Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠKP bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592706
  • DIČ 2021653579
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠKP
    Tulská 11 96001 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví