Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technické služby mesta Rimavská Sobota

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
977 639€ 762 242€ 754 005€ 807 833€ 870 727€ 756 158€ 765 704€ 765 295€ 772 767€ 775 577€ 770 745€ 754 273€ 839 082€ 737 794€ 729 436€
02
501
Spotreba materiálu
347 272€ 318 937€ 277 174€ 342 665€ 433 007€ 354 194€ 327 705€ 336 715€ 330 891€ 307 154€ 344 279€ 291 428€ 339 004€ 345 629€ 348 403€
03
502
Spotreba energie
582 256€ 396 386€ 434 912€ 429 138€ 406 741€ 372 360€ 408 424€ 400 397€ 412 716€ 440 383€ 397 134€ 431 112€ 459 389€ 360 907€ 354 942€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
1 020€ 1 020€ 940€ 457€ 1 021€ 1 306€ 1 091€ 1 643€ 1 750€ 1 884€ 3 113€ 2 636€ 2 280€ 2 291€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
47 091€ 46 918€ 40 899€ 35 089€ 30 522€ 28 582€ 28 269€ 27 093€ 27 518€ 26 290€ 27 448€ 28 620€ 38 053€ 28 978€ 23 800€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
457 530€ 303 664€ 291 537€ 202 585€ 261 774€ 199 836€ 263 998€ 306 553€ 177 418€ 170 687€ 161 828€ 156 794€ 319 858€ 318 119€ 377 084€
07
511
Opravy a udržiavanie
113 754€ 146 610€ 68 591€ 13 835€ 91 222€ 32 428€ 36 084€ 76 860€ 42 178€ 30 063€ 24 741€ 11 210€ 81 237€ 56 167€ 188 276€
08
512
Cestovné
264€ 52€ 173€ 407€ 419€ 103€ 214€ 0€ 292€ 772€ 109€ 0€ 5€ 133€
09
513
Náklady na reprezentáciu
50€ 34€ 19€ 99€ 9€ 59€ 170€ 121€ 121€ 35€ 0€ 44€ 0€ 341€ 432€
10
518
Ostatné služby
343 462€ 156 968€ 222 927€ 188 479€ 170 138€ 166 931€ 227 640€ 229 357€ 135 119€ 140 297€ 136 315€ 145 431€ 238 621€ 261 606€ 188 243€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 725 554€ 1 534 625€ 1 459 580€ 1 503 445€ 1 388 511€ 1 313 333€ 1 280 220€ 1 127 986€ 1 119 740€ 1 089 716€ 1 030 886€ 1 017 429€ 1 123 509€ 984 230€ 972 781€
12
521
Mzdové náklady
1 203 066€ 1 066 658€ 1 014 139€ 1 033 019€ 955 590€ 905 260€ 881 400€ 778 673€ 775 167€ 749 550€ 709 264€ 673 899€ 780 360€ 690 394€ 690 168€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
413 774€ 367 110€ 350 488€ 361 829€ 331 413€ 315 272€ 307 695€ 271 736€ 270 434€ 262 931€ 248 144€ 237 501€ 258 856€ 231 205€ 232 424€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 790€ 4 734€ 4 617€ 3 678€ 3 083€ 3 117€ 3 238€ 3 525€ 3 971€ 4 364€ 4 682€ 5 783€ 7 343€ 7 045€ 6 373€
15
527
Zákonné sociálne náklady
103 924€ 96 122€ 90 337€ 104 918€ 98 425€ 89 684€ 87 887€ 74 052€ 70 169€ 72 871€ 68 795€ 100 246€ 76 950€ 55 586€ 43 816€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 394€ 9 126€ 14 138€ 16 402€ 16 923€ 8 457€ 17 179€ 10 831€ 4 947€ 3 019€ 6 579€ 4 211€ 765€ 1 484€ 199€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 037€ 1 004€ 2 218€ 2 218€ 2 196€ 2 164€ 2 100€ 1 625€ 768€ 355€ 294€ 507€ 206€ 196€ 199€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 357€ 8 122€ 11 920€ 14 184€ 14 727€ 6 293€ 15 079€ 9 207€ 4 179€ 2 664€ 6 286€ 3 704€ 559€ 1 288€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 993€ 53 886€ 16 937€ 5 438€ 12 837€ 1 589€ 4 192€ 5 089€ 743€ 294€ 3 630€ 3 633€ 4 062€ 1 411€ 10 622€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
