Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
331 742€ 345 661€ 310 076€ 309 881€ 311 968€ 349 330€ 299 644€ 263 121€ 273 809€ 289 644€ 271 803€ 260 355€
02
501
Spotreba materiálu
210 425€ 238 485€ 181 149€ 186 455€ 188 241€ 226 294€ 160 297€ 137 677€ 139 372€ 154 160€ 128 986€ 122 821€
03
502
Spotreba energie
121 317€ 107 176€ 128 928€ 123 426€ 123 726€ 123 036€ 139 348€ 125 444€ 134 437€ 135 484€ 142 817€ 137 534€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
208 652€ 89 174€ 132 830€ 93 791€ 82 129€ 142 111€ 96 093€ 29 836€ 33 675€ 23 833€ 25 533€ 28 394€
07
511
Opravy a udržiavanie
183 508€ 73 293€ 113 542€ 76 467€ 67 519€ 131 948€ 82 922€ 16 565€ 19 393€ 10 584€ 14 673€ 17 420€
08
512
Cestovné
116€ 108€ 174€ 367€ 408€ 95€ 170€ 349€ 18€ 4€ 13€ 39€
10
518
Ostatné služby
25 028€ 15 773€ 19 114€ 16 958€ 14 201€ 10 068€ 13 001€ 12 922€ 14 265€ 13 245€ 10 847€ 10 935€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 413 098€ 1 200 945€ 1 102 655€ 962 391€ 759 044€ 674 988€ 587 152€ 560 336€ 541 530€ 509 583€ 476 468€ 429 391€
12
521
Mzdové náklady
1 027 502€ 878 010€ 804 778€ 701 278€ 552 667€ 490 415€ 429 423€ 409 521€ 392 753€ 372 854€ 347 047€ 313 450€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
356 000€ 303 052€ 279 613€ 244 960€ 193 888€ 171 810€ 151 061€ 143 359€ 137 995€ 129 558€ 120 715€ 109 606€
15
527
Zákonné sociálne náklady
29 596€ 19 883€ 18 263€ 15 184€ 10 149€ 11 163€ 6 209€ 6 682€ 10 782€ 7 170€ 8 181€ 5 342€
16
528
Ostatné sociálne náklady
970€ 2 341€ 1 601€ 459€ 774€ 0€ 0€ 525€ 993€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
9 433€ 9 433€ 7 398€ 6 680€ 6 821€ 5 286€ 4 691€ 4 609€ 4 186€ 4 174€ 3 744€ 5 792€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 334€ 1 334€ 1 318€ 1 263€ 1 124€ 1 113€ 938€ 1 346€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 244€ 8 243€ 6 209€ 5 490€ 5 488€ 3 952€ 3 372€ 3 346€ 3 063€ 3 061€ 2 806€ 4 446€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
287€ 78€ 72€ 76€ 88€ 1 478€ 1 075€ 65€ 82€ 441€ 1 547€ 699€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 0€ 4€ 36€ 0€ 47€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 54€ 0€ 0€ 1€ 0€ 24€
26
546
Odpis pohľadávky
228€ 1 387€ 859€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
54€ 72€ 72€ 76€ 88€ 91€ 162€ 65€ 78€ 66€ 1 547€ 629€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
32 546€ 26 022€ 23 994€ 44 989€ 34 118€ 24 150€ 50 833€ 57 191€ 51 410€ 47 514€ 46 800€ 35 613€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26 003€ 24 070€ 23 258€ 22 442€ 24 760€ 19 564€ 20 260€ 21 364€ 20 564€ 18 752€ 11 930€ 11 300€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
6 543€ 1 951€ 736€ 22 547€ 9 358€ 4 586€ 30 573€ 35 826€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 313€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 642€ 954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
900€ 997€ 111€ 111€ 291€ 253€ 0€ 0€ 0€ 293€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 173€ 2 987€ 2 711€ 2 688€ 3 640€ 4 015€ 3 991€ 3 994€ 4 153€ 4 548€ 4 018€ 4 471€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 173€ 2 987€ 2 711€ 2 688€ 3 640€ 4 015€ 3 991€ 3 994€ 4 153€ 4 548€ 4 017€ 4 471€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
604 849€ 575 384€ 544 144€ 544 733€ 513 569€ 488 799€ 477 011€ 445 739€ 417 772€ 376 311€ 331 339€ 300 539€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
601 622€ 571 541€ 542 518€ 541 713€ 512 411€ 488 845€ 477 105€ 442 975€ 414 670€ 375 612€ 322 986€ 299 635€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
3 227€ 3 843€ 1 626€ 3 019€ 1 158€ -46€ -93€ 2 764€ 3 101€ 699€ 8 353€ 904€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 603 781€ 2 249 682€ 2 123 881€ 1 965 229€ 1 711 377€ 1 690 156€ 1 520 491€ 1 364 891€ 1 326 617€ 1 256 047€ 1 161 252€ 1 065 255€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
599 153€ 572 745€ 530 597€ 530 829€ 507 861€ 488 750€ 476 979€ 436 111€ 412 188€ 375 034€ 319 476€ 299 688€
67
602
Tržby z predaja služieb
599 153€ 572 745€ 530 597€ 530 829€ 507 861€ 488 750€ 476 979€ 436 111€ 412 188€ 375 034€ 319 476€ 299 688€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 767€ 3 408€ 13 344€ 13 780€ 5 564€ 1 132€ 986€ 9 662€ 2 996€ 28 166€ 4 197€ 6 404€
85
642
Tržby z predaja materiálu
23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 767€ 3 408€ 13 344€ 13 756€ 5 564€ 1 132€ 931€ 9 662€ 2 996€ 28 166€ 4 197€ 6 404€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 182€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 684€ 35 715€ 30 846€ 28 762€ 35 208€ 24 020€ 35 634€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 182€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 684€ 35 715€ 30 846€ 28 762€ 35 208€ 24 020€ 35 634€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
954€ 625€ 22 436€ 9 358€ 4 586€ 30 282€ 35 573€ 30 846€ 28 762€ 34 870€ 24 020€ 35 634€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
228€ 402€ 142€ 0€ 0€ 337€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
14€ 10€ 11€ 11€ 8€ 18€ 19€ 23€ 24€ 29€ 59€ 74€
102
662
Úroky
14€ 10€ 11€ 11€ 8€ 18€ 19€ 23€ 24€ 29€ 59€ 74€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 996 696€ 1 666 626€ 1 552 579€ 1 410 909€ 1 181 499€ 1 157 982€ 1 043 701€ 900 274€ 876 421€ 810 592€ 815 185€ 762 583€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 963 409€ 1 636 272€ 1 526 495€ 1 386 383€ 1 155 414€ 1 134 768€ 1 016 412€ 878 124€ 855 318€ 790 986€ 802 625€ 751 282€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
26 003€ 24 070€ 23 258€ 22 442€ 24 760€ 19 564€ 20 260€ 21 364€ 20 564€ 18 565€ 10 769€ 9 310€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
959€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 783€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 284€ 6 284€ 2 826€ 2 084€ 1 325€ 2 692€ 7 029€ 785€ 539€ 854€ 41€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 187€ 378€ 1 990€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 602 813€ 2 243 414€ 2 118 966€ 1 964 886€ 1 699 519€ 1 678 567€ 1 557 399€ 1 376 916€ 1 320 391€ 1 249 029€ 1 162 937€ 1 104 383€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-969€ -6 268€ -4 915€ -343€ -11 858€ -11 590€ 36 908€ 12 025€ -6 227€ -7 018€ 1 685€ 39 127€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 2€ 2€ 2€ 1€ 3€ 3€ 4€ 5€ 5€ 11€ 165€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-971€ -6 270€ -4 917€ -344€ -11 860€ -11 593€ 36 905€ 12 021€ -6 231€ -7 023€ 1 674€ 38 963€