Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 253 637€ 9 925 543€ 9 929 541€ 8 617 126€ 8 180 024€ 7 703 314€ 7 659 149€ 7 397 709€ 7 417 315€ 6 962 506€ 7 256 653€ 7 319 167€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 122 344€ 7 827 240€ 7 925 183€ 6 774 846€ 6 985 467€ 6 966 812€ 6 991 398€ 6 820 909€ 7 012 145€ 6 705 549€ 7 054 522€ 7 218 673€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 943€ 7 268€ 14 010€ 7 809€ 8 121€ 8 392€ 11 111€ 10 222€ 9 948€ 13 667€ 4 616€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 422€ 5 497€ 10 989€ 3 538€ 5 673€ 8 392€ 11 111€ 3 039€ 3 565€ 4 092€ 4 616€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 521€ 1 771€ 3 021€ 4 271€ 2 448€ 0€ 0€ 3 191€ 6 383€ 9 575€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 992€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
7 043 901€ 6 747 855€ 6 838 723€ 5 681 644€ 5 898 465€ 5 857 553€ 5 881 868€ 5 708 661€ 5 901 535€ 5 595 213€ 5 940 377€ 6 113 579€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 323 731€ 1 069 328€ 1 068 021€ 1 068 021€ 1 038 553€ 945 046€ 917 773€ 850 106€ 819 921€ 820 476€ 822 715€ 1 133 087€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
13 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 204 800€ 4 974 637€ 4 960 358€ 4 043 767€ 4 346 252€ 4 146 492€ 4 502 582€ 3 695 786€ 3 983 032€ 4 347 421€ 4 695 870€ 4 603 871€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
21 418€ 31 785€ 46 491€ 53 690€ 52 599€ 65 915€ 59 288€ 41 681€ 61 036€ 81 539€ 72 742€ 91 207€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
7 020€ 29 490€ 53 920€ 58 893€ 76 208€ 24 840€ 33 767€ 17 598€ 6 091€ 12 186€ 15 427€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
211 924€ 33 024€ 50 360€ 71 378€ 92 396€ 112 115€ 2 017€ 2 123€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
262 009€ 603 591€ 653 574€ 379 895€ 289 457€ 563 145€ 366 441€ 1 101 367€ 1 031 455€ 333 591€ 333 623€ 285 414€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
1 078 443€ 1 078 443€ 1 079 193€ 1 079 193€ 1 079 193€ 1 101 138€ 1 101 138€ 1 101 138€ 1 100 388€ 1 100 388€ 1 100 478€ 1 100 478€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
1 078 443€ 1 078 443€ 1 079 193€ 1 079 193€ 1 079 193€ 1 101 138€ 1 100 388€ 1 100 388€ 1 100 388€ 1 100 388€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 100 478€ 1 100 478€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 750€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 119 123€ 2 092 465€ 2 000 930€ 1 838 448€ 1 190 001€ 733 822€ 661 614€ 573 214€ 402 541€ 254 146€ 199 751€ 99 338€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
276€ 236€ 657€ 227€ 159€ 74€ 394€ 202€ 136€ 0€ 0€ 138€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
276€ 236€ 657€ 227€ 159€ 74€ 394€ 202€ 136€ 0€ 0€ 138€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 258€ 0€ 0€ 17 334€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 334€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 258€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
594€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 925€ 925€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
594€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 925€ 925€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
194 517€ 449 680€ 509 901€ 166 951€ 162 611€ 128 587€ 162 863€ 179 719€ 113 414€ 58 390€ 59 538€ 42 116€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
75 254€ 67 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
29 580€ 249 889€ 440 058€ 96 052€ 88 835€ 68 154€ 112 258€ 123 831€ 80 566€ 38 670€ 34 879€ 28 720€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
89 683€ 132 706€ 69 843€ 70 899€ 73 776€ 60 433€ 50 605€ 55 889€ 31 923€ 19 056€ 23 951€ 12 732€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 925€ 664€ 664€ 664€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 923 736€ 1 641 885€ 1 489 708€ 1 670 606€ 1 026 567€ 604 497€ 497 432€ 392 368€ 287 733€ 195 756€ 140 213€ 39 748€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 973€ 1 694€ 2 022€ 1 336€ 1 831€ 1 131€ 1 224€ 650€ 1 828€ 1 801€ 863€ 1 380€
087
2.
