Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
47 198 349€ 45 908 339€ 40 523 709€ 40 379 061€ 40 907 673€ 40 031 392€ 39 203 822€ 38 544 401€ 38 854 032€ 41 771 024€ 39 003 128€ 47 336 253€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
40 242 756€ 37 697 159€ 34 502 040€ 32 989 333€ 31 828 761€ 31 056 433€ 29 895 770€ 29 761 122€ 30 751 009€ 30 452 506€ 32 287 070€ 33 853 553€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
57 487€ 65 059€ 84 969€ 64 539€ 37 121€ 48 008€ 27 569€ 50 624€ 79 740€ 55 526€ 55 474€ 86 407€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
57 436€ 59 236€ 84 969€ 64 539€ 31 241€ 25 308€ 27 073€ 50 624€ 79 740€ 55 526€ 55 474€ 86 407€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
51€ 5 823€ 0€ 0€ 5 880€ 22 700€ 496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
39 899 608€ 37 345 112€ 34 130 082€ 32 620 773€ 30 814 075€ 30 554 333€ 29 415 108€ 29 256 078€ 30 216 849€ 29 942 560€ 30 072 336€ 31 094 039€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
19 295 406€ 19 152 770€ 19 321 649€ 19 371 661€ 19 411 813€ 19 312 055€ 18 811 261€ 18 391 101€ 18 802 387€ 18 974 975€ 20 983 569€ 21 626 264€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
99 131€ 90 146€ 90 146€ 139 546€ 139 546€ 132 546€ 123 646€ 123 646€ 82 851€ 82 950€ 82 950€ 82 949€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 648 733€ 16 908 127€ 13 296 641€ 11 939 970€ 10 033 975€ 9 432 476€ 9 084 663€ 9 654 498€ 10 304 013€ 9 553 189€ 7 830 155€ 4 278 695€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
107 821€ 142 565€ 146 587€ 112 635€ 201 052€ 185 629€ 247 030€ 319 658€ 378 315€ 380 892€ 267 223€ 267 935€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
168 472€ 9 900€ 16 510€ 32 562€ 23 835€ 34 908€ 33 487€ 24 764€ 36 481€ 49 305€ 1 252€ 11 859€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
308 744€ 100 128€ 85 295€ 90 595€ 127 060€ 158 324€ 147 837€ 139 223€ 142 608€ 153 124€ 117 482€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 271 301€ 941 475€ 1 173 254€ 933 804€ 876 794€ 1 298 394€ 967 185€ 603 188€ 470 194€ 748 125€ 789 705€ 4 826 337€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
285 661€ 286 989€ 286 989€ 304 021€ 977 565€ 454 092€ 453 092€ 454 420€ 454 420€ 454 420€ 2 159 260€ 2 673 107€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
275 703€ 275 703€ 275 703€ 275 137€ 948 682€ 425 209€ 425 209€ 425 209€ 425 209€ 425 209€ 2 130 049€ 2 643 896€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 20 916€ 20 916€ 27 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€ 26 555€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
6 639€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 1 328€ 1 328€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 955 594€ 8 210 291€ 6 020 043€ 7 387 486€ 9 077 196€ 8 973 666€ 9 307 011€ 8 782 452€ 8 099 053€ 11 316 379€ 6 713 380€ 13 481 325€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
16 611€ 16 174€ 17 460€ 11 730€ 12 460€ 13 113€ 11 698€ 13 761€ 13 736€ 17 534€ 15 587€ 13 947€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
16 611€ 16 174€ 17 460€ 11 730€ 12 460€ 13 113€ 11 698€ 13 761€ 13 736€ 17 534€ 15 587€ 13 947€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
65 672€ 74 014€ 78 240€ 127 014€ 44 163€ 57 115€ 90 219€ 163 494€ 214 724€ 295 318€ 367 204€ 2 967 059€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 175€ 385€ 586€ 73 298€ 1 483€ 3 559€ 22 866€ 29 021€ 17 674€ 22 815€ 25 613€ 13 576€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
63 497€ 73 629€ 77 654€ 53 716€ 42 680€ 53 557€ 67 353€ 126 767€ 197 050€ 272 503€ 334 232€ 2 942 411€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 705€ 0€ 0€ 7 359€ 11 072€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 565 274€ 1 675 003€ 1 876 520€ 1 719 979€ 1 779 896€ 1 877 612€ 1 649 469€ 1 628 978€ 1 445 736€ 1 949 007€ 1 823 361€ 2 997 842€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 714€ 4 714€ 4 714€ 4 714€ 4 714€ 1 623€ 4 714€ 4 714€ 4 714€ 3 087€ 3 087€ 3 087€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 497€ 1 678€ 2 895€ 3 710€ 7 014€ 4 684€ 2 871€ 1 585€ 177€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
737 591€ 745 580€ 996 625€ 999 077€ 1 092 504€ 1 095 220€ 1 014 129€ 925 056€ 837 473€ 1 337 449€ 1 114 970€ 2 536 774€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
820 336€ 904 523€ 871 999€ 711 679€ 673 319€ 775 305€ 623 060€ 660 115€ 591 680€ 598 620€ 693 910€ 445 391€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 12€ 16€ 105€ 0€ 500€ 0€ 4 041€ 3 885€ 3 894€ 4 170€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 093€ 28 629€ 1 004€ 3 975€ 403€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 137€ 18 509€ 275€ 783€ 2 241€ 780€ 1 102€ 8 880€ 6 647€ 1 991€ 7 097€ 8 420€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 308 037€ 6 445 101€ 4 009 822€ 5 490 763€ 7 164 677€ 6 949 825€ 7 460 625€ 6 976 219€ 6 424 857€ 9 054 520€ 3 991 125€ 6 971 374€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 925€ 1 353€ 1 653€ 1 814€ 1 198€ 988€ 1 910€ 1 545€ 2 622€ 0€ 60€ 13€
087
2.
