Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
333 678 € 338 650 € 272 772 € 325 039 € 374 496 € 340 716 € 403 152 € 374 328 € 358 512 € 451 915 € 415 577 € 470 647 €
02
501
Spotreba materiálu
156 956 € 176 679 € 123 096 € 124 078 € 145 468 € 110 944 € 105 198 € 102 048 € 110 327 € 150 761 € 148 644 € 203 440 €
03
502
Spotreba energie
176 723 € 161 972 € 149 676 € 200 961 € 229 028 € 229 773 € 297 954 € 272 280 € 248 185 € 301 154 € 266 933 € 267 207 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
956 233 € 1 077 246 € 777 711 € 715 850 € 508 171 € 482 469 € 432 873 € 436 005 € 433 764 € 435 713 € 487 683 € 342 286 €
07
511
Opravy a udržiavanie
286 500 € 534 503 € 296 876 € 350 399 € 150 373 € 157 764 € 163 693 € 169 586 € 149 956 € 133 978 € 173 258 € 78 564 €
08
512
Cestovné
4 292 € 2 918 € 1 144 € 953 € 161 € 678 € 669 € 437 € 208 € 1 629 € 699 € 1 428 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 595 € 2 501 € 1 459 € 1 804 € 1 387 € 2 560 € 2 862 € 2 379 € 2 624 € 3 793 € 4 659 € 5 858 €
10
518
Ostatné služby
663 846 € 537 324 € 478 232 € 362 693 € 356 250 € 321 467 € 265 649 € 263 602 € 280 976 € 296 313 € 309 067 € 256 436 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 063 439 € 1 661 286 € 1 409 803 € 1 416 948 € 1 275 385 € 1 209 962 € 1 143 499 € 1 154 558 € 1 154 453 € 1 175 466 € 1 073 209 € 1 022 436 €
12
521
Mzdové náklady
1 461 425 € 1 175 327 € 984 213 € 983 107 € 891 327 € 832 180 € 789 635 € 795 358 € 820 636 € 840 847 € 783 282 € 734 222 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
513 781 € 412 222 € 364 803 € 354 865 € 324 641 € 295 683 € 285 016 € 279 009 € 263 156 € 245 787 € 232 790 € 220 214 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
88 233 € 73 737 € 60 788 € 78 976 € 59 418 € 82 099 € 68 848 € 80 191 € 70 661 € 88 832 € 57 137 € 68 000 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
5 660 € 7 003 € 6 135 € 6 853 € 10 354 € 13 074 € 11 116 € 13 100 € 2 594 € 1 689 € 1 439 € 2 081 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 660 € 7 003 € 6 135 € 6 853 € 10 354 € 13 074 € 11 116 € 13 100 € 2 594 € 1 689 € 1 439 € 2 081 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
119 809 € 194 948 € 129 245 € 103 513 € 141 964 € 205 384 € 245 831 € 263 780 € 1 502 899 € 1 366 467 € 220 197 € 2 277 153 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 2 321 € 1 749 € 3 386 € 40 791 € 38 038 € 897 € 1 456 270 € 1 326 986 € 1 564 € 1 721 908 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 863 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 74 € 66 388 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60 € 0 € 0 € 0 € 606 € 42 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
615 € 8 881 € 15 615 € 0 € 424 € 0 € 3 839 € 7 278 € 586 € 1 648 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
119 134 € 186 067 € 111 309 € 100 901 € 137 547 € 164 496 € 199 802 € 255 439 € 44 882 € 37 032 € 218 559 € 113 533 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 54 € 4 151 € 165 € 1 161 € 801 € 0 € 375 324 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
433 806 € 373 264 € 352 750 € 353 312 € 296 300 € 220 350 € 470 658 € 408 208 € 263 086 € 255 159 € 245 228 € 354 222 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
358 327 € 366 285 € 346 012 € 302 866 € 253 875 € 193 286 € 398 800 € 354 616 € 206 203 € 218 182 € 190 333 € 293 370 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
75 479 € 6 978 € 6 738 € 50 446 € 42 425 € 27 063 € 71 858 € 53 592 € 56 883 € 36 977 € 54 895 € 60 852 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41 118 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 600 € 0 € 0 € 2 067 € 2 003 € 2 000 € 71 858 € 53 592 € 56 883 € 36 977 € 53 170 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17 074 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
62 879 € 6 978 € 6 738 € 48 379 € 40 422 € 25 063 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 725 € 2 660 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
40 374 € 21 442 € 19 900 € 18 756 € 26 684 € 23 822 € 28 504 € 28 284 € 28 789 € 28 215 € 44 210 € 30 522 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
19 950 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
7 459 € 8 342 € 5 880 € 2 473 € 7 255 € 3 851 € 4 902 € 7 732 € 5 979 € 6 525 € 15 513 € 29 101 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 931 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
