Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Plavé Vozokany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
27 271€ 93 511€ 96 799€ 112 559€ 105 668€ 104 644€ 109 867€ 108 732€ 107 075€ 109 215€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 471€ 77 329€ 79 948€ 92 854€ 88 025€ 87 493€ 91 576€ 90 337€ 89 628€ 90 945€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 800 € 16 182 € 16 851 € 19 705 € 17 643 € 17 151 € 18 291 € 18 395 € 17 447 € 18 270 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 080 380 € 1 073 545 € 1 016 097 € 1 168 844 € 970 827 € 1 119 329 € 1 263 778 € 1 368 056 € 1 219 331 € 880 443 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 077 363€ 1 027 958€ 1 070 328€ 1 196 820€ 953 170€ 1 142 605€ 1 202 539€ 1 401 056€ 1 217 985€ 729 180€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 017€ 45 587€ -54 231€ -27 976€ 17 657€ -23 852€ 61 239€ -33 706€ 827€ 151 263€
07
II.3
Aktivácia
576€ 706€ 519€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
953 840 € 808 811 € 891 902 € 914 484 € 957 949 € 997 139 € 1 030 990 € 1 003 056 € 847 107 € 670 636 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
734 238€ 601 662€ 651 167€ 682 594€ 748 250€ 749 508€ 826 657€ 777 657€ 647 326€ 485 790€
10
B.2
Služby
219 602€ 207 149€ 240 735€ 231 890€ 209 699€ 247 631€ 204 333€ 225 399€ 199 781€ 184 846€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
131 340 € 280 916 € 141 046 € 274 065 € 30 521 € 139 341 € 251 079 € 383 395 € 389 671 € 228 077 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
258 411 € 256 706 € 245 158 € 261 543 € 261 519 € 286 116 € 286 755 € 251 475 € 262 082 € 234 577 €
13
C.1
Mzdové náklady
180 272€ 184 434€ 173 853€ 187 372€ 186 076€ 203 129€ 203 634€ 179 649€ 188 515€ 170 737€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
63 259€ 63 313€ 61 436€ 65 201€ 66 263€ 72 057€ 72 187€ 63 299€ 66 878€ 60 811€
16
C.4
Sociálne náklady
14 880€ 8 959€ 9 869€ 8 970€ 9 180€ 10 930€ 10 934€ 8 527€ 6 689€ 3 029€
17
D
Dane a poplatky
38 300€ 33 084€ 33 415€ 33 821€ 34 010€ 35 729€ 37 517€ 37 779€ 38 247€ 34 180€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 220€ 96 610€ 147 053€ 178 041€ 243 187€ 249 188€ 204 826€ 283 626€ 262 856€ 227 637€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
34 750€ 17 975€ 9 453€ 1 409€ 2 620€ 8 188€ 61 167€ 11 435€ 31 226€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 525€ 11 625€ 10 452€ 9 060€ 2 738€ 451€ 30 880€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
300€ 1 488€ 3 018€ 2 720€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
304 738€ 282 947€ 271 231€ 264 526€ 251 211€ 314 203€ 272 551€ 268 801€ 247 292€ 240 537€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 480€ 39 892€ 36 209€ 34 601€ 33 733€ 52 682€ 38 685€ 37 371€ 34 190€ 15 097€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
46 592 € 143 921 € -50 557 € 22 934 € -290 835 € -161 983 € 15 526 € 38 927 € 47 852 € -42 531 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1 646€ 3€ 18€ 28€ 20€
39
N
Nákladové úroky
14 337€ 13 072€ 11 495€ 15 318€ 14 991€ 10 774€ 8 020€ 10 588€ 5 951€ 6 913€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
94€ 81€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 921€ 4 997€ 3 249€ 2 664€ 4 715€ 3 151€ 2 034€ 624€ 1 527€ 26 215€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-17 258 € -18 069 € -14 744 € -17 981 € -19 704 € -12 279 € -9 957 € -11 194 € -7 369 € -33 108 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
29 334 € 125 852 € -65 301 € 4 953 € -310 539 € -174 262 € 5 569 € 27 733 € 40 483 € -75 639 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 386 € 7 502 € -2 552 € 3 859 € -4 723 € -5 339 € -4 076 € 3 825 € 8 433 € 826 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 5 760€ 3€ 5€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 386€ 4 622€ -5 432€ 979€ -10 483€ -5 339€ -4 076€ 3 822€ 8 428€ 826€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
30 720 € 118 350 € -62 749 € 1 094 € -305 816 € -168 923 € 9 645 € 23 908 € 32 050 € -76 465 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
29 334 € 125 852 € -65 301 € 4 953 € -310 539 € -174 262 € 5 569 € 27 733 € 40 483 € -75 639 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
30 720 € 118 350 € -62 749 € 1 094 € -305 816 € -168 923 € 9 645 € 23 908 € 32 050 € -76 465 €