Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Management International a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Management International a. s. [zrušená]

 • Názov Management International a. s. [zrušená]
 • IČO 00584487
 • DIČ 2020835124
 • Sídlo Bajkalská 24, 827 13 Bratislava
 • Dátum vzniku 4. júna 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 25/B
 • Historické sídlo Rožňavská cesta 17, 811 01 Bratislava
  (platné do 6. septembra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 13.novembra 2012
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 3. septembra 2012
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 13.11.2012
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Pavel Bielik Predstaventvo Fosterova 2/68, 811 01 Bratislava
Rozália Škorváneková Predstaventvo Vyšehradská 15, 811 01 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.9.1993
vzdelávacia činnosť v oblasti uvedenej v bode 1 6.9.1993
vykonávanie dopravných, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb 6.9.1993
výroba prísad do nápojov 6.9.1993
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ 6.9.1993
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.07.2012 č.k. 34CbR/236/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2012 súd zrušuje obchodnú spoločnosť Managment International a.s., so sídlom Bajkalská 24, 827 13 Bratislava, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 25/B bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Managment International a.s., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 12.11.2012.
História zmien a podania
 • 2012
 • 15.11. 2012
  Výmaz číslo R361336
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 33 194 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, alebo riaditeľ firmy a jeden člen predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • vzdelávacia činnosť v oblasti uvedenej v bode 1
   • vykonávanie dopravných, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   • výroba prísad do nápojov
   • sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.07.2012 č.k. 34CbR/236/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2012 súd zrušuje obchodnú spoločnosť Managment International a.s., so sídlom Bajkalská 24, 827 13 Bratislava, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 25/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Managment International a.s., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 12.11.2012.
 • 8.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R341638
  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 34CbR/236/2011
 • 1996
 • 3.7. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.1996, na ktorom bolo schválené uvolnenie Doc. JUDr. Haluškovej z predstavenstva. Stary spis: Sa 41
 • 1995
 • 10.4. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 6.9. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Bajkalská 24, 827 13 Bratislava z Rožňavská cesta 17, 811 01 Bratislava
  • zmena základného imania 33 194 € z hodnoty 5 809 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • vzdelávacia činnosť v oblasti uvedenej v bode 1
   • vykonávanie dopravných, priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   • výroba prísad do nápojov
   • sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušené predmety
   • poradenstvo v oblasti strategických podnikateľských rozhodnutí, marketingu, vnútropodnikového riadenia, účtovníctva, daňového poradenstva a ďalších píbuzných činností súvisiacich s podnikaním.
   • vzdelavacia činnosť v oblastiach podnikateľských aktivít uvedených v predchádzajúcom odstavci
   • sprostredkovateľské služby právnickým a fyzickým osobám vrátane sprostredkovania pracovných príležitostí
   • obchodná činnosť v oblasti potravinárskych a priemyselných tovarov, u ktorých sa nevyžaduje zvláštne povolenie a obchod s domácimi a exotickými zvieratami
   • výroba rybárskych potrieb a pomôcok
   • výroba stavebných materiálov a stavebná činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.1992, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 460/92, Nz 420/92 napísanou JUDr. A. Juríkovou, notárkou, boli prijaté stanovy spoločnosti v súlade s prísl. ust. § 30, § 154 - § 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 41
 • 1990
 • 4.6. 1990
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Management International a. s.
  • novú adresu firmy Rožňavská cesta 17, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 5 809 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, alebo riaditeľ firmy a jeden člen predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenstvo v oblasti strategických podnikateľských rozhodnutí, marketingu, vnútropodnikového riadenia, účtovníctva, daňového poradenstva a ďalších píbuzných činností súvisiacich s podnikaním.
   • vzdelavacia činnosť v oblastiach podnikateľských aktivít uvedených v predchádzajúcom odstavci
   • sprostredkovateľské služby právnickým a fyzickým osobám vrátane sprostredkovania pracovných príležitostí
   • obchodná činnosť v oblasti potravinárskych a priemyselných tovarov, u ktorých sa nevyžaduje zvláštne povolenie a obchod s domácimi a exotickými zvieratami
   • výroba rybárskych potrieb a pomôcok
   • výroba stavebných materiálov a stavebná činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou uzavretou dňa 22. 5. 1990. Stary spis: Sa 41