TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592447
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRUŽSTEVNÍK
    Dubové 63 96261 Dubové
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví