Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra, Nitra'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 3 006,86 € účebné pomôcky-počítačová zostava a resuscitačné modely na výuku prvej pomoci a praktický nácvik základnej kardiopulmonálnej resuscitácie pre laikov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 257,12 € vybavenie humanitárnej jednotky
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 70,86 € súťažný tréning psovodov a záchranárov
Spolu 4 334,84 €