Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
176 901€ 177 536€ 213 292€ 184 144€ 205 792€ 243 926€ 167 274€ 248 212€ 225 319€ 265 799€ 278 874€ 333 324€
02
501
Spotreba materiálu
94 342€ 110 840€ 125 322€ 95 485€ 110 653€ 163 712€ 97 073€ 158 574€ 132 512€ 168 030€ 174 283€ 201 111€
03
502
Spotreba energie
82 560€ 66 696€ 87 970€ 88 659€ 95 139€ 80 214€ 70 201€ 89 639€ 92 808€ 97 769€ 104 591€ 132 213€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
196 601€ 182 925€ 202 078€ 145 115€ 164 136€ 199 411€ 163 461€ 259 860€ 155 091€ 235 966€ 210 285€ 181 829€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 542€ 33 025€ 27 898€ 8 713€ 15 009€ 5 378€ 21 953€ 19 628€ 11 628€ 21 747€ 26 371€ 39 029€
08
512
Cestovné
3 726€ 26 893€ 23 361€ 21 196€ 12 585€ 24 914€ 23 768€ 34 326€ 31 112€ 31 489€ 36 779€ 32 784€
09
513
Náklady na reprezentáciu
356€ 1 665€ 1 803€ 1 476€ 1 710€ 1 560€ 2 588€ 4 572€ 2 656€ 5 225€ 2 012€ 1 703€
10
518
Ostatné služby
164 977€ 121 341€ 149 015€ 113 731€ 134 832€ 167 559€ 115 152€ 201 335€ 109 695€ 177 504€ 145 124€ 108 314€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 769 024€ 1 570 207€ 1 529 688€ 1 408 436€ 1 394 152€ 1 668 609€ 1 602 952€ 1 621 798€ 1 606 593€ 1 541 600€ 1 534 604€ 1 490 679€
12
521
Mzdové náklady
1 229 357€ 1 072 972€ 1 064 308€ 992 482€ 970 131€ 1 169 643€ 1 108 940€ 1 135 872€ 1 125 425€ 1 082 922€ 1 072 361€ 1 043 718€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
423 047€ 369 329€ 369 043€ 338 950€ 330 657€ 398 186€ 379 735€ 385 229€ 367 532€ 352 363€ 350 458€ 342 413€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
50 994€ 61 989€ 59 203€ 45 663€ 50 124€ 56 419€ 79 090€ 57 272€ 56 287€ 46 686€ 51 148€ 47 032€
16
528
Ostatné sociálne náklady
65 626€ 65 916€ 37 134€ 31 341€ 43 240€ 44 361€ 35 186€ 43 425€ 57 348€ 59 630€ 60 637€ 57 515€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 641€ 5 417€ 4 372€ 3 735€ 3 752€ 9 035€ 4 094€ 5 451€ 3 887€ 3 731€ 3 924€ 3 169€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 186€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 11€ 11€ 11€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 641€ 5 417€ 4 372€ 3 735€ 3 742€ 9 025€ 4 084€ 5 441€ 3 877€ 3 720€ 3 728€ 3 158€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 673€ 1 532€ 1 449 972€ 615€ 1 565€ 11 056€ 11 916€ 581€ 1 948€ 2 429€ 2 238€ 1 864€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
341 948€ 0€ 0€ 0€ 114€
23
542
Predaný materiál
57€ 0€ 0€ 159€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 30€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 197€ 1 125€ 1 078€ 30€ 1 902€ 24€ 0€ 1 754€ 1 698€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
758€ 9 170€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
476€ 407€ 1 106 945€ 585€ 802€ 11 056€ 844€ 500€ 1 918€ 675€ 382€ 1 750€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
818 887€ 1 003 822€ 1 188 376€ 1 585 626€ 1 851 116€ 1 360 607€ 1 043 104€ 732 782€ 502 196€ 400 932€ 183 847€ 147 777€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
818 887€ 997 554€ 1 187 476€ 1 585 626€ 1 850 276€ 1 360 545€ 1 042 342€ 674 264€ 470 105€ 374 392€ 151 988€ 108 402€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 268€ 900€ 840€ 62€ 762€ 58 518€ 32 091€ 26 540€ 31 859€ 39 375€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 118€ 0€ 24 510€ 31 859€ 36 919€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 268€ 900€ 840€ 62€ 762€ 27 400€ 32 091€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 2 030€ 0€ 2 456€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 872€ 22 443€ 32 037€ 21 715€ 21 053€ 10 361€ 9 504€ 8 337€ 7 118€ 6 235€ 4 055€ 2 933€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
