Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Dunajská Lužná

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
293 644€ 157 732€ 152 392€ 177 244€ 182 418€ 146 184€ 158 496€ 162 294€ 153 403€ 183 762€ 189 107€ 143 864€
02
501
Spotreba materiálu
215 587€ 72 911€ 72 878€ 91 881€ 83 615€ 49 566€ 39 514€ 52 153€ 41 433€ 48 527€ 65 867€ 44 834€
03
502
Spotreba energie
78 057€ 84 821€ 79 514€ 85 362€ 98 803€ 96 617€ 118 981€ 110 141€ 111 970€ 135 235€ 123 240€ 99 030€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
742 568€ 792 541€ 506 012€ 530 436€ 403 492€ 422 395€ 318 322€ 374 986€ 287 095€ 336 897€ 279 712€ 300 757€
07
511
Opravy a udržiavanie
307 648€ 381 067€ 181 626€ 207 665€ 141 890€ 155 246€ 83 672€ 165 812€ 68 874€ 91 774€ 72 478€ 136 373€
08
512
Cestovné
16€ 20€ 1 035€ 22€ 55€ 222€ 71€ 370€ 373€ 411€ 740€ 1 828€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 767€ 10 146€ 10 718€ 9 755€ 8 013€ 9 232€ 9 092€ 7 542€ 6 137€ 9 058€ 8 348€ 6 714€
10
518
Ostatné služby
424 136€ 401 307€ 312 633€ 312 995€ 253 533€ 257 695€ 225 486€ 201 262€ 211 711€ 235 654€ 198 146€ 155 842€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
845 279€ 727 384€ 685 488€ 653 571€ 572 737€ 550 548€ 510 435€ 472 766€ 481 348€ 437 465€ 458 656€ 415 995€
12
521
Mzdové náklady
610 501€ 523 683€ 493 838€ 469 568€ 410 914€ 397 098€ 369 202€ 345 285€ 353 818€ 322 633€ 339 037€ 311 392€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
202 772€ 175 350€ 164 728€ 158 727€ 139 904€ 131 844€ 120 685€ 108 892€ 110 552€ 97 537€ 97 644€ 92 867€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
15
527
Zákonné sociálne náklady
31 877€ 28 232€ 26 862€ 25 276€ 21 920€ 21 606€ 20 549€ 18 589€ 16 978€ 17 295€ 21 975€ 11 733€
16
528
Ostatné sociálne náklady
129€ 119€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 243€ 679€ 64€ 0€ 0€ 224€ 34€ 0€ 0€ 50€ 83€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 243€ 679€ 64€ 0€ 0€ 224€ 34€ 0€ 0€ 50€ 83€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 975€ 32 376€ 4 508€ 18 277€ 86 915€ 91 221€ 72 546€ 149 207€ 148 140€ 58 349€ 91 230€ 73 658€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 4 608€ 0€ 421€ 0€ 21 745€ 0€ 9€ 80 743€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€ 0€ 0€ 2€ 3€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 7€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 1 691€ 0€ 0€ 30€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 7 531€ 2 720€ 0€ 0€ 2 471€ 0€ 1 400€ 316€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 975€ 284€ 1 788€ 1 371€ 84 800€ 67 004€ 72 457€ 75 490€ 65 390€ 58 347€ 91 227€ 73 628€
28
549
Manká a škody
0€ 19 833€ 0€ 16 486€ 2 106€ 0€ 0€ 72 308€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
600 484€ 599 498€ 438 973€ 1 230 187€ 432 996€ 442 517€ 377 688€ 345 642€ 347 985€ 362 107€ 370 671€ 343 945€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
484 959€ 484 075€ 431 350€ 430 779€ 431 796€ 384 168€ 350 138€ 327 055€ 333 881€ 346 900€ 340 722€ 322 250€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
115 525€ 115 423€ 7 623€ 799 408€ 1 200€ 58 350€ 27 550€ 18 587€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 32 967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 324€ 33 400€ 7 440€ 799 408€ 1 200€ 26 550€ 27 550€ 18 587€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
70 201€ 49 056€ 183€ 0€ 0€ 31 799€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
22 321€ 35 914€ 37 299€ 30 299€ 22 095€ 21 302€ 15 785€ 17 591€ 15 108€ 15 843€ 14 776€ 16 532€
42
562
Úroky
16 453€ 19 346€ 13 559€ 13 932€ 15 411€ 17 081€ 12 657€ 13 020€ 13 473€ 14 009€ 13 322€ 15 694€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 868€ 16 568€ 23 740€ 16 367€ 6 685€ 4 221€ 3 128€ 4 571€ 1 635€ 1 744€ 1 453€ 838€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 632 394€ 1 435 904€ 1 219 152€ 1 088 543€ 872 054€ 759 020€ 597 423€ 551 588€ 500 121€ 504 980€ 434 407€ 339 748€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 500 463€ 1 297 671€ 1 101 361€ 982 925€ 866 805€ 758 828€ 597 423€ 550 645€ 500 121€ 504 845€ 434 407€ 330 862€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
