Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
508 216€ 563 074€ 530 776€ 473 868€ 434 620€ 608 397€ 608 690€ 540 516€ 519 277€ 525 312€ 511 224€ 487 808€ 495 948€ 517 521€ 495 063€ 536 807€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
112 244€ 119 500€ 120 005€ 115 090€ 117 437€ 362 700€ 367 171€ 327 764€ 330 708€ 376 007€ 370 351€ 369 338€ 383 127€ 387 224€ 399 208€ 381 923€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
112 244€ 119 500€ 120 005€ 115 090€ 117 437€ 362 700€ 367 171€ 327 764€ 330 708€ 376 007€ 370 351€ 369 338€ 383 127€ 387 224€ 399 208€ 381 923€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 40 745€ 43 836€ 43 836€ 33 063€ 33 063€ 33 063€ 33 063€ 33 063€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
47 137€ 48 422€ 50 007€ 51 592€ 53 180€ 265 131€ 265 858€ 234 646€ 234 977€ 243 632€ 244 995€ 246 367€ 251 642€ 257 529€ 263 416€ 269 329€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
22 501€ 26 981€ 24 410€ 16 419€ 15 687€ 47 508€ 49 760€ 52 373€ 54 986€ 58 875€ 51 856€ 54 063€ 56 126€ 47 883€ 50 754€ 53 605€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 862€ 3 353€ 4 844€ 6 335€ 7 826€ 9 317€ 10 808€ 11 248€ 11 248€ 17 429€ 23 881€ 30 333€ 33 559€ 9 634€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
18 416€ 18 416€ 18 416€ 18 416€ 18 416€ 18 416€ 16 292€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
395 682€ 443 351€ 410 345€ 358 095€ 315 381€ 244 830€ 240 954€ 212 003€ 187 830€ 149 089€ 140 728€ 118 325€ 112 619€ 130 164€ 95 679€ 154 562€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
96 091€ 112 832€ 111 265€ 123 993€ 104 637€ 65 282€ 68 296€ 37 498€ 23 359€ 19 102€ 22 286€ 22 045€ 31 887€ 28 609€ 32 438€ 70 324€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
96 091€ 112 832€ 111 265€ 123 993€ 104 637€ 65 282€ 68 296€ 37 498€ 23 359€ 19 102€ 22 286€ 22 045€ 31 887€ 28 609€ 32 438€ 70 324€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 21 315€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 21 315€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
192 128€ 203 824€ 177 545€ 149 588€ 128 903€ 105 824€ 113 522€ 120 941€ 103 382€ 77 851€ 64 364€ 32 539€ 19 856€ 20 854€ 21 193€ 23 876€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
5 542€ 8 125€ 664€ 61€ 0€ 5 678€ 1 451€ 7 641€ 1 715€ 1 501€ 14 583€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
186 586€ 195 671€ 176 881€ 149 527€ 128 903€ 100 146€ 112 072€ 113 300€ 101 667€ 76 350€ 49 781€ 32 539€ 19 856€ 20 854€ 21 193€ 23 876€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
107 462€ 126 695€ 121 535€ 84 514€ 81 841€ 73 724€ 59 135€ 53 565€ 61 090€ 52 135€ 54 077€ 63 741€ 60 876€ 59 386€ 42 049€ 60 362€
087
2.