22€ 137€ 331€ 108€ 148€ 161€ 184€ 27€ 256€ 267€ 0€ 383€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 850€ 22 306€ 31 705€ 21 606€ 20 904€ 10 200€ 9 320€ 8 310€ 6 862€ 5 968€ 4 055€ 2 550€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 995 600€ 2 963 881€ 4 619 815€ 3 349 385€ 3 641 566€ 3 503 005€ 3 002 304€ 2 877 022€ 2 502 153€ 2 456 691€ 2 217 829€ 2 161 575€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
256 044€ 254 558€ 353 687€ 279 151€ 224 946€ 192 802€ 85 798€ 212 378€ 123 827€ 202 797€ 326 622€ 380 706€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
29 500€ 76 703€ 21 290€ 7 190€ 22 697€ 7 355€ 12 172€ 32 533€ 58 442€ 18 971€ 48 500€ 68 525€
67
602
Tržby z predaja služieb
226 544€ 177 855€ 332 397€ 271 961€ 202 249€ 185 448€ 73 626€ 179 845€ 65 384€ 183 826€ 278 122€ 312 182€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
28 569€ 23 868€ 1 642 991€ 54 227€ 24 899€ 31 033€ 31 388€ 25 498€ 60 339€ 82 975€ 55 368€ 72 672€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 613 000€ 293€ 174€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 111€ 1 119€ 57€ 22€ 540€ 599€ 387€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
150€ 42€ 32 234€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 569€ 23 718€ 29 949€ 20 590€ 23 569€ 31 033€ 31 388€ 25 442€ 60 316€ 82 435€ 54 769€ 72 285€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 268€ 900€ 840€ 699€ 762€ 70 897€ 32 572€ 24 510€ 31 861€ 36 935€ 35 468€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 268€ 900€ 840€ 699€ 762€ 70 897€ 32 572€ 24 510€ 31 861€ 36 935€ 35 468€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 018€ 31 991€ 24 510€ 31 859€ 36 919€ 35 468€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 268€ 900€ 840€ 62€ 762€ 27 500€ 581€ 0€ 0€ 17€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 379€ 0€ 2€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
637€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28€ 18€ 11€ 18€ 15€ 202€ 56€ 34€ 44€ 105€ 135€ 228€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 18€ 11€ 7€ 15€ 9€ 32€ 34€ 44€ 105€ 135€ 205€
103
663
Kurzové zisky
17€ 11€ 193€ 24€ 1€ 0€ 0€ 23€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 724 734€ 2 490 315€ 3 247 597€ 2 940 081€ 3 281 083€ 3 298 296€ 2 810 570€ 2 614 017€ 2 282 428€ 2 149 182€ 1 834 505€ 1 695 805€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 763 824€ 1 378 627€ 1 614 037€ 1 294 719€ 1 418 186€ 1 856 459€ 1 416 968€ 1 335 283€ 1 074 267€ 1 230 514€ 1 232 361€ 1 228 075€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
743 771€ 833 989€ 1 328 469€ 1 233 727€ 1 333 754€ 869 996€ 531 196€ 55 405€ 53 926€ 60 919€ 42 982€ 37 636€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
54 604€ 53 971€ 34 196€ 16 394€ 19 181€ 22 233€ 97 687€ 155 884€ 447 012€ 369 588€ 340 395€ 243 084€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
14 509€ 20 160€ 25 566€ 34 241€ 35 976€ 47 613€ 68 458€ 359 657€ 315 478€ 270 154€ 8 157€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
74 441€ 142 430€ 169 754€ 0€ 164 385€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 46 225€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
101 735€ 70 975€ 94 394€ 63 425€ 11 376€ 81 780€ 206 784€ 338 906€ 166 445€ 218 008€ 0€ 187 010€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
46 290€ 132 592€ 150 936€ 297 575€ 462 609€ 420 214€ 415 034€ 226 452€ 55 545€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 015 642€ 2 769 659€ 5 244 287€ 3 274 318€ 3 531 642€ 3 523 095€ 2 998 709€ 2 884 499€ 2 491 147€ 2 466 920€ 2 253 566€ 2 184 880€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
20 042€ -194 222€ 624 471€ -75 068€ -109 924€ 20 090€ -3 595€ 7 478€ -11 006€ 10 229€ 35 737€ 23 305€
136
591
Splatná daň z príjmov
400€ 802€ 180 490€ 670€ 1 737€ 2 651€ 2 182€ 2 085€ 2 859€ 2 988€ 6 884€ 5 567€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 642€ -195 025€ 443 982€ -75 737€ -111 662€ 17 439€ -5 777€ 5 393€ -13 865€ 7 240€ 28 853€ 17 738€