131 931€ 138 233€ 117 791€ 105 618€ 5 249€ 0€ 0€ 943€ 0€ 135€ 0€ 8 886€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
4 138 664€ 3 781 593€ 3 044 503€ 3 728 622€ 2 572 707€ 2 433 186€ 2 050 918€ 2 074 107€ 1 933 200€ 1 899 403€ 1 838 609€ 1 634 582€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 832€ 0€ 0€ 6 386€ 13 910€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 832€ 0€ 0€ 6 386€ 13 910€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
3 662 153€ 3 500 505€ 3 265 351€ 2 584 618€ 2 256 540€ 1 900 528€ 1 705 177€ 1 611 144€ 1 449 416€ 1 274 240€ 1 335 246€ 1 309 791€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 198 282€ 2 824 224€ 2 510 824€ 2 297 502€ 1 975 356€ 1 630 361€ 1 435 084€ 1 351 160€ 1 280 676€ 1 089 241€ 1 136 138€ 1 135 554€
82
633
Výnosy z poplatkov
463 871€ 676 281€ 754 527€ 287 116€ 281 183€ 270 166€ 270 093€ 259 985€ 168 740€ 184 999€ 199 108€ 174 237€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
327 335€ 260 729€ 177 862€ 545 673€ 392 598€ 279 465€ 162 493€ 204 772€ 235 592€ 134 239€ 231 390€ 223 693€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 625€ 55 484€ 22 820€ 400 138€ 225 102€ 17 022€ 10 018€ 3 722€ 54 556€ 721€ 178 713€ 201 902€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
158 592€ 39 033€ 12 744€ 13 835€ 34 856€ 14 289€ 7 485€ 22 311€ 4 295€ 1 387€ 0€ 14 342€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 833€ 11 740€ 13 160€ 6 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 233€ 3 784€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
153 285€ 154 472€ 129 139€ 124 745€ 132 139€ 248 154€ 144 990€ 178 740€ 176 741€ 132 124€ 52 444€ 3 665€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
80 274€ 1 639€ 9 661€ 4 460€ 8 229€ 10 141€ 36 908€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
80 274€ 1 639€ 9 661€ 4 460€ 8 229€ 10 141€ 36 908€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 167€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 8 229€ 10 114€ 36 908€ 14 104€ 15 207€ 29 949€ 21 695€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
46 107€ 439€ 8 461€ 3 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 422€ 977€ 12 050€ 9 253€ 19 310€ 153€ 8 498€ 191€ 376€ 114€ 69 328€ 2 188€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 11 055€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 78€ 195€ 76€ 89€ 80€ 94€ 191€ 159€ 114€ 252€ 2 088€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 132€ 0€ 0€ 8 432€ 8 059€ 0€ 8 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
289€ 899€ 11 855€ 745€ 107€ 73€ 0€ 0€ 217€ 0€ 69 074€ 100€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 410€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 403€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 007€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
601 043€ 398 631€ 395 356€ 365 079€ 437 133€ 295 602€ 261 124€ 255 359€ 243 366€ 491 959€ 220 327€ 166 105€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 766€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
206 589€ 34 946€ 39 364€ 80 644€ 77 168€ 51 213€ 38 670€ 26 302€ 38 646€ 126 616€ 25 543€ 47 511€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
169 399€ 160 267€ 160 812€ 151 046€ 143 999€ 152 159€ 121 104€ 124 107€ 126 693€ 254 548€ 194 286€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 800€ 0€ 30 331€ 0€ 8 040€ 24 680€ 11 270€ 40 936€ 498€ 114 828€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
225 055€ 203 418€ 194 381€ 132 889€ 185 636€ 92 230€ 93 310€ 80 270€ 66 757€ 69 859€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
4 672 226€ 4 162 481€ 3 860 281€ 3 509 083€ 3 113 810€ 2 485 889€ 2 174 200€ 2 087 402€ 1 943 957€ 1 930 501€ 1 884 372€ 1 720 097€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
533 561€ 380 888€ 815 778€ -219 539€ 541 103€ 52 702€ 123 282€ 13 295€ 10 757€ 31 098€ 45 763€ 85 515€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 55€ 122€ 895€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
533 561€ 380 888€ 815 778€ -219 539€ 541 103€ 52 702€ 123 282€ 13 295€ 10 740€ 31 043€ 45 641€ 84 620€