263€ 9€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 123€ 1 289€ 11€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
800€ 55€ 330€ 1 320€ 0€ 0€ 0€ 2 247€ 371€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
561€ 1 674€ 1 201€ 2 669€ 10 991€ 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 933€ 51 196€ 15 418€ 2 333€ 1 837€ 332€ 322€ 5 089€ 578€ 294€ 1 217€ 1 739€ 3 885€ 1 411€ 10 489€
28
549
Manká a škody
498€ 216€ 436€ 563€ 50€ 0€ 165€ 0€ 42€ 234€ 166€ 0€ 133€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
701 883€ 708 658€ 567 678€ 507 237€ 499 747€ 469 401€ 530 943€ 434 512€ 384 864€ 402 899€ 377 977€ 421 943€ 322 136€ 429 062€ 282 978€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
665 653€ 700 753€ 557 291€ 498 547€ 498 739€ 462 177€ 530 943€ 429 535€ 359 457€ 359 855€ 352 197€ 392 864€ 299 644€ 297 682€ 231 262€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
36 230€ 7 906€ 10 387€ 8 689€ 1 008€ 7 224€ 0€ 4 977€ 25 407€ 43 045€ 25 780€ 29 079€ 22 492€ 131 380€ 51 716€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 321€ 7 311€ 8 424€ 5 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 716€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
29 500€ 0€ 0€ 9 000€ 43 045€ 25 780€ 29 079€ 22 492€ 131 380€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
117€ 595€ 1 963€ 3 210€ 1 008€ 7 224€ 0€ 0€ 16 407€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
292€ 0€ 4 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
18 160€ 17 537€ 15 246€ 17 261€ 17 006€ 17 999€ 17 750€ 17 313€ 16 714€ 17 359€ 16 737€ 16 618€ 16 820€ 18 036€ 16 564€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 290€ 409€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 2€ 0€ 0€ 2€ 23€ 68€ 0€ 1€ 0€ 896€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
18 160€ 17 537€ 15 239€ 17 261€ 17 005€ 17 999€ 17 750€ 17 313€ 16 712€ 17 336€ 16 668€ 16 585€ 16 529€ 17 627€ 15 668€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 897 153€ 3 389 737€ 3 119 121€ 3 060 201€ 3 067 527€ 2 766 772€ 2 879 986€ 2 667 579€ 2 477 194€ 2 459 550€ 2 368 382€ 2 374 901€ 2 626 232€ 2 490 136€ 2 389 664€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 043 212€ 735 822€ 636 071€ 662 990€ 657 589€ 458 499€ 420 727€ 406 424€ 318 486€ 278 174€ 296 743€ 265 462€ 308 382€ 241 513€ 267 477€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
4 202€ 3 626€ 2 135€ 1 236€ 1 965€ 836€ 1 258€ 1 666€ 1 416€ 1 157€ 2 294€ 2 848€ 4 846€ 3 681€ 3 485€
67
602
Tržby z predaja služieb
963 740€ 660 459€ 569 395€ 609 069€ 609 670€ 416 723€ 379 921€ 362 475€ 275 830€ 237 465€ 253 663€ 220 884€ 246 656€ 194 590€ 224 358€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
75 271€ 71 737€ 64 542€ 52 686€ 45 954€ 40 940€ 39 549€ 42 283€ 41 240€ 39 551€ 40 787€ 41 730€ 56 880€ 43 242€ 39 634€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
530€ 575€ -530€ 596€ -393€ -394€ 559€ -493€ 226€ 87€ 1 001€ -671€ 665€ -414€ 299€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
530€ 575€ -530€ 596€ -393€ -394€ 559€ -493€ 226€ 87€ 1 001€ -671€ 665€ -414€ 299€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 7 840€ 0€ 0€ 0€ 1 005€ 0€ 19 087€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 7 840€ 0€ 0€ 0€ 1 005€ 0€ 19 087€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
121 319€ 79 871€ 42 313€ 43 822€ 64 331€ 45 426€ 53 734€ 40 956€ 33 447€ 29 778€ 23 441€ 19 579€ 22 924€ 60 064€ 24 530€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
18€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
121 319€ 79 871€ 42 313€ 43 804€ 64 331€ 45 426€ 53 734€ 40 874€ 33 414€ 29 778€ 23 441€ 19 579€ 22 924€ 60 064€ 24 530€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 872€ 10 499€ 6 947€ 2 758€ 11 102€ 4 904€ 5 276€ 43 519€ 25 780€ 31 937€ 19 634€ 131 380€ 51 722€ 18 323€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 872€ 10 499€ 6 947€ 2 758€ 11 102€ 4 904€ 5 276€ 43 519€ 25 780€ 31 937€ 19 634€ 131 380€ 51 722€ 18 323€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 311€ 8 424€ 5 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 722€ 18 323€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 43 519€ 25 780€ 31 937€ 19 634€ 131 380€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
402€ 887€ 2 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
561€ 1 674€ 1 469€ 1 870€ 8 325€ 4 904€ 5 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 10€ 2€ 11€ 8€ 24€ 12€ 10€ 50€ 47€ 186€ 324€ 398€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
102
662
Úroky
1€ 8€ 19€ 12€ 10€ 45€ 47€ 186€ 324€ 0€
103
663
Kurzové zisky
6€ 10€ 2€ 10€ 0€ 5€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 806 419€ 2 575 410€ 2 504 451€ 2 478 315€ 2 319 951€ 2 238 997€ 2 416 589€ 2 223 753€ 2 092 338€ 2 167 509€ 2 024 078€ 2 116 432€ 1 939 016€ 2 209 145€ 2 078 703€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 168 700€ 1 910 150€ 2 004 550€ 2 000 000€ 1 840 000€ 1 793 000€ 1 893 000€ 1 803 000€ 1 741 000€ 1 815 583€ 1 680 566€ 1 730 000€ 1 645 355€ 1 913 376€ 1 847 540€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
635 465€ 665 260€ 499 901€ 478 315€ 479 951€ 445 997€ 523 589€ 420 724€ 351 338€ 351 926€ 343 512€ 384 952€ 290 948€ 293 550€ 231 030€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 1 480€ 2 713€ 2 219€ 133€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 979 358€ 3 402 187€ 3 189 253€ 3 188 483€ 3 052 580€ 2 742 538€ 2 896 522€ 2 675 940€ 2 495 868€ 2 501 339€ 2 377 251€ 2 420 483€ 2 403 558€ 2 562 354€ 2 408 817€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
82 204€ 12 450€ 70 132€ 128 282€ -14 947€ -24 234€ 16 536€ 8 361€ 18 674€ 41 789€ 8 869€ 45 582€ -222 674€ 72 218€ 19 153€
136
591
Splatná daň z príjmov
6 257€ 6 192€ 4 904€ 7 060€ 3 854€ 3 908€ 2 487€ 5 535€ 3 089€ 3 577€ 2 534€ 3 261€ 3 948€ 495€ 4 415€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
75 948€ 6 258€ 65 228€ 121 223€ -18 801€ -28 143€ 14 050€ 2 826€ 15 585€ 38 212€ 6 335€ 42 321€ -226 622€ 71 723€ 14 738€