Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
14 675€ 11 162€ 13 317€ 12 662€ 9 061€ 7 120€ 8 772€ 10 485€ 10 840€ 10 722€ 8 687€
02
501
Spotreba materiálu
8 697€ 6 874€ 8 401€ 6 481€ 5 370€ 2 994€ 5 036€ 5 267€ 4 964€ 4 315€ 2 869€
03
502
Spotreba energie
5 979€ 4 288€ 4 916€ 6 181€ 3 690€ 4 125€ 3 735€ 5 218€ 5 876€ 6 407€ 5 818€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
17 044€ 18 119€ 17 180€ 17 591€ 9 447€ 7 823€ 11 238€ 11 067€ 7 527€ 9 987€ 14 796€
07
511
Opravy a udržiavanie
367€ 51€ 37€ 375€ 139€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
2 408€ 2 067€ 2 138€ 1 880€ 65€ 44€ 3 630€ 2 679€ 2 053€ 914€ 610€
09
513
Náklady na reprezentáciu
818€ 1 267€ 761€ 1 159€ 1 493€ 1 136€ 1 435€ 1 450€ 1 226€ 1 246€ 974€
10
518
Ostatné služby
13 450€ 14 734€ 14 244€ 14 178€ 7 751€ 6 639€ 6 173€ 6 938€ 4 248€ 7 827€ 13 212€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
47 656€ 34 437€ 48 392€ 28 333€ 27 220€ 28 101€ 22 111€ 26 300€ 18 589€ 23 038€ 17 410€
12
521
Mzdové náklady
28 797€ 21 024€ 31 409€ 20 725€ 17 209€ 18 328€ 14 820€ 17 491€ 13 320€ 19 232€ 11 796€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 653€ 7 663€ 11 380€ 4 835€ 6 549€ 6 233€ 3 828€ 5 150€ 2 526€ 2 346€ 2 381€
15
527
Zákonné sociálne náklady
212€ 529€ 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
8 994€ 5 221€ 4 946€ 2 774€ 3 463€ 3 540€ 3 463€ 3 659€ 2 743€ 1 460€ 3 233€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
697€ 530€ 364€ 498€ 60€ 485€ 485€ 242€ 0€ 66€ 141€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
67€ 159€ 0€ 13€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 141€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
630€ 371€ 364€ 485€ 0€ 485€ 485€ 242€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 543€ 1 500€ 1 500€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 043€ 1 500€ 1 500€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
733€ 557€ 219€ 263€ 185€ 220€ 163€ 161€ 300€ 245€ 1 464€
47
568
Ostatné finančné náklady
733€ 557€ 219€ 263€ 185€ 220€ 163€ 161€ 300€ 245€ 1 464€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 152€ 74€ 31€ 144€ 59€ 729€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 152€ 74€ 31€ 87€ 59€ 729€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
83 359€ 66 305€ 80 972€ 59 598€ 45 974€ 43 901€ 42 844€ 48 286€ 37 400€ 44 117€ 43 227€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
79 808€ 66 306€ 65 861€ 56 039€ 46 036€ 43 904€ 14 938€ 19 545€ 13 326€ 19 769€ 45 863€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
56 121€ 48 267€ 43 419€ 37 344€ 33 177€ 29 755€ 0€ 0€ 6 945€ 18 222€ 30 361€
82
633
Výnosy z poplatkov
23 688€ 18 039€ 22 442€ 18 695€ 12 859€ 14 149€ 14 938€ 19 545€ 6 381€ 1 547€ 15 502€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 704€ 548€ 2 034€ 1 341€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 704€ 548€ 2 034€ 1 341€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 2€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
13 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
13 128€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
3 043€ 2 400€ 3 600€ 0€ 0€ 27 932€ 27 212€ 23 954€ 25 413€ 840€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 27 932€ 27 212€ 23 954€ 25 413€ 840€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
136€ 2 400€ 3 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
407€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
82 851€ 66 306€ 81 389€ 59 639€ 46 036€ 43 904€ 42 870€ 48 462€ 37 829€ 47 218€ 48 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-507€ 1€ 416€ 41€ 62€ 4€ 27€ 176€ 429€ 3 101€ 4 817€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-507€ 1€ 416€ 41€ 62€ 4€ 27€ 176€ 429€ 3 101€ 4 817€