Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
27 416€ 8 719€ 12 402€ 13 922€ 10 089€ 18 452€ 17 344€
04
511
Opravy a udržiavanie
92€ 106€ 0€ 142€ 889€ 199€
05
512
Cestovné
859€ 347€ 985€ 1 085€ 984€ 585€ 508€
06
513
Náklady na reprezentáciu
13€ 4€ 42€ 47€ 41€ 83€ 82€
07
518
Ostatné služby
15 769€ 10 161€ 9 646€ 10 567€ 12 415€ 12 179€ 8 810€
08
521
Mzdové náklady
39 984€ 26 392€ 26 754€ 25 677€ 24 200€ 28 373€ 19 218€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 838€ 8 804€ 8 764€ 7 762€ 7 917€ 8 845€ 7 024€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 342€ 124€ 107€ 282€ 553€ 1 026€ 140€
15
538
Ostatné dane a poplatky
116€ 158€ 113€ 102€ 102€ 102€ 102€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 4€
21
546
Dary
540€ 0€ 1 274€
22
547
Osobitné náklady
8 560€ 1 630€ 6 354€ 8 752€ 15 030€ 0€ 130€
24
549
Iné ostatné náklady
644€ 548€ 780€ 680€ 1 314€ 985€ 796€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 811€ 5 811€ 758€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
9 645€ 1 430€ 500€ 644€ 550€ 500€ 500€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
72€ 89€ 1 167€ 165€ 261€ 845€ 1 487€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 97€ 49€ 41€ 97€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 65€ 326€ 327€ 534€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
110 799€ 58 498€ 73 532€ 75 659€ 74 733€ 73 233€ 58 249€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
37 583€ 25 593€ 30 116€ 26 778€ 29 290€ 30 759€ 36 062€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 102€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
4 500€ 0€ 500€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 1 650€
58
649
Iné ostatné výnosy
35€ 1 154€ 164€ 3 171€ 1 033€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 12€ 217€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 770€ 30€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
31 481€ 13 155€ 6 112€ 6 631€ 3 574€ 1 546€ 4 738€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
10 653€ 338€ 5 814€ 3 999€ 3 788€ 3 689€ 4 805€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 459€ 3 566€ 3 837€ 4 022€ 4 005€ 4 193€ 4 274€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 468€ 911€ 964€ 775€ 587€ 854€ 394€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
338€ 882€ 860€ 710€ 623€
73
691
Dotácie
25 138€ 24 645€ 28 151€ 29 313€ 28 919€ 21 917€ 19 267€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
116 282€ 68 208€ 75 366€ 73 668€ 74 054€ 67 609€ 71 226€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 483€ 9 710€ 1 835€ -1 991€ -679€ -5 623€ 12 977€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 483€ 9 710€ 1 835€ -1 991€ -679€ -5 623€ 12 977€