TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POŽIARNIK UŇATÍN

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POŽIARNIK UŇATÍN bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592838
  • DIČ 2021148624
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POŽIARNIK UŇATÍN
    SNP 46 96301 Krupina
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví