Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 452 011 € 1 528 404 € 1 259 488 € 1 301 264 € 1 539 096 € 1 725 026 € 1 534 971 € 1 544 071 € 1 552 083 € 1 454 969 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
988 350 € 887 442 € 881 993 € 976 374 € 1 132 516 € 1 317 212 € 1 071 587 € 1 118 783 € 1 116 217 € 1 100 564 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
951 € 1 903 €
005
A.I.2
Software
951€ 1 903€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
988 350 € 887 442 € 881 993 € 976 374 € 1 132 516 € 1 317 212 € 1 071 587 € 1 118 783 € 1 115 266 € 1 098 661 €
012
A.II.1
Pozemky
515 552€ 484 884€ 484 884€ 451 893€ 431 499€ 423 123€ 271 187€ 229 262€ 114 592€ 48 760€
013
A.II.2
Stavby
204 074€ 234 766€ 268 435€ 313 631€ 358 519€ 410 292€ 461 610€ 401 475€ 439 849€ 545 615€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
159 111€ 73 642€ 75 785€ 174 697€ 299 119€ 433 755€ 259 810€ 312 704€ 437 741€ 319 458€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
13 399€ 39 717€ 66 035€ 92 353€ 118 671€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
32€ 176€ 336€ 666€ 519€ 954€ 694€ 988€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
35 977€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
37 613€ 53 945€ 52 857€ 43 043€ 35 977€ 38 744€ 108 353€ 30 037€ 65 169€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
72 000€ 40 205€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
450 250 € 628 724 € 371 376 € 320 843 € 402 548 € 404 594 € 459 732 € 423 123 € 433 231 € 351 777 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
275 205 € 285 273 € 250 445 € 277 598 € 325 334 € 289 600 € 301 683 € 251 580 € 314 447 € 292 031 €
032
B.I.1
Materiál
21 855€ 34 911€ 45 566€ 19 209€ 41 304€ 23 058€ 10 670€ 19 345€ 49 057€ 26 598€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
218 203€ 200 188€ 187 610€ 240 138€ 234 705€ 211 352€ 258 595€ 158 733€ 129 892€
034
B.I.3
Výrobky
27 587€ 42 584€ 9 576€ 11 280€ 44 823€ 50 693€ 27 113€ 65 774€ 128 154€ 176 035€
035
B.I.4
Zvieratá
560€ 560€ 560€ 560€ 560€ 387€ 576€ 539€ 706€ 469€
036
B.I.5
Tovar
7 030€ 7 133€ 6 411€ 3 942€ 4 110€ 4 729€ 7 189€ 6 638€ 5 510€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 000€ 2 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 778 € 8 392 € 13 015 € 7 583 € 8 562 € 1 136 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 778€ 8 392€ 13 015€ 7 583€ 8 562€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
44 418 € 304 902 € 86 875 € 27 185 € 29 954 € 86 796 € 133 901 € 82 855 € 78 552 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 442€ 28 266€ 67 157€ 14 076€ 13 067€ 39 872€ 133 901€ 82 855€ 71 808€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 960€ 276 636€ 15 049€ 9 037€ 16 887€ 34 647€ 2 250€ 3 319€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16€ 4 669€ 4 072€ 12 277€ 4 494€ 3 111€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
120 849 € 30 157 € 21 041 € 8 477 € 38 698 € 28 198 € 24 148 € 88 688 € 40 232 € 34 296 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 015€ 7 554€ 7 337€ 6 490€ 5 243€ 5 822€ 6 573€ 9 706€ 3 889€ 1 633€
057
B.IV.2
Účty v bankách
116 834€ 22 603€ 13 704€ 1 987€ 33 455€ 22 376€ 17 575€ 78 982€ 36 343€ 32 663€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 411 € 12 238 € 6 119 € 4 047 € 4 032 € 3 220 € 3 652 € 2 165 € 2 635 € 2 628 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 155€ 67€ 133€ 199€ 266€ 332€ 399€ 465€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 256€ 5 764€ 5 986€ 3 848€ 3 716€ 2 888€ 3 253€ 1 700€ 2 635€ 2 628€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 407€ 50€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 452 011 € 1 528 404 € 1 259 488 € 1 301 264 € 1 539 096 € 1 725 026 € 1 534 971 € 1 544 071 € 1 552 083 € 1 454 969 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
823 564 € 795 843 € 679 743 € 746 242 € 749 154 € 1 067 033 € 1 236 957 € 1 231 344 € 1 210 080 € 1 207 323 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
930 424 € 930 424 € 931 419 € 1 022 538 € 1 045 519 € 1 053 360 € 1 068 060 € 1 302 921 € 1 303 419 € 1 292 217 €
069
A.I.1
Základné imanie
930 424€ 930 424€ 931 419€ 1 022 538€ 1 045 519€ 1 053 360€ 1 068 060€ 1 302 921€ 1 303 419€ 1 292 217€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
718 175 € 721 174 € 735 106 € 974 172 € 955 292 € 1 044 999 € 1 477 587 € 1 244 568 € 1 244 568 € 1 258 011 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
718 175€ 721 174€ 735 106€ 974 172€ 955 292€ 1 044 999€ 1 031 299€ 1 030 760€ 1 030 760€ 1 044 203€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
446 288€ 213 808€ 213 808€ 213 808€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
870 981 € 870 981 € 858 304 € 531 869 € 531 773 € 446 288 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
870 981€ 870 981€ 858 304€ 531 869€ 531 773€ 446 288€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 726 736 € -1 845 086 € -1 782 337 € -1 783 431 € -1 477 614 € -1 308 691 € -1 318 335 € -1 340 053 € -1 369 957 € -1 266 440 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
118 350€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 845 086€ -1 845 086€ -1 782 337€ -1 783 431€ -1 477 614€ -1 308 691€ -1 318 335€ -1 340 053€ -1 369 957€ -1 266 440€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
30 720 € 118 350 € -62 749 € 1 094 € -305 816 € -168 923 € 9 645 € 23 908 € 32 050 € -76 465 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
613 243 € 716 274 € 562 375 € 536 524 € 770 406 € 636 323 € 290 880 € 299 510 € 314 956 € 205 549 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
17 779 € 15 944 € 16 073 € 17 221 € 14 884 € 21 838 € 18 449 € 13 012 € 12 210 € 10 798 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 779€ 14 859€ 14 993€ 16 141€ 13 884€ 20 838€ 17 449€ 12 012€ 11 210€ 9 798€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 085€ 1 080€ 1 080€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 425 € 19 794 € 901 € 3 061 € 8 093 € 32 533 € 67 750 € 99 993 € 122 135 € 30 719 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
630€ 219€ 901€ 3 061€ 8 093€ 13 600€ 19 351€ 25 186€ 30 079€ 30 719€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 795€ 19 575€ 17 012€ 41 139€ 63 693€ 84 763€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 921€ 7 260€ 11 114€ 7 293€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
268 560 € 213 474 € 242 382 € 266 240 € 331 198 € 415 862 € 204 681 € 181 457 € 156 498 € 121 363 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
244 426€ 189 258€ 217 410€ 235 371€ 278 195€ 390 520€ 168 978€ 157 731€ 124 998€ 104 223€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 126€ 10 513€ 9 567€ 14 712€ 12 011€ 13 359€ 14 421€ 8 004€ 11 179€ 9 554€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 126€ 6 885€ 6 238€ 7 709€ 7 685€ 8 612€ 9 522€ 5 234€ 7 215€ 6 048€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 448€ 4 928€ 4 537€ 4 821€ 4 619€ 1 454€ 10 995€ 9 087€ 1 131€ 1 016€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 434€ 1 890€ 4 630€ 3 627€ 28 688€ 1 917€ 765€ 1 401€ 11 975€ 522€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
319 479 € 467 062 € 303 019 € 250 002 € 416 231 € 166 090 € 5 048 € 24 113 € 42 669 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
275 409€ 277 966€ 90 008€ 139 736€ 189 463€ 86 056€ 5 048€ 14 675€ 23 713€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
44 070€ 189 096€ 213 011€ 110 266€ 226 768€ 80 034€ 9 438€ 18 956€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 204 € 16 287 € 17 370 € 18 498 € 19 536 € 21 670 € 7 134 € 13 217 € 27 047 € 42 097 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
45€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 370€ 20€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 121€ 15 204€ 16 287€ 1 083€ 18 453€ 19 535€ 1 052€ 7 135€ 13 217€ 27 047€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 083€ 1 083€ 1 083€ 1 083€ 2 135€ 6 082€ 6 082€ 13 830€ 15 030€