Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Názov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • IČO 00585441
 • DIČ 2020527300
 • IČ DPH SK7020000746 podľa §4b
 • Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 • Dátum vzniku 29. novembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 79/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 49 791 000 € / splatené 49 791 000 €
 • Historický názov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  (platné do 26. mája 2007 )
  Kooperativa poisťovňa, a.s.
  (platné do 6. septembra 2000 )
  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  (platné do 1. decembra 1999 )
  KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s.
  (platné do 29. apríla 1998 )
  KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.
  (platné do 26. mája 1993 )
 • Historické sídlo Bajkalská 25, 811 01 Bratislava
  (platné do 31. augusta 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Vladimír Bakeš Predstavenstvo Staré Grunty 262/3571, 841 01 Bratislava - Karlova Ves 1. januára 2019
Dr. Franz Kosyna Predstavenstvo Gallmeyergasse 5b/3/11, 1190 Viedeň, Rakúska republika 1. novembra 2017
Mgr. Zdenko Gossányi Člen predstavenstva Čerešňova 1484/63, 900 25 Chorvátsky Grob 8. apríla 2013
Ing. Viera Kubašová Člen predstavenstva Magurská 8, 831 01 Bratislava 1. júla 2014
Mgr. Blanka Hatalová Člen predstavenstva Homolova 2163/8, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka 1. mája 2018
Mag. iur. Patrick Skyba Člen predstavenstva Steinböckengasse 2/10, 1140 Viedeň, Rakúska republika 1. mája 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. decembra 1999] K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samotnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti spoločnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Ľuboš Tóth Prokúra Československej armády 235/8, 972 51 Handlová 28. apríla 2018
 • Prokúra koná [od 28. apríla 2018] Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dr. Peter Thirring Dozorná rada Reinhold Diessner Straße 13, 2100 Korneuburg, Rakúska republika 29. marca 2016
Dr. Judit Havasi Dozorná rada Engelsberggasse 4/7, 1030 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Dipl.Ing. Doris Wendler Dozorná rada Raphael-Donner-Allee 90/3, 1220 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Mag. Harald Josef Londer Dozorná rada Feuerwehrstraße 7, 2333 Leopoldsdorf, Rakúska republika 1. januára 2019
Mag. Christian Brandstetter Dozorná rada Arbeiterstrandbadstraße 40, 1210 Viedeň, Rakúska republika 19. marca 2012
Mgr. Ing. Zdeňek Románek, MBA Dozorná rada Naskové 1231/1b, 150 00 Praha 5, Česká republika 8. apríla 2018
Ing. František Vizváry Dozorná rada Belinského 24, 851 01 Bratislava 1. januára 2019
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber Dozorná rada Bossigasse 66, 1130 Viedeň, Rakúska republika 1. januára 2019
Mgr. Miroslav Račko Dozorná rada Ulica Emila Janotku 22/24, 032 42 Pribylina 30. mája 2018
Mgr. Darina Bednáriková Dozorná rada Hany Meličkovej 2987/8, 841 05 Bratislava 1. januára 2019
Mária Šujanská Dozorná rada Mikovíniho 1187/22, 010 04 Žilina - Závodie 24. januára 2019
Ing. Peter Kuzma Dozorná rada Červeňova 502/38, 949 01 Nitra 24. januára 2019
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
I.V. s. r. o. [35733811] Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava 31.12.2008
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group [35851023] Tomášikova 48, 832 68 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 5.4.2018
Predmety podnikania
Názov Vznik
b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia
3.2.2016
prijímanie vkladov 3.2.2016
poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov,
2. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
3. 1a)
Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia
1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania )
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich,
e) individuálne zdravotné poistenie.

2. Poistenie choroby
a) fixné peňažné plnenie,
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia,
c) s kombinovaným plnením,
d) individuálne zdravotné poistenie.

