Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
489 337€ 454 669€ 454 876€ 474 059€ 462 587€ 443 499€ 439 900€ 355 529€ 393 571€ 362 154€ 360 912€ 334 900€
02
501
Spotreba materiálu
367 803€ 343 185€ 343 204€ 353 888€ 332 369€ 313 436€ 310 907€ 249 802€ 284 102€ 247 697€ 251 671€ 256 905€
03
502
Spotreba energie
121 534€ 111 484€ 111 672€ 120 172€ 130 218€ 130 063€ 128 993€ 105 727€ 109 470€ 114 457€ 109 242€ 77 995€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
124 388€ 106 672€ 147 449€ 154 621€ 94 244€ 174 242€ 124 243€ 29 853€ 27 569€ 45 412€ 66 059€ 41 342€
07
511
Opravy a udržiavanie
77 433€ 61 007€ 107 932€ 115 951€ 66 109€ 89 442€ 69 123€ 9 725€ 11 893€ 12 787€ 14 664€ 0€
08
512
Cestovné
480€ 128€ 456€ 517€ 274€ 274€ 862€ 163€ 0€ 225€ 194€
10
518
Ostatné služby
46 474€ 45 664€ 39 389€ 38 215€ 27 619€ 84 526€ 54 846€ 19 266€ 15 513€ 32 626€ 51 170€ 41 148€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 224 292€ 1 861 100€ 1 746 134€ 1 494 557€ 1 153 970€ 1 059 553€ 914 735€ 842 484€ 843 348€ 846 081€ 797 552€ 721 970€
12
521
Mzdové náklady
1 630 802€ 1 367 372€ 1 280 197€ 1 094 434€ 845 530€ 774 205€ 664 869€ 616 311€ 617 804€ 621 144€ 585 988€ 530 328€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
561 552€ 471 730€ 443 873€ 381 643€ 294 275€ 269 704€ 232 824€ 215 206€ 216 742€ 214 941€ 203 104€ 184 804€
15
527
Zákonné sociálne náklady
31 937€ 21 998€ 22 064€ 18 480€ 14 164€ 12 364€ 14 446€ 10 967€ 8 802€ 9 996€ 8 460€ 6 838€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 280€ 2 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 370€ 3 109€ 3 209€ 3 456€ 2 804€ 3 092€ 2 355€ 2 116€ 2 253€ 3 148€ 2 990€ 299€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
585€ 585€ 585€ 585€ 585€ 486€ 497€ 397€ 397€ 199€ 99€ 299€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 785€ 2 523€ 2 623€ 2 871€ 2 219€ 2 606€ 1 859€ 1 718€ 1 855€ 2 950€ 2 891€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
9 960€ 6 634€ 2 336€ 1 054€ 980€ 860€ 0€ 0€ 2 980€ 50 572€
26
546
Odpis pohľadávky
9 960€ 6 634€ 2 336€ 1 054€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
980€ 860€ 0€ 0€ 2 980€ 50 572€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
132 370€ 133 482€ 55 467€ 53 940€ 45 342€ 35 730€ 47 941€ 40 445€ 39 722€ 37 875€ 29 768€ 30 375€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 264€ 46 757€ 35 767€ 33 983€ 34 022€ 23 482€ 21 078€ 18 163€ 18 410€ 19 077€ 16 038€ 19 367€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
76 106€ 86 725€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 950€ 8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
67 156€ 77 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 825€ 3 269€ 3 189€ 3 478€ 4 674€ 5 797€ 5 460€ 4 277€ 4 352€ 0€ 1€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 825€ 3 269€ 3 189€ 3 478€ 4 674€ 5 797€ 5 460€ 4 277€ 4 352€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
738 617€ 702 828€ 767 529€ 747 129€ 714 693€ 719 736€ 661 752€ 586 552€ 524 096€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
732 319€ 708 669€ 684 277€ 660 617€ 629 298€ 645 691€ 591 469€ 508 670€ 521 361€ 467 666€ 388 805€ 387 963€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 298€ -5 841€ 83 252€ 86 512€ 85 395€ 74 045€ 70 283€ 77 882€ 2 735€ 4 346€ 4 453€ 7 045€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 726 159€ 3 271 763€ 3 177 853€ 2 933 577€ 2 478 314€ 2 442 702€ 2 197 367€ 1 862 116€ 1 834 912€ 1 766 682€ 1 653 521€ 1 574 465€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
803 363€ 783 874€ 761 810€ 736 719€ 714 370€ 720 459€ 661 739€ 586 529€ 523 998€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
67
602
Tržby z predaja služieb
803 363€ 783 874€ 761 810€ 736 719€ 714 370€ 720 459€ 661 739€ 586 529€ 523 998€ 472 012€ 393 258€ 395 007€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
168€ 3 452€ 5 354€ 12 677€ 314€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7€ 314€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
168€ 3 452€ 5 347€ 12 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
21 098€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
21 098€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 850€ 19 700€ 19 957€ 11 320€ 12 248€ 26 863€ 22 282€ 21 313€ 18 797€ 13 729€ 11 008€ 16 667€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
21€ 14€ 14€ 14€ 10€ 24€ 15€ 26€ 101€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
21€ 14€ 14€ 14€ 10€ 17€ 15€ 18€ 26€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
7€ 9€ 75€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 890 379€ 2 489 917€ 2 381 511€ 2 147 911€ 1 744 532€ 1 705 994€ 1 557 154€ 1 269 665€ 1 325 988€ 1 226 317€ 1 234 400€ 1 162 815€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 803 116€ 2 411 777€ 2 301 426€ 2 096 308€ 1 694 350€ 1 654 342€ 1 519 840€ 1 249 474€ 1 265 972€ 1 194 938€ 1 207 839€ 1 134 613€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
49 243€ 39 736€ 28 746€ 27 006€ 22 992€ 17 957€ 15 640€ 12 985€ 13 231€ 13 989€ 11 007€ 10 794€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 517€ 28 054€ 37 774€ 15 327€ 16 160€ 27 282€ 11 642€ 1 390€ 41 108€ 11 578€ 8 126€ 8 600€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 2 990€ 3 009€ 3 336€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
482€ 3 330€ 6 544€ 2 293€ 888€ 4 593€ 638€ 499€ 724€ 2 398€ 236€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 004€ 4 004€ 4 004€ 3 960€ 8 040€ 2 535€ 2 448€ 2 188€ 2 188€ 2 098€ 2 022€ 5 236€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 715 029€ 3 296 957€ 3 168 646€ 2 908 641€ 2 471 475€ 2 453 649€ 2 241 190€ 1 877 533€ 1 868 884€ 1 712 058€ 1 638 667€ 1 574 489€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-11 131€ 25 194€ -9 207€ -24 936€ -6 840€ 10 947€ 43 823€ 15 417€ 33 972€ -54 624€ -14 853€ 24€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 3€ 3€ 3€ 2€ 3€ 3€ 3€ 5€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-11 135€ 25 192€ -9 210€ -24 939€ -6 842€ 10 944€ 43 820€ 15 413€ 33 967€ -54 624€ -14 853€ 24€