Ceniny (213)
10 644€ 10 910€ 7 320€ 22 341€ 4 620€ 4 165€ 6 272€ 6 233€ 8 287€ 4 498€ 3 795€ 2 380€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 294 468€ 6 432 838€ 4 000 849€ 5 466 608€ 7 158 859€ 6 944 672€ 7 452 443€ 6 968 441€ 6 413 948€ 9 050 022€ 3 987 270€ 6 968 981€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 38 000€ 38 000€ 76 000€ 76 000€ 95 000€ 0€ 0€ 0€ 516 103€ 531 103€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 38 000€ 38 000€ 76 000€ 76 000€ 95 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 516 103€ 531 103€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 889€ 1 626€ 2 242€ 1 716€ 1 294€ 1 042€ 827€ 3 970€ 2 139€ 2 678€ 1 375€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 889€ 1 626€ 2 242€ 1 716€ 1 294€ 1 042€ 827€ 3 970€ 2 139€ 2 678€ 1 375€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
47 198 349€ 45 908 339€ 40 523 709€ 40 379 061€ 40 907 673€ 40 031 392€ 39 203 822€ 38 544 401€ 38 854 032€ 41 771 024€ 39 003 128€ 47 336 253€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
41 962 282€ 39 174 065€ 37 076 740€ 36 717 785€ 37 743 256€ 36 941 938€ 35 907 709€ 33 872 472€ 35 289 511€ 39 885 733€ 37 606 972€ 46 832 608€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
41 962 282€ 39 174 065€ 37 076 740€ 36 717 785€ 37 743 256€ 36 941 938€ 35 907 709€ 33 872 472€ 35 289 511€ 39 885 733€ 37 606 972€ 46 832 608€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
39 180 778€ 37 064 526€ 37 093 568€ 37 744 353€ 37 480 998€ 35 822 044€ 33 862 283€ 35 264 288€ 38 957 065€ 37 096 609€ 42 522 836€ 38 647 328€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 781 504€ 2 109 539€ -16 829€ -1 026 568€ 262 258€ 1 119 893€ 2 045 426€ -1 391 816€ -3 667 554€ 2 789 124€ -4 915 864€ 8 185 280€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 427 290€ 3 845 545€ 1 607 942€ 1 611 102€ 2 182 929€ 2 047 994€ 2 229 742€ 3 648 417€ 2 486 406€ 1 817 118€ 1 302 165€ 494 501€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
352 551€ 390 804€ 390 804€ 322 246€ 769 812€ 764 124€ 1 114 479€ 1 852 162€ 1 548 321€ 1 086 829€ 832 893€ 174 844€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 174 844€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
352 551€ 390 804€ 390 804€ 322 246€ 769 812€ 764 124€ 1 114 479€ 1 852 162€ 1 548 321€ 1 086 829€ 832 893€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 69 839€ 55 159€ 257 933€ 445 891€ 188 348€ 3 077€ 0€ 88 340€ 146 577€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 69 839€ 41 412€ 257 933€ 445 891€ 134 742€ 3 077€ 0€ 88 340€ 146 577€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 13 747€ 0€ 0€ 53 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 150 999€ 2 154 366€ 139 609€ 188 222€ 16 368€ 13 821€ 28 283€ 21 695€ 24 158€ 26 309€ 8 738€ 4 719€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 136 590€ 2 141 649€ 128 660€ 180 263€ 5 493€ 5 590€ 8 258€ 7 075€ 7 583€ 13 189€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
14 409€ 12 717€ 10 948€ 7 960€ 10 874€ 8 231€ 20 025€ 14 620€ 16 575€ 13 120€ 8 738€ 4 719€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
923 741€ 1 230 536€ 1 022 371€ 842 701€ 950 858€ 1 081 700€ 1 083 904€ 1 774 560€ 825 587€ 557 403€ 460 534€ 314 938€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
131 657€ 187 279€ 149 235€ 169 204€ 57 688€ 186 141€ 84 222€ 2 415€ 78 000€ 19 635€ 148 262€ 39 687€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
137 771€ 169 602€ 150 373€ 108 626€ 211 041€ 203 439€ 243 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
81 588€ 110 848€ 112 215€ 34 830€ 193 129€ 189 354€ 302 348€ 1 280 047€ 704 548€ 537 768€ 312 272€ 272 860€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
315 541€ 411 767€ 192 951€ 226 326€ 233 021€ 276 841€ 232 034€ 218 435€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
5 970€ 5 399€ 5 036€ 4 943€ 5 496€ 4 697€ 4 817€ 1 945€ 0€ 0€ 0€ 2 391€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
199 442€ 236 716€ 302 913€ 232 528€ 197 754€ 154 643€ 144 351€ 148 585€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
51 772€ 80 326€ 90 943€ 66 244€ 52 729€ 44 851€ 32 550€ 39 802€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 28 599€ 18 703€ 0€ 0€ 21 319€ 39 692€ 83 332€ 43 039€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 808 777€ 2 888 729€ 1 839 028€ 2 050 174€ 981 488€ 1 041 460€ 1 066 371€ 1 023 511€ 1 078 115€ 68 173€ 93 991€ 9 144€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 808 777€ 2 888 729€ 1 839 028€ 2 050 174€ 981 488€ 1 041 460€ 1 066 371€ 1 023 511€ 1 078 115€ 68 173€ 93 991€ 9 144€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€