Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
534 382€ 279 558€ 392 869€ 379 599€ 272 271€ 265 398€ 282 125€ 259 150€ 270 533€ 488 677€ 698 925€ 675 871€ 673 280€ 652 512€ 601 740€
02
501
Spotreba materiálu
137 433€ 126 844€ 218 183€ 189 091€ 103 393€ 84 135€ 91 872€ 80 355€ 47 589€ 247 699€ 452 635€ 417 187€ 417 769€ 425 010€ 394 174€
03
502
Spotreba energie
396 950€ 152 714€ 174 686€ 190 508€ 168 878€ 181 263€ 190 253€ 178 795€ 222 945€ 240 978€ 246 289€ 258 684€ 255 511€ 227 502€ 207 566€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 064 421€ 975 062€ 833 522€ 1 033 747€ 957 326€ 892 079€ 841 533€ 818 040€ 797 323€ 387 869€ 241 029€ 247 008€ 200 814€ 239 471€ 279 756€
07
511
Opravy a udržiavanie
235 404€ 216 783€ 84 234€ 27 089€ 268 066€ 80 812€ 96 714€ 79 582€ 33 004€ 46 113€ 72 566€ 45 365€ 26 773€ 76 620€ 119 650€
08
512
Cestovné
976€ 23€ 1 135€ 259€ 234€ 1 774€ 284€ 1 075€ 123€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
45€ 128€ 309€ 192€ 147€ 198€ 199€ 143€ 126€ 7€ 70€ 21€ 71€ 65€
10
518
Ostatné služby
828 041€ 758 211€ 749 160€ 1 005 214€ 688 809€ 810 886€ 742 846€ 737 975€ 763 100€ 341 506€ 168 455€ 201 573€ 174 019€ 162 780€ 160 041€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 340 265€ 3 257 434€ 2 986 351€ 2 496 668€ 2 062 995€ 1 905 722€ 1 813 275€ 1 664 570€ 1 614 505€ 1 663 114€ 1 701 851€ 1 686 353€ 1 675 100€ 1 653 960€ 1 360 515€
12
521
Mzdové náklady
2 410 678€ 2 361 764€ 2 160 872€ 1 812 430€ 1 501 484€ 1 386 016€ 1 321 898€ 1 208 897€ 1 175 902€ 1 208 529€ 1 248 359€ 1 233 414€ 1 228 139€ 1 214 483€ 995 957€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
840 621€ 819 416€ 748 570€ 625 641€ 518 749€ 476 631€ 454 260€ 416 596€ 405 462€ 418 165€ 423 351€ 426 975€ 416 770€ 412 282€ 338 702€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
32 649€ 32 643€ 33 863€ 23 796€ 20 618€ 20 271€ 18 222€ 15 283€ 12 861€ 11 773€ 9 948€ 9 578€ 9 781€ 9 529€ 17 791€
15
527
Zákonné sociálne náklady
56 317€ 43 611€ 43 046€ 34 801€ 22 144€ 22 804€ 18 896€ 23 795€ 20 280€ 24 647€ 20 193€ 16 386€ 20 410€ 16 070€ 8 065€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 596€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
28 705€ 28 634€ 29 012€ 28 510€ 28 991€ 28 640€ 28 852€ 28 656€ 28 635€ 26 118€ 28 644€ 0€ 0€ 19€ 1 664€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
28 705€ 28 634€ 29 012€ 28 510€ 28 991€ 28 640€ 28 852€ 28 656€ 28 635€ 26 118€ 28 644€ 0€ 0€ 19€ 1 664€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
73€ 15 457€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
73€ 15 457€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
158 803€ 145 999€ 136 272€ 134 722€ 122 608€ 129 678€ 131 763€ 161 800€ 149 313€ 154 381€ 255 418€ 397 937€ 409 236€ 396 910€ 350 815€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
158 803€ 145 999€ 136 272€ 134 722€ 122 608€ 129 678€ 131 763€ 130 293€ 121 929€ 122 276€ 196 931€ 311 249€ 315 193€ 294 424€ 285 885€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 31 507€ 27 385€ 32 105€ 58 487€ 86 688€ 94 043€ 102 486€ 64 930€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 31 481€ 27 385€ 32 105€ 58 487€ 86 688€ 94 043€ 102 486€ 64 930€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
29 936€ 7 677€ 6 508€ 6 635€ 5 942€ 4 889€ 7 403€ 4 592€ 5 818€ 5 949€ 1 263€ 1 229€ 3 302€ 8 153€ 13 760€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
29 936€ 7 677€ 6 508€ 6 635€ 5 942€ 4 889€ 7 403€ 4 592€ 5 818€ 5 949€ 1 263€ 1 229€ 3 302€ 8 153€ 13 760€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
25 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
25 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
