TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLÁDEŽNÍK

Spoločnosť TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLÁDEŽNÍK bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592919
  • Sídlo TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MLÁDEŽNÍK
    M. B. Funtíka 2437 96001 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví