Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská holsteinská asociácia - družstvo

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
99 667 € 63 784 € 97 596 € 102 982 € 133 572 € 120 293 € 79 863 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
99 667€ 63 784€ 97 596€ 102 982€ 133 572€ 120 293€ 79 863€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
115 202 € 85 379 € 113 801 € 100 962 € 116 637 € 107 788 € 105 910 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 764€ 6 710€ 7 274€ 5 944€ 7 197€ 7 663€ 8 702€
10
B.2
Služby
106 438€ 78 669€ 106 527€ 95 018€ 109 440€ 100 125€ 97 208€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-15 535 € -21 595 € -16 205 € 2 020 € 16 935 € 12 505 € -26 047 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
86 739 € 82 446 € 108 809 € 92 179 € 114 062 € 110 320 € 120 665 €
13
C.1
Mzdové náklady
79 177€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 967€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 214€
16
C.4
Sociálne náklady
2 307€
17
D
Dane a poplatky
214€ 342€ 878€ 355€ 419€ 517€ 461€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 850€ 2 759€ 2 759€ 1 994€ 1 041€ 1 828€ 828€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
125€ 83€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 753€ 117 924€ 123 416€ 101 896€ 100 985€ 104 095€ 152 423€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 000€ 1 687€ 717€ 1 284€ 725€ 725€ 788€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 415 € 9 220 € -6 776 € 8 104 € 1 673 € 3 210 € 3 634 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 € 139 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
139€
38
X.
Výnosové úroky
52€ 52€ 354€ 355€ 997€ 996€ 64€
40
XI.
Kurzové zisky
36€
41
O
Kurzové straty
54€ 34€ 21€ 9€ 32€ 7€ 15€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
665€ 1 110€ 1 403€ 991€ 1 161€ 1 004€ 1 148€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-528 € -953 € -931 € -470 € -57 € 124 € -960 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 887 € 8 267 € -7 707 € 7 634 € 1 616 € 3 334 € 2 674 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 233 € 970 € 1 027 € 2 166 € 1 149 € 1 537 € 1 775 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 233€ 970€ 1 027€ 2 166€ 1 149€ 1 537€ 1 775€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 654 € 7 297 € -8 734 € 5 468 € 467 € 1 797 € 899 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 887 € 8 267 € -7 707 € 7 634 € 1 616 € 3 334 € 2 674 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 654 € 7 297 € -8 734 € 5 468 € 467 € 1 797 € 899 €