Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica "v likvidácii" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica "v likvidácii" [zrušená]

 • Názov COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica "v likvidácii" [zrušená]
 • IČO 00591963
 • Sídlo , 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 20. augusta 1990, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 594/S
 • Historický názov COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica
  (platné do 10. júna 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 11.decembra 2007
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
aplikovaný vývoj, výrobná a dodávateľská činnosť v oblasti servisu, opravárenstva, prídavných a doplnkových zariadení mobilných strojov 20.8.1990
leasing 20.8.1990
marketingové služby 20.8.1990
vykonávanie a dodávky tlačiarenských prác a služieb 20.8.1990
obchodná činnosť - nákup a predaj elektrických spotrebičov pre domácnosť, bytové armatúry, kovo-sortiment pre domácnosť 21.12.1990
zahranično obchodná činnosť: 21.12.1990
* sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs.osôb 21.12.1990
* vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšej činnosti k ich uskutočňovaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti uskutočňovaných pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1. rozsahu povolenia 21.12.1990
* poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraniční formou: - servisnej činnosti, - vedenia konsignačných skladov a technicko-poradenskej činnosti v rozsahu predmetu činnosti organizácie, kapacitami organizácie 21.12.1990
projektová činnosť, spracovanie zadaní a projektov stavieb: - v ekologických a vodohospodárskych, - občianskej vybavenosti, - v rekonštrukcii a modernizácii v potravinárskom priemysle 21.12.1990
* vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. v rozsahu predmetu činnosti organizácie 1.2.1991
* dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nar.vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. 1.2.1991
vývoz: živého hovädzieho dobytka č.col.sad. 0102, živých prasiat č.col.sad. 0103, hovädzieho mäsa čerstvého alebo chladeného č.col.sad. 0201, hovädzieho mäsa mrazeného č.col.sad. 0202, obilia č.col.sad. 1001, 1002, 1003, 1005 11.8.1992
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 107/93-Že zo dňa 08.06.1999, právoplatné dňa 16.07.1999 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica "v likvidácii", so sídlom Banská Bystrica, IČO: 00 591 963 zamietnutý pre nedostatok majetku. Na základe vyššie uvedeného sa COMETUS, združenie pre komerčné a technické služby Banská Bystrica "v likvidácii", so sídlom Banská Bystrica, IČO: 00 591 963 z obchodného registra v zmysle § 68, ods. 4 Obchodného zákonníka v y m a z á v a .