503€ 2 837 042€ 3 031 744€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 513€ 0€ 200€ 1 670€ 0€ 454 980€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
916 362€ 168 258€ 125 814€ 281 163€ 167 256€ 218 342€ 161 480€ 226 822€ 404 706€ 371 708€ 381 746€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
241 481€ 219 955€ 228 042€ 271 460€ 254 478€ 211 662€ 206 270€ 169 481€ 167 891€ 205 543€ 198 678€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
173€ 80€ 47€ 47€ 47€ 271€ 249€ 249€ 249€ 249€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
25 871 335€ 24 960 637€ 26 162 050€ 24 127 434€ 23 426 613€ 21 882 569€ 21 485 537€ 22 025 898€ 23 358 368€ 23 505 376€ 23 431 732€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
32 500 294€ 28 355 094€ 30 031 662€ 30 190 750€ 29 220 944€ 27 724 473€ 26 705 188€ 27 590 297€ 30 226 225€ 29 936 439€ 30 273 548€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
56 496€ 62 901€ 781 647€ 82 829€ 977 565€ 272 050€ 30 610€ 30 833€ 74 197€ 56 924€ 167 510€
76
591
Daň z príjmov
16 242€ 14 203€ 19 044€ 23 694€ 26 561€ 19 957€ 19 400€ 19 003€ 62 518€ 9 957€ 12 634€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
40 254€ 48 697€ 762 603€ 59 135€ 951 004€ 252 093€ 11 210€ 11 830€ 11 679€ 46 966€ 154 877€