Ceniny
(213))
5 351€ 10 674€ 3 312€ 3 823€ 2 326€ 7 729€ 6 323€ 6 487€ 1 238€ 3 287€ 7 315€ 1 348€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 916 412€ 1 629 517€ 1 484 374€ 1 665 447€ 1 022 411€ 595 637€ 489 885€ 385 231€ 284 667€ 190 668€ 132 035€ 37 020€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
12 171€ 5 837€ 3 428€ 3 831€ 4 557€ 2 680€ 6 137€ 3 586€ 2 629€ 2 811€ 2 380€ 1 156€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
12 171€ 5 837€ 3 428€ 3 831€ 4 557€ 2 680€ 6 137€ 3 586€ 2 629€ 2 811€ 2 380€ 1 156€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 253 637€ 9 925 543€ 9 929 541€ 8 617 126€ 8 180 024€ 7 703 314€ 7 659 149€ 7 397 709€ 7 417 315€ 6 962 506€ 7 256 653€ 7 319 167€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 775 908€ 6 263 127€ 6 093 468€ 5 270 114€ 5 505 084€ 4 887 635€ 4 886 210€ 4 749 632€ 4 633 076€ 4 747 274€ 4 772 844€ 4 709 792€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
6 775 908€ 6 263 127€ 6 093 468€ 5 270 114€ 5 505 084€ 4 887 635€ 4 886 210€ 4 749 632€ 4 633 076€ 4 747 274€ 4 772 844€ 4 709 792€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 242 347€ 5 882 238€ 5 277 690€ 5 489 653€ 4 963 981€ 4 834 932€ 4 762 928€ 4 736 337€ 4 622 336€ 4 716 231€ 4 727 203€ 4 625 172€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
533 561€ 380 888€ 815 778€ -219 539€ 541 103€ 52 702€ 123 282€ 13 295€ 10 740€ 31 043€ 45 641€ 84 620€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 010 229€ 2 022 063€ 2 046 455€ 1 506 582€ 642 716€ 696 654€ 768 877€ 513 153€ 719 052€ 498 074€ 495 721€ 444 441€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
864 732€ 853 575€ 788 408€ 788 408€ 1 200€ 8 229€ 14 186€ 18 587€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
787 208€ 787 208€ 787 208€ 787 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
77 524€ 66 367€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 8 229€ 14 186€ 18 587€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
48 979€ 0€ 254€ 110 170€ 0€ 4 416€ 29 518€ 16 614€ 4 111€ 15 598€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 598€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
48 979€ 0€ 254€ 110 170€ 0€ 4 416€ 29 518€ 16 614€ 4 111€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
316 272€ 317 948€ 304 992€ 309 301€ 341 300€ 355 307€ 380 676€ 380 927€ 389 945€ 383 961€ 405 600€ 373 558€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
247 102€ 267 534€ 286 725€ 306 665€ 338 298€ 349 934€ 364 828€ 376 245€ 387 089€ 380 590€ 400 087€ 373 130€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 438€ 1 448€ 1 771€ 2 198€ 2 127€ 4 059€ 4 096€ 4 681€ 2 856€ 3 371€ 1 893€ 428€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 438€ 876€ 1 314€ 1 752€ 0€ 0€ 0€ 3 620€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
67 731€ 48 966€ 16 496€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
127 660€ 101 138€ 106 582€ 127 069€ 103 165€ 106 236€ 96 615€ 97 026€ 310 892€ 83 308€ 60 172€ 49 188€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
6 187€ 0€ 10 215€ 21 939€ 34 186€ 13 888€ 14 536€ 8 210€ 223 576€ 1 178€ 1 888€ 9 560€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
19 060€ 18 240€ 17 580€ 16 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 056€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
33 755€ 24 585€ 22 104€ 25 943€ 17 776€ 18 381€ 0€ 0€ 10 827€ 26 974€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 573€ 3 622€ 2 034€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 303€ 222€ 0€ 26 609€ 25 163€ 24 410€ 38 988€ 42 570€ 27 039€ 18 542€ 22 723€ 22 792€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
33 608€ 31 949€ 28 910€ 9 186€ 3 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
20 199€ 17 460€ 18 472€ 17 384€ 15 994€ 14 720€ 12 341€ 16 495€ 15 466€ 10 993€ 15 184€ 12 507€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 381€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 748€ 4 884€ 5 001€ 4 828€ 4 289€ 4 087€ 0€ 0€ 4 890€ 2 842€ 4 287€ 3 948€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
3 800€ 3 800€ 4 300€ 4 300€ 2 300€ 30 751€ 30 751€ 29 751€ 27 521€ 19 157€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
652 586€ 749 402€ 846 218€ 171 634€ 197 050€ 222 466€ 247 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
555 770€ 652 586€ 749 402€ 146 218€ 197 050€ 222 466€ 247 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
96 816€ 96 816€ 96 816€ 25 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 467 500€ 1 640 353€ 1 789 618€ 1 840 430€ 2 032 224€ 2 119 025€ 2 004 062€ 2 134 924€ 2 065 187€ 1 717 158€ 1 988 088€ 2 164 934€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 467 500€ 1 640 353€ 1 789 618€ 1 840 430€ 2 032 224€ 2 119 025€ 2 004 062€ 2 134 924€ 2 065 187€ 1 717 158€ 1 988 088€ 2 164 934€