Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
26 666€ 36 183€ 34 919€ 17 758€ 14 617€ 14 834€ 23 162€ 25 262€ 13 924€ 11 193€ 19 802€ 11 393€
02
501
Spotreba materiálu
13 631€ 24 795€ 21 159€ 6 071€ 5 511€ 5 472€ 13 602€ 6 549€ 5 842€ 2 855€ 7 535€ 3 741€
03
502
Spotreba energie
13 034€ 11 388€ 13 760€ 11 687€ 9 106€ 9 362€ 9 560€ 18 713€ 8 082€ 8 338€ 12 267€ 7 652€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
46 775€ 36 877€ 34 950€ 42 442€ 75 135€ 36 909€ 57 479€ 27 760€ 32 675€ 30 302€ 29 664€ 27 645€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 014€ 5 777€ 3 121€ 318€ 961€ 7 065€ 13 580€ 628€ 943€ 1 211€ 671€ 749€
08
512
Cestovné
636€ 929€ 505€ 219€ 47€ 1 238€ 1 718€ 1 550€ 833€ 2 495€ 2 227€ 1 951€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 449€
10
518
Ostatné služby
38 126€ 30 157€ 31 323€ 41 905€ 74 127€ 28 607€ 42 182€ 25 581€ 30 899€ 26 596€ 26 741€ 24 496€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
72 761€ 62 704€ 59 893€ 45 677€ 41 843€ 48 393€ 48 484€ 42 344€ 43 557€ 59 516€ 52 962€ 43 174€
12
521
Mzdové náklady
54 361€ 44 351€ 42 812€ 33 648€ 28 404€ 34 107€ 34 374€ 31 368€ 32 407€ 47 046€ 40 975€ 29 741€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
16 796€ 14 641€ 14 191€ 10 859€ 11 930€ 12 632€ 11 974€ 10 822€ 10 598€ 12 181€ 11 816€ 13 202€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 604€ 3 713€ 2 889€ 1 170€ 1 509€ 1 654€ 2 137€ 154€ 552€ 289€ 171€ 231€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 5 646€ 3 719€ 3 635€ 4 222€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 5 646€ 3 719€ 3 635€ 4 222€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
67€ 174€ 7€ 0€ 64€ 37€ 682€ 216€ 108 903€ 977€ 754€ 389€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 592€ 0€ 108 182€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
67€ 12€ 7€ 0€ 64€ 37€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 216€ 721€ 961€ 754€ 389€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
28 494€ 26 247€ 32 257€ 28 800€ 16 376€ 26 251€ 26 251€ 25 843€ 24 220€ 14 790€ 14 805€ 14 806€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 594€ 25 447€ 31 457€ 28 800€ 16 376€ 26 251€ 26 251€ 25 843€ 24 220€ 14 790€ 14 805€ 14 806€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 429€ 2 564€ 2 495€ 2 709€ 3 331€ 3 218€ 2 799€ 3 601€ 362€ 273€ 689€ 112€
42
562
Úroky
1 452€ 1 666€ 1 857€ 2 063€ 2 760€ 2 455€ 2 204€ 3 011€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
976€ 898€ 638€ 645€ 572€ 763€ 596€ 590€ 362€ 273€ 689€ 112€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
3 827€ 4 250€ 3 836€ 548€ 628€ 445€ 598€ 912€ 2 000€ 1 275€ 1 675€ 1 950€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 279€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 152€ 0€ 74€ 0€ 0€ 144€ 28€ 0€ 20€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 146€ 100€ 578€ 92€ 308€ 885€ 1 856€ 1 247€ 1 675€ 1 930€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 827€ 4 193€ 3 690€ 296€ 50€ 0€ 246€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
181 018€ 168 999€ 168 356€ 137 933€ 151 994€ 130 089€ 159 476€ 126 152€ 231 287€ 122 045€ 123 986€ 103 691€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
138 001€ 130 894€ 124 653€ 147 751€ 86 947€ 116 766€ 112 465€ 95 572€ 103 308€ 114 004€ 87 740€ 120 746€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
130 023€ 124 286€ 117 282€ 139 918€ 78 725€ 106 284€ 103 243€ 88 210€ 96 283€ 93 151€ 77 882€ 106 729€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 978€ 6 608€ 7 370€ 7 833€ 8 222€ 10 482€ 9 222€ 7 362€ 7 025€ 20 853€ 9 858€ 14 017€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
3 172€ 7 003€ 1 890€ 4 004€ 2 375€ 4 819€ 21 459€ 11 742€ 232 493€ 2 817€ 140€ 5 327€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 079€ 4 558€ 0€ 1 188€ 1 805€ 0€ 5 165€ 3 128€ 117 306€ 842€ 0€ 3 199€
85
642
Tržby z predaja materiálu
501€ 345€ 275€ 416€ 220€ 299€ 125€ 64€ 217€ 252€ 120€ 53€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
832€ 1 100€ 800€ 0€ 0€ 350€ 0€ 7 550€ 10 238€ 665€ 20€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
760€ 1 000€ 0€ 2 400€ 350€ 4 170€ 7 825€ 1 000€ 50€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 815€ 0€ 0€ 0€ 8 344€ 0€ 104 682€ 1 058€ 0€ 2 075€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 790€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 790€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 790€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
6€ 19€ 0€ 5€ 2€ 3€ 2€ 2€ 3€ 5€ 18€ 49€
102
662
Úroky
6€ 19€ 0€ 5€ 2€ 3€ 2€ 2€ 3€ 4€ 18€ 49€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
22 833€ 20 918€ 19 225€ 15 080€ 41 660€ 8 366€ 19 606€ 8 470€ 18 198€ 8 532€ 17 173€ 5 662€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 627€ 6 182€ 8 635€ 9 130€ 38 163€ 2 572€ 13 512€ 1 520€ 11 519€ 8 111€ 10 653€ 1 062€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 956€ 9 290€ 9 290€ 5 950€ 2 897€ 5 794€ 5 794€ 5 794€ 5 367€ 0€ 1 992€ 1 992€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 8€ 187€ 1 744€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 250€ 5 446€ 1 300€ 0€ 600€ 0€ 300€ 790€ 1 144€ 413€ 1 841€ 864€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 366€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
164 811€ 159 634€ 145 768€ 166 840€ 130 983€ 129 954€ 153 532€ 115 785€ 354 002€ 125 358€ 105 071€ 134 574€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-16 207€ -9 366€ -22 588€ 28 906€ -21 011€ -135€ -5 943€ -10 367€ 122 715€ 3 313€ -18 915€ 30 883€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 520€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-16 207€ -9 366€ -22 588€ 28 906€ -21 011€ -135€ -5 943€ -10 367€ 121 195€ 3 313€ -18 915€ 30 883€