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a) motorových dopravných prostriedkoch,
b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
3.2.2016
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 3.2.2016
Poistenie škôd na lietadlách 3.2.2016
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch,
b) jazerných dopravných prostriedkoch,
c) námorných dopravných prostriedkoch.
3.2.2016
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 3.2.2016
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
3.2.2016
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 3.2.2016
Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) dopravcu.
3.2.2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 3.2.2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 3.2.2016
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 1.7.2011
Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnosť,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) poľnohospodársky úver.
3.2.2016
Poistenie záruky
a) priame záruky,
b ) nepriame záruky.
3.2.2016
Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich
a) z výkonu povolania,
b) z nedostatočného príjmu,
c) zo zlých poveternostných podmienok,
d) zo straty zisku,
e) z trvalých všeobecných nákladov,
f) z neočakávaných obchodných nákladov,
g) zo straty trhovej hodnoty,
h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát,
k) z ostatných finančných strát.
3.2.2016
Poistenie právnej ochrany. 1.7.2011
Asistenčné služby.

Časť B - poistné odvetvie životného poistenia.
1. Poistenie
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
b) dôchodkové poistenie,
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva.

3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi.

6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
3.2.2016
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.
2. Dňa 6.11.1992 uznesením VZ boli prijaté zmeny stanov.
3. Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
4. Notárska zápisnica N 183/93, Nz 167/93 zo dňa 17.11.1993 a stanovy spoločnosti, zápisnica z 31. rokovania predstavenstva spoločnosti, notárska zápisnica N 125/95, Nz 124/95 zo dňa 26.5.1995.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997
Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
6. Osvedčenie o priebehu 8. riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 213/96, Nz 212/96 zo dňa 19.6.1996 na ktorom boli schválené zmeny stanov.
7. Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
8. Zápisnica z 10. riadneho valného zasadnutia konaného dňa 26.6.1998
Notárska zápisnica č. N 292/98, Nz 231/98 z 26.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy
Ptrotokol zo zasadnutia dozornej rady z 26.6.1998
Protokol z 3. zasadnutia dozornej rady z 3.12.1998
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.3.1999
Notárska zápisnica č. 128/99, Nz 128/99 z 26.3.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
9. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
10. Notárska zápisnica č. N 229/01, Nz 220/01 spísaná dňa 21.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov.
11. Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Siegfried Sellitsch a Ing. Silvester Adamča dňom 30. 4. 2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 170/02 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
13. Ing. Margita Weissmannová, deň zániku funkcie: 9.5.2003.
Dr. Jur. Günter Geyer, DKFM Karl Fink, Kurt Ebner, Dr. Rudolf Ertl, Ing. René Vaš, Ing. Jozef Petrík, Ing. Peter Poisel, Ing. Vladimír Mráz, Mag. Christian Brandstetter, deň zániku funkcie členov dozornej rady: 9.5.2003.
Protokol z 15. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2003.
Protokol z 21. zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.5.2003.
14. JUDr. Jozef Csáky, deň zániku funkcie: 31.12.2003.
Protokol 24 zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2003.
15. Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
17. Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
18. Protokol z 30. zasadnutia dozornej rady dňa 11.05.2005.
Protokol zo 17. riadneho valného zhromaždenia dňa 11.05.2005.
19. Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
20. Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
21. Protokol z 20. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2008. Zápisnica zo 43. zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.04.2008.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
23. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2009.
25. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
26. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
27. Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
28. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
29. Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
30. Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
31. Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
32. Kurtovi Ebnerovi vznikla funkcia námestníka generálneho riaditeľa dňa : 01.07.2011
33. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 219/2012, Nz 10908/2012, NCRls 11217/2012 spísanej dňa 27.03.2012.
34. Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
35. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 17.09.2013.
36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
37. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2013.
38. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
39. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
40. Notárska zápisnica č. N 465/2018, Nz 12941/2018, NCRls 13188/2018 zo dňa 23.04.2018, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2018.
41. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,
42. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 24.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R329534
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 9.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R319764
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2019
 • 27.12. 2019
  Zmena zápisu číslo R301499

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R296095
  • protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2018
  • prezenčná listina akcionárov zo dňa 04.12.2018
  • plnomocenstvo zo dňa 18.01.2019
 • 18.10. 2019
 • 28.8. 2019
 • 1.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R272461
  • Zapisnica z vysledkov volieb clenov DR zamestnancami.zep
  • Notarska zapisnica N 465/2018.zep
  • Podpisovy vzor Dr. Kosynu.zep
  • Notarska zapisnica.zep
  • Podpisovy vzor Blanka Hatalova.zep
  • Podpisovy vzor Patrick Skyba.zep
  • Vzdanie sa funkcie Kurt Ebner.zep
  • Vzdanie sa funkcie Milan Fleischhacker.zep
  • Vypis z protokolu z 87. zasadnutia DR.zep
  • Zápisnica z MVZ Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.zep
  • Zápisnica z MVZ KOOPERATIVA.zep
  • Zmluva o zlúčení obchodných spoločností.zep
  • Správa audítora.zep
 • 1.7. 2019
 • 7.5. 2019
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261083
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 12.4. 2019
 • 21.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R245689

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 29.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R243709

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2018
 • 13.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R234979

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2018, Nz 6525/2018, NCRls 6629/2018 zo dňa 28.02.2018.
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2018, Nz 6526/2018, NCRls 6628/2018 zo dňa 28.02.2018, na ktorom bolo schválené zlúčenie,

 • 10.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R226231
  • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 26.3.2008
  • 20.riadne valné zhromaždenie - PROTOKOL zo dňa 8.4.2008 o 11:30
  • Zápisnica 43. zasadnutie Dozornej rady zo dňa 8.4. 12:30
  • Ukončenie členstva v dozornej rade - Ing. Jozef Petrík, zo dňa 2.1.2008
  • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 364/2008 zo dňa 27.11.2008
 • 26.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R223331

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R222717

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R219944
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R219843

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218196
  • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018
  • 7/2018 zasadnutie predstavenstva - protokol zo dňa 9.4.2018
  • Súhlas s udelením prokúry a podpisový vzor - JUDr. Ľuboš Tóth, zo dňa 20.4.2018
 • 3.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R215432
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
 • 25.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R214009
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 5.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R207892

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197603
  • Protokol z 83.zasadnutie dozornej rady
 • 2017
 • 15.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R195949
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2017.
 • 24.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194244
  • Zmluva o zlúčení r.2017
  • Plnomocenstvo zo dňa 17.08.2017
 • 27.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R190218

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162237
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 18.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143298

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 14.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R141188

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 1.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130439
  • 75.zasadnutie dozor.rady z 16.12.2015
  • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady z 14.3.2016
  • 28.valné zhromaždenie z 29.3.2016
 • 9.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R126926

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.6. 2016
  Zmena zápisu číslo R126416

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 20.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124113
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119441
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 19.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119157
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116702
  • úplné znenie stanov zo dňa 03.02.2016
 • 29.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R111656
  • Notárska zápisnica N 220/2016, Nz 3399/2016, NCRls 3577/2016 z 3.2.2016
 • 16.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R108949
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
   • prijímanie vkladov
   • poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 2. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia 3. 1a) Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   • Poistenie škôd na lietadlách
   • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch.
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
   • Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky.
   • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát.
   • Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
   Zrušené predmety
   • a) Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
   • poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
   • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
   • poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
   • dôchodkové poistenie
   • poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver
   • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky
   • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát
   • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 3. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016.
 • 7.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R107044

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2015
 • 3.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R992943

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R938224
  • Protokol - Zasadnutie dozornej rady zo dňa 23.03.2015
 • 15.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R922522

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2014
 • 18.9. 2014
 • 19.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R804346
  • Notárska zápisnica N 343/2013, Nz 11573/2013, NCrls 11850/2013 z 10.4.2013
  • úplné znenie stanov z 19.3.2013
  • Rozhodnutie NBS - ODT-2219/2013-1
  • Protokol 62. zasadnutie dozornej rady z 7.12.2012
  • Notárska zápisnica N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2013 z 12.11.2013
  • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady z 17.9.2013
 • 31.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R795958

