Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav merania Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
83 783€ 54 733€ 72 508€ 62 449€ 71 000€ 87 516€ 74 692€ 78 390€ 59 613€ 70 627€ 54 764€ 73 377€ 70 713€
02
501
Spotreba materiálu
75 004€ 45 993€ 59 358€ 53 100€ 58 853€ 74 967€ 56 383€ 57 760€ 41 878€ 49 203€ 33 358€ 44 045€ 44 955€
03
502
Spotreba energie
8 779€ 8 740€ 13 150€ 9 349€ 12 147€ 12 548€ 18 309€ 20 630€ 17 735€ 21 424€ 21 406€ 29 333€ 25 758€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
39 792€ 113 576€ 97 927€ 71 612€ 92 154€ 143 715€ 88 077€ 105 930€ 56 802€ 177 106€ 73 325€ 119 084€ 69 641€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 957€ 14 009€ 14 957€ 14 154€ 12 899€ 27 402€ 6 792€ 17 173€ 3 936€ 44 266€ 19 865€ 31 655€ 7 570€
08
512
Cestovné
1 309€ 11 827€ 16 828€ 13 592€ 18 642€ 18 045€ 15 245€ 21 963€ 13 465€ 13 501€ 15 015€ 15 420€ 26 754€
09
513
Náklady na reprezentáciu
347€ 632€ 1 238€ 258€ 260€ 145€ 114€ 513€ 143€ 260€ 600€ 925€ 801€
10
518
Ostatné služby
28 180€ 87 109€ 64 904€ 43 608€ 60 353€ 98 123€ 65 926€ 66 281€ 39 258€ 119 079€ 37 845€ 71 083€ 34 516€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 327 490€ 1 251 127€ 1 134 699€ 1 093 635€ 1 070 106€ 1 038 676€ 1 046 724€ 990 503€ 936 999€ 918 289€ 919 857€ 886 956€ 900 520€
12
521
Mzdové náklady
965 868€ 908 013€ 824 153€ 794 666€ 779 364€ 756 756€ 753 968€ 707 276€ 662 654€ 642 054€ 635 145€ 623 917€ 617 519€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
325 801€ 304 626€ 279 202€ 267 380€ 257 743€ 253 889€ 253 899€ 238 178€ 219 079€ 210 792€ 207 321€ 203 626€ 201 774€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
35 821€ 38 488€ 31 343€ 31 589€ 33 000€ 28 031€ 38 857€ 45 050€ 55 266€ 65 443€ 77 392€ 59 153€ 80 272€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 261€ 955€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 835€ 1 819€ 1 819€ 1 819€ 1 819€ 1 082€ 2 316€ 907€ 958€ 906€ 890€ 758€ 831€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
29€ 27€ 27€ 27€ 19€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 835€ 1 819€ 1 819€ 1 819€ 1 819€ 1 082€ 2 316€ 907€ 929€ 879€ 863€ 731€ 812€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
35 241€ 24 677€ 12 397€ 11 863€ 23 883€ 24 507€ 9€ 608€ 1 002€ 1 240€ 628€ 2 118€ 4 263€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
4 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
306€ 370€ 0€ 0€ 66€ 6€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
50€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
35 191€ 24 677€ 10 994€ 11 863€ 23 883€ 19 345€ 9€ 238€ 947€ 1 240€ 562€ 2 112€ 3 103€
28
549
Manká a škody
1 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 159€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
32 358€ 32 358€ 29 117€ 32 877€ 56 237€ 228 775€ 316 595€ 232 839€ 276 506€ 90 443€ 73 517€ 67 777€ 71 274€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 358€ 32 358€ 29 117€ 22 877€ 41 237€ 198 775€ 236 595€ 193 704€ 153 759€ 63 997€ 37 632€ 45 198€ 45 167€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 000€ 15 000€ 30 000€ 80 000€ 39 135€ 122 747€ 26 446€ 35 885€ 22 578€ 25 868€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 26 446€ 35 885€ 22 578€ 25 868€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 000€ 15 000€ 30 000€ 80 000€ 39 135€ 122 747€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 239€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 044€ 1 302€ 1 256€ 1 327€ 1 247€ 2 437€ 2 645€ 640€ 887€ 845€ 573€ 0€ 78€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
