Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

2022 2021 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
124 065€ 78 799€ 120 250€ 115 394€
04
511
Opravy a udržiavanie
7 054€ 5 897€ 3 810€ 11 231€
05
512
Cestovné
1 695€ 881€ 2 284€ 1 791€
07
518
Ostatné služby
69 355€ 70 777€ 106 677€ 84 227€
08
521
Mzdové náklady
773 764€ 787 158€ 716 279€ 642 580€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
286 393€ 275 622€ 249 459€ 219 958€
11
527
Zákonné sociálne náklady
29 637€ 22 773€ 25 487€ 19 856€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 531€ 2 501€ 2 222€ 2 251€
21
546
Dary
305€
24
549
Iné ostatné náklady
929€ 2 977€ 212€ 104€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 677€ 2 069€ 1 200€ 392€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 297 405€ 1 249 455€ 1 227 880€ 1 097 784€ 0€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
119 633€ 45 622€ 114 576€ 95 892€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 499€ 7 037€
55
646
Prijaté dary
17 574€ 42 800€ 29 407€ 4 955€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
102 490€ 78 954€ 108 870€ 102 239€
73
691
Dotácie
1 057 708€ 1 082 079€ 965 527€ 887 661€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 297 405€ 1 249 455€ 1 227 880€ 1 097 784€