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.7. 2014
 • 19.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R758478
  • Protoko z 67. zasadnutia dozornej rady z 10.12.2013
  • Rozhodnutie NBS-ODT-12761/2013-1
  • Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
  • úplné znenie stanov z 26.3.2014
 • 28.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R747494
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R697457

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 27.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R676279
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1202/2013, Nz 41499/2013, NCRls 42267/2008 zo dňa 12.11.2013
 • 6.11. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R643876
  • Úplné znenie Stanov zo dňa 23.9.2013
 • 24.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R635510
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R582801

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.6. 2013
 • 17.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R524624
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímanie vkladov, 3. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 3. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
   Zrušené predmety
   • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 3. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo 62. zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 343/2013, Nz 11573/2013 zo dňa 10.04.2013.
 • 15.3. 2013
 • 2012
 • 16.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R245139
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 18.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R169274

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 14.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R151932

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • a) Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  • poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných
  • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy
  • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver
  • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky
  • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát
  • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. 2. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, 3. c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  Zrušené predmety
  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  • poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 2. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie, 4. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 5. Poistenie skôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
  • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
  • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
  • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
  • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zistku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdraja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia

 • 13.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R151332
  • Notárska zápisnica N 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011, stanovy
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-15078-1/2010 z 20.12.2010
  • Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls m15535/2011, stanovy
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-11803-1/2010
  • Stanovy z 26.4.2011
 • 3.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R145464

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. poistenie pre prípade smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
  • poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
  • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
  • poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
  • dôchodkové poistenie
  • poistenie pre prípade úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 2. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie, 4. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 5. Poistenie skôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
  • Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch, a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
  • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
  • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
  • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
  • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zistku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdraja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  Zrušené predmety
  • a)
  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  • Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
  • Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
  • Dôchodkové poistenie.
  • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 3. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
  • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
  • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
  • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
  • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
  • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
  • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
  • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia

 • 23.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R140311
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R134960

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • a)
  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 3. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
  Zrušené predmety
  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
  • Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
  • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 2. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.

 • 22.7. 2011
  Zmena zápisu číslo R111201
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
   • Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
   • Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
   • Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
   • Dôchodkové poistenie.
   • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 2. Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných.
   • Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
   • Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy.
   • Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
   • Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
   • Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
   • Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver.
   • Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky.
   • Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát.
   • Poistenie právnej ochrany.
   • Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
   Zrušené predmety
   • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
   • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z zápisnice z dozornej rady zo dňa 15.06.2011.
 • 9.6. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  Zrušené predmety
  • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
  • a) 1. Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  • c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia

 • 6.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • c) vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 165/2011, Nz 15156/2011, NCRls 15535/2011 zo dňa 28.04.2011.
 • 31.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 29.3. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • b) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore : 1. prijímania vkladov, 2. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
   • a) 1. Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
   Zrušené predmety
   • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. 75/2011, Nz 9433/2011, NCRls 9742/2011 zo dňa 16.03.2011.
 • 10.2. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.12.2010
 • 2010
 • 31.8. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Časť A - odvetvie životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
   • Časť B - odvetvie neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu, a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
   Zrušené predmety
   • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia, sprostredkovateľska činnosť súvisiaca s poisťovacou činnosťou, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu VZ konaného dňa 5.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 121/2010, Nz 21671/2010,NCRIs 22002/2010 napísanej dňa 16.6.2010 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • 13.3. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
 • 12.2. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.10.2009.
 • 2009
 • 22.10. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 7.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 49 791 000 € (splatené 49 791 000 €) z hodnoty 49 790 878 € (splatené 49 790 878 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2008.
 • 19.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2008
 • 31.12. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 363/2008, Nz 52580/2008, NCRls 52121/2008 zo dňa 27.11.2008, na ktorom bol schválený návrh zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 364/2008, Nz 52581/2008, NCRls 52122/2008 zo dňa 27.11.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou I.V. s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 811 a nástupníckou obchodnou spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti I.V. s. r. o.
 • 2.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 26.5. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group z KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 183/2007, Nz 18412/2007, NCRls 18370/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. na nové KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
 • 2006
 • 25.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 13.10.2006.
 • 28.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 49 790 878 € (splatené 49 790 878 €) z hodnoty 33 193 919 €

 • 18.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2005
 • 13.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.1. 2005
  Zmena zápisu
 • 2004
 • 17.11. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zasadnutie dozornej rady zo dňa 12.10.2004.
 • 25.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 33 193 919 € z hodnoty 23 235 743 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia z 3.5.2004 a stanovy spoločnosti. Protokol dozornej rady z 3.5.2004.
 • 12.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol 26. zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2004.
 • 4.8. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 8.7. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.1. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. Nz 282/01 zo dňa 11.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 2001
 • 11.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 12.12. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.10. 2000
  Zmena zápisu
 • 6.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. z Kooperativa poisťovňa, a.s.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť pre odvetvie životného poistenia a odvetvie neživotného poistenia, sprostredkovateľska činnosť súvisiaca s poisťovacou činnosťou, zaisťovacia činnosť, činnosť súvisiaca s poistením slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/.
   Zrušené predmety
   • Predmetom podnikania je poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenie. Predmetom činnosti bude ďalej vykonávanie činnosti súvisiacej so zábranou škôd, podnikanie na finančnom trhu a vykonávanie investičnej činnosti a nemocenského a dôchodkového pripoistenia.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 9.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 149/00, Nz 136/00.
 • 1999
 • 1.12. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 29.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. z KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.12.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 410/97, Nz 346/97 zo dňa 17.12.1997 Zmena obchodného mena z pôvodného KOOPERATIVA, družstevná poisťovňa, a.s.
 • 1.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda/ predstavenstva a jeden člen predstavenstva, - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
   pôvodne
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: - pri konaní ako štatutárny orgán menom spoločnosti predseda /v jeho neprítomnosti podpredseda / predstavenstva a jeden člen predstavenstva - pri konaní za spoločnosť ako zástupca tento zástupca, prípadne dvaja zástupcovia, pokiaľ organizačný predpis schválený predstavenstvom vyžaduje podpisy dvoch zástupcov
  • nové konanie menom prokúry:
   Rozsah udelenej prokúry a/ všetky právne úkony spoločnosti podľa § 14 ods. 1 Obchodného zákoníka, b/ oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti do výšky 25 mil.Sk a zaťažovať ich do výšky 25 mil. Sk podľa § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka. Konanie prokuristov v mene spoločnosti. Každý prokurista je oprávnený konať samostatne a je povinný priebežne informovať predstavenstvo o použití prokúry. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.júna 1997.
 • 1996
 • 24.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 25.10. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 31.8. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 26.5. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s. z KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1993 boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti
 • 8.3. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 14.5. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 10 721 636 € z hodnoty 9 958 176 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva, JUDr. Jozef Csaky, generálny riaditeľ a členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva a JUDr. Jozef Csáky, generálny riaditeľ a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania je poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenie. Predmetom činnosti bude ďalej vykonávanie činnosti súvisiacej so zábranou škôd, podnikanie na finančnom trhu a vykonávanie investičnej činnosti a nemocenského a dôchodkového pripoistenia.
   Zrušené predmety
   • zaisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu, ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenia
 • 1990
 • 29.11. 1990
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.
  • novú adresu firmy Bajkalská 25, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 9 958 176 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje Ing. Silvester Adamča, predseda predstavenstva a JUDr. Jozef Csáky, generálny riaditeľ a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zaisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a iných záujmov, poistenia osôb všetkého druhu, ako aj poisťovanie zahraničných záujmov a zaistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 22 - 24 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, na ustanovujúcom valnom zhromaždení zo dňa 30.10.1990, ktorého priebeh bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 4, N 144/90 a podľa § 5 Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák. č. 112/1990 Zb.