Ceniny (213)
35€ 13€ 41€ 100€ 39€ 36€ 94€ 19€ 26€ 39€ 41€ 25€ 44€ 41€ 27€ 37€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
107 427€ 126 682€ 121 494€ 84 414€ 81 802€ 73 688€ 59 041€ 53 545€ 61 064€ 52 096€ 54 036€ 63 716€ 60 832€ 59 345€ 42 022€ 60 324€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
291€ 224€ 425€ 682€ 1 802€ 866€ 565€ 748€ 739€ 216€ 145€ 145€ 202€ 134€ 176€ 322€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
291€ 224€ 425€ 682€ 1 802€ 866€ 565€ 748€ 739€ 216€ 145€ 145€ 202€ 134€ 176€ 322€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
508 216€ 563 074€ 530 776€ 473 868€ 434 620€ 608 397€ 608 690€ 540 516€ 519 277€ 525 312€ 511 224€ 487 808€ 495 948€ 517 521€ 495 063€ 536 807€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
76 158€ 89 042€ 102 041€ 86 414€ 95 556€ 46 554€ 58 422€ 6 940€ -9 680€ -11 763€ -91 610€ -50 501€ -44 419€ -15 880€ -13 760€ 44 002€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
76 158€ 89 042€ 102 041€ 86 414€ 95 556€ 46 554€ 58 422€ 6 940€ -9 680€ -11 763€ -91 610€ -50 501€ -44 419€ -15 880€ -13 760€ 44 002€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
89 042€ 82 234€ 86 414€ 95 518€ 46 436€ 58 422€ 6 704€ -9 753€ -11 804€ -46 010€ -50 836€ -40 855€ -37 324€ -13 771€ 44 002€ 46 347€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-12 884€ 6 808€ 15 628€ -9 105€ 49 120€ -11 868€ 51 718€ 16 693€ 2 124€ 34 247€ -40 775€ -9 646€ -7 095€ -2 109€ -57 762€ -2 345€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
432 059€ 474 033€ 428 735€ 387 454€ 339 064€ 561 843€ 550 268€ 533 576€ 528 957€ 537 075€ 598 453€ 533 953€ 532 230€ 531 647€ 506 979€ 490 811€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 000€ 1 126€ 18 036€ 4 444€ 7 403€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 22 802€ 21 315€ 18 933€ 2 991€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 000€ 1 126€ 18 036€ 4 444€ 7 403€ 2 446€ 13 173€ 11 547€ 11 897€ 43 101€ 25 337€ 22 802€ 21 315€ 18 933€ 2 991€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
304 372€ 323 323€ 297 551€ 264 678€ 246 340€ 468 524€ 480 693€ 448 705€ 434 090€ 453 858€ 434 716€ 401 877€ 402 983€ 408 078€ 420 400€ 405 799€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
192 128€ 203 824€ 177 545€ 149 588€ 128 903€ 105 824€ 113 522€ 120 941€ 103 382€ 77 851€ 64 364€ 32 539€ 19 856€ 20 854€ 21 193€ 23 876€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
112 244€ 119 500€ 120 005€ 115 090€ 117 437€ 362 700€ 367 171€ 327 764€ 330 708€ 376 007€ 370 351€ 369 338€ 383 127€ 387 224€ 399 208€ 381 923€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 109€ 8 790€ 3 431€ 3 222€ 3 469€ 2 164€ 4 656€ 5 005€ 5 687€ 5 883€ 5 398€ 5 051€ 4 725€ 4 530€ 5 522€ 3 716€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 109€ 8 790€ 3 431€ 3 222€ 3 469€ 2 164€ 4 656€ 5 005€ 5 687€ 5 883€ 5 398€ 5 051€ 4 725€ 4 530€ 5 522€ 3 716€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
116 577€ 141 920€ 126 627€ 101 518€ 84 812€ 83 752€ 62 473€ 66 692€ 77 633€ 65 436€ 115 239€ 101 688€ 101 720€ 97 725€ 62 123€ 78 305€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
16 213€ 24 340€ 29 254€ 20 447€ 7 659€ 12 346€ 7 510€ 17 992€ 21 812€ 19 412€ 11 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 604€ 1 855€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
19 134€ 7 955€ 9 174€ 2 747€ 3 192€ 1 551€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
837€ 341€ 383€ 1 152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
163
12.
Zamestnanci (331)
53 500€ 61 964€ 50 755€ 42 630€ 40 973€ 35 473€ 28 308€ 24 901€ 28 082€ 25 068€ 30 307€ 38 544€ 30 377€ 18 173€ 16 165€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
24 687€ 41 042€ 40 054€ 36 625€ 28 077€ 15 590€ 25 238€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
32 881€ 38 601€ 32 226€ 26 187€ 24 011€ 23 769€ 17 147€ 14 784€ 17 771€ 14 308€ 15 570€ 18 892€ 13 441€ 32 555€ 22 119€ 29 223€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
7 509€ 11 037€ 8 371€ 6 617€ 6 590€ 6 585€ 3 709€ 3 248€ 3 721€ 2 674€ 3 137€ 4 479€ 3 937€ 3 969€ 1 446€ 4 268€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
5 637€ 5 637€ 5 637€ 5 637€ 5 579€ 5 579€ 5 799€ 5 768€ 5 095€ 4 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 381€ 4 356€ 8 136€ 1 754€ 1 845€ 1 994€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 381€ 4 356€ 8 136€ 1 754€ 1 845€ 1 994€