Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVA družstvo

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
158 634 € 173 756 € 191 734 € 158 534 € 452 634 € 912 004 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 978 € 153 815 € 170 496 € 139 950 € 341 465 € 646 927 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
19 656 € 19 941 € 21 238 € 18 584 € 111 169 € 265 077 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 623 € 11 628 € 12 447 € 15 903 € 35 490 € 47 240 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 122 € 2 946 € 4 113 € 4 233 € 7 328 € 8 329 €
10
B.2
Služby
8 501 € 8 682 € 8 334 € 11 670 € 28 162 € 38 911 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 033 € 8 313 € 8 791 € 2 681 € 75 679 € 217 837 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 426 € 15 166 € 16 137 € 20 345 € 27 320 € 45 649 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 096 € 11 745 € 11 981 € 14 459 € 18 961 € 32 400 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 257 € 3 350 € 3 490 € 4 281 € 6 674 € 11 405 €
16
C.4
Sociálne náklady
73 € 71 € 666 € 1 605 € 1 685 € 1 844 €
17
D
Dane a poplatky
536 € 705 € 799 € 998 € 1 262 € 1 194 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 124 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 950 € 17 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 597 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 292 € 2 129 € 1 313 € 1 656 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 755 € 1 889 € 2 776 € 2 739 € 6 378 € 7 631 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-7 392 € -7 318 € -10 921 € -15 451 € 42 032 € 159 298 €
38
X.
Výnosové úroky
34 € 59 € 95 € 215 € 276 € 188 €
40
XI.
Kurzové zisky
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 € 45 € 45 € 42 € 26 € 22 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-31 € 14 € 50 € 173 € 250 € 166 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 423 € -7 304 € -10 871 € -15 278 € 42 282 € 159 464 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 9 696 € 36 452 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 960 € 9 696 € 36 452 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 423 € -8 264 € -11 831 € -16 238 € 32 586 € 123 012 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 423 € -7 304 € -10 871 € -15 278 € 42 282 € 159 464 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 423 € -8 264 € -11 831 € -16 238 € 32 586 € 123 012 €