9€ 78€ 0€ 15€ 64€ 105€ 63€ 56€ 39€ 131€ 38€ 0€ 78€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 035€ 1 224€ 1 256€ 1 312€ 1 182€ 2 332€ 2 583€ 584€ 848€ 714€ 535€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 521 542€ 1 479 592€ 1 349 723€ 1 275 582€ 1 316 445€ 1 526 706€ 1 531 058€ 1 409 816€ 1 332 766€ 1 259 457€ 1 123 554€ 1 150 070€ 1 117 320€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
79 048€ 120 367€ 92 610€ 97 067€ 53 932€ 153 494€ 176 659€ 116 401€ 148 406€ 129 946€ 64 917€ 61 946€ 71 336€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
8 234€ 0€ 0€ 3 951€ 18 233€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
79 048€ 120 367€ 92 610€ 88 833€ 53 932€ 153 494€ 176 659€ 116 401€ 148 406€ 129 946€ 60 966€ 43 713€ 71 336€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
19 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
19 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
9 820€ 10 843€ 17 300€ 15 944€ 12 828€ 5 126€ 2 737€ 277€ 90€ 240€ 167€ 62 315€ 18 534€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
487€ 4 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
9 820€ 10 843€ 17 300€ 15 457€ 12 828€ 270€ 2 737€ 77€ 90€ 240€ 167€ 62 315€ 18 534€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
10 000€ 39 135€ 34 247€ 26 446€ 35 885€ 22 578€ 25 868€ 22 778€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
10 000€ 39 135€ 34 247€ 26 446€ 35 885€ 22 578€ 25 868€ 22 778€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 446€ 35 885€ 22 578€ 25 868€ 22 778€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 000€ 39 135€ 34 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
47€ 47€ 36€ 68€ 72€ 71€ 121€ 129€ 1 199€ 1 209€ 1 128€ 1 367€ 841€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
47€ 47€ 36€ 68€ 72€ 71€ 121€ 129€ 1 199€ 1 206€ 1 128€ 1 367€ 836€
103
663
Kurzové zisky
0€ 3€ 0€ 0€ 5€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 439 884€ 1 350 462€ 1 255 763€ 1 183 364€ 1 244 108€ 1 381 902€ 1 323 669€ 1 262 046€ 1 159 876€ 1 111 749€ 1 054 192€ 1 013 728€ 1 028 060€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 432 695€ 1 330 965€ 1 217 335€ 1 170 042€ 1 145 633€ 1 084 087€ 1 011 839€ 1 052 677€ 894 175€ 944 387€ 955 797€ 884 546€ 857 962€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
7 190€ 7 190€ 7 190€ 10 998€ 13 287€ 30 025€ 33 985€ 34 067€ 38 106€ 38 949€ 39 901€ 19 872€ 20 127€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
12 307€ 25 873€ 189€ 70 225€ 141 500€ 115 704€ 56 034€ 136 694€ 79 217€ 35 278€ 55 015€ 132 737€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
62 741€ 83 388€ 86 170€ 82 897€ 20 717€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 20 571€ 20 498€ 54 295€ 17 235€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 366€ 2 134€ 3 475€ 3 032€ 694€ 8 004€ 7 908€ 2 718€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
11 488€ 63 549€ 75 721€ 32 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 528 800€ 1 481 720€ 1 375 708€ 1 296 443€ 1 330 780€ 1 540 593€ 1 542 321€ 1 413 100€ 1 336 017€ 1 279 029€ 1 142 982€ 1 165 224€ 1 141 550€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 258€ 2 128€ 25 986€ 20 860€ 14 335€ 13 887€ 11 264€ 3 284€ 3 251€ 19 572€ 19 428€ 15 154€ 24 230€
136
591
Splatná daň z príjmov
901€ 885€ 880€ 1 854€ 788€ 834€ 608€ 2 531€ 2 758€ 1 435€ 4 795€ 1 375€ 3 617€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 357€ 1 243€ 25 106€ 19 007€ 13 547€ 13 053€ 10 656€ 753€ 493€ 18 137€ 14 633€ 13 778€ 20 613€