923 077€ 746 942€ 852 194€ 859 619€ 862 567€ 854 942€ 860 285€ 838 115€ 823 919€ 801 974€ 795 511€ 705 711€ 573 932€ 555 234€ 549 083€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
923 077€ 744 534€ 852 194€ 859 619€ 862 567€ 854 942€ 859 962€ 837 664€ 820 712€ 801 974€ 795 511€ 704 946€ 573 403€ 554 864€ 549 063€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 408€ 323€ 452€ 3 207€ 0€ 0€ 765€ 529€ 370€ 20€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 079 662€ 5 456 763€ 5 236 727€ 4 939 500€ 4 312 700€ 4 106 347€ 3 965 236€ 3 774 923€ 3 690 045€ 3 528 082€ 3 722 641€ 3 714 109€ 3 535 664€ 3 506 259€ 3 157 333€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
909 294€ 744 937€ 855 695€ 850 006€ 859 421€ 850 924€ 860 153€ 843 012€ 832 740€ 865 694€ 793 695€ 705 373€ 569 605€ 554 463€ 549 320€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
909 294€ 744 937€ 855 695€ 850 006€ 859 421€ 850 924€ 860 153€ 843 012€ 832 740€ 865 694€ 793 695€ 705 373€ 569 605€ 554 463€ 549 320€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 164€ 3 105€ 1 247€ 2 791€ 1 716€ 10 435€ 8 430€ 3 898€ 3 380€ 1 225€ 0€ 195€ 0€ 0€ 18€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 164€ 3 105€ 1 247€ 2 791€ 1 716€ 10 435€ 8 430€ 3 898€ 3 380€ 1 225€ 0€ 195€ 0€ 0€ 18€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
31 481€ 27 385€ 32 105€ 58 487€ 86 688€ 104 743€ 94 691€ 61 621€ 68 572€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
31 481€ 27 385€ 32 105€ 58 487€ 86 688€ 104 743€ 94 691€ 61 621€ 68 572€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 621€ 68 572€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 481€ 27 385€ 32 105€ 58 487€ 86 688€ 104 743€ 94 691€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
553€ 1 840€ 10€ 23€ 24€ 36€ 185€ 187€ 145€ 146€ 216€ 299€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
10€ 23€ 24€ 36€ 145€ 187€ 145€ 146€ 216€ 299€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
553€ 1 840€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
5 133 607€ 4 694 060€ 4 451 755€ 4 017 384€ 3 498 183€ 3 236 139€ 3 066 159€ 2 892 347€ 2 811 034€ 2 714 049€ 2 806 000€ 2 925 630€ 2 850 925€ 2 877 541€ 2 542 583€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 296 091€ 2 958 125€ 2 969 203€ 2 742 470€ 2 372 578€ 2 253 872€ 2 066 556€ 1 894 213€ 1 818 903€ 1 731 381€ 1 840 116€ 2 281 573€ 2 319 333€ 2 376 233€ 2 062 839€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
156 100€ 143 350€ 132 776€ 132 157€ 120 043€ 126 685€ 126 687€ 124 961€ 117 985€ 116 921€ 187 508€ 299 271€ 304 999€ 287 045€ 278 575€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 678 714€ 1 585 436€ 1 346 280€ 1 140 192€ 1 002 997€ 852 589€ 867 840€ 867 840€ 870 053€ 860 391€ 768 953€ 332 809€ 214 491€ 202 864€ 193 059€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
536€ 482€ 482€ 482€ 482€ 556€ 1 265€ 1 409€ 1 409€ 3 515€ 4 790€ 4 790€ 4 095€ 2 802€ 2 515€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 500€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 1 909€ 4 019€ 801€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 167€ 2 167€ 3 014€ 2 083€ 2 083€ 2 437€ 3 811€ 3 924€ 2 535€ 1 840€ 4 633€ 7 187€ 6 098€ 4 578€ 4 794€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 045 065€ 5 442 102€ 5 308 697€ 4 870 734€ 4 361 160€ 4 097 508€ 3 966 246€ 3 766 665€ 3 679 295€ 3 639 638€ 3 687 897€ 3 736 086€ 3 515 367€ 3 493 841€ 3 160 792€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-34 597€ -14 661€ 71 969€ -68 766€ 48 460€ -8 840€ 1 010€ -8 258€ -10 751€ 111 557€ -34 744€ 21 977€ -20 297€ -12 418€ 3 459€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-34 597€ -14 661€ 71 969€ -68 766€ 48 460€ -8 840€ 1 010€ -8 258€ -10 751€ 111 557€ -34 744€ 21 977€ -20 297€ -12 418€ 3 459€