12 965 € 13 100 € 14 019 € 16 232 € 19 429 € 19 957 € 23 602 € 20 551 € 22 810 € 21 690 € 22 766 € 1 421 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 726 599 € 2 533 744 € 1 822 158 € 1 732 754 € 1 688 436 € 1 617 573 € 1 541 106 € 1 474 876 € 1 446 640 € 1 384 575 € 1 419 283 € 1 345 553 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 639 116 € 2 442 011 € 1 798 909 € 1 715 874 € 1 673 336 € 1 588 773 € 1 528 066 € 1 466 316 € 1 441 680 € 1 383 075 € 1 406 283 € 1 327 794 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
49 483 € 59 733 € 5 450 € 0 € 0 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
38 000 € 32 000 € 17 800 € 16 880 € 15 100 € 18 800 € 13 040 € 8 560 € 4 960 € 1 500 € 13 000 € 17 759 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
6 679 599 € 6 207 583 € 4 790 475 € 4 673 025 € 4 321 791 € 4 113 351 € 4 276 739 € 4 153 137 € 5 190 737 € 5 099 199 € 3 906 826 € 5 844 900 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
64 685 € 68 466 € 43 781 € 49 549 € 36 332 € 25 714 € 27 686 € 31 252 € 24 129 € 57 424 € 33 423 € 26 255 €
67
602
Tržby z predaja služieb
64 685 € 68 466 € 43 781 € 49 549 € 36 332 € 25 714 € 27 686 € 31 252 € 24 129 € 57 424 € 33 423 € 26 255 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
4 818 058 € 4 474 440 € 3 855 867 € 3 414 001 € 3 090 278 € 2 754 656 € 2 595 384 € 2 588 140 € 2 487 872 € 2 227 943 € 2 494 950 € 2 365 888 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 784 593 € 4 438 630 € 3 824 852 € 3 381 745 € 3 058 984 € 2 723 276 € 2 562 596 € 2 564 629 € 2 467 225 € 2 207 632 € 2 353 021 € 2 337 226 €
82
633
Výnosy z poplatkov
33 465 € 35 810 € 31 015 € 32 257 € 31 294 € 31 380 € 32 788 € 23 510 € 20 647 € 20 311 € 141 929 € 28 662 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 373 705 € 448 299 € 594 910 € 543 104 € 555 325 € 920 678 € 671 424 € 1 524 339 € 2 088 743 € 883 242 € 740 312 € 613 955 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
170 746 € 28 113 € 75 425 € 39 314 € 29 072 € 82 079 € 124 508 € 180 157 € 1 573 223 € 381 847 € 224 404 € 28 122 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18 257 € 0 € 24 895 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
930 € 2 580 € 59 626 € 2 709 € 4 289 € 21 105 € 14 460 € 24 083 € 6 892 € 5 570 € 6 307 € 5 248 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 90 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 202 029 € 417 607 € 459 768 € 501 081 € 521 964 € 817 494 € 532 456 € 1 320 099 € 508 628 € 477 568 € 509 601 € 555 690 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 067 € 19 900 € 16 223 € 2 003 € 2 419 € 2 005 € 54 996 € 60 356 € 36 977 € 53 994 € 42 877 € 31 386 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 067 € 19 900 € 16 223 € 2 003 € 2 419 € 2 005 € 54 996 € 60 356 € 36 977 € 53 994 € 42 877 € 31 386 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41 118 € 31 386 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 067 € 0 € 0 € 2 003 € 1 995 € 2 005 € 53 592 € 56 883 € 36 977 € 53 170 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 19 900 € 16 223 € 0 € 424 € 0 € 1 404 € 3 474 € 0 € 824 € 1 759 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
29 121 € 0 € 180 € 332 € 32 886 € 27 044 € 36 733 € 44 965 € 53 376 € 2 224 372 € 37 519 € 39 551 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
29 121 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 180 € 332 € 871 € 2 044 € 3 160 € 4 460 € 9 292 € 1 605 € 970 € 7 943 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 32 015 € 25 000 € 33 573 € 40 505 € 44 084 € 2 222 767 € 36 513 € 31 501 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 107 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 188 € 0 € 0 € 56 € 0 € 125 € 5 370 € 3 213 € 1 471 € 1 403 € 5 867 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 56 € 0 € 125 € 5 370 € 3 213 € 1 471 € 1 403 € 630 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 188 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 237 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
973 607 € 908 406 € 521 948 € 472 239 € 408 732 € 358 772 € 314 295 € 291 645 € 274 479 € 465 136 € 296 237 € 315 349 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
202 787 € 141 979 € 120 796 € 124 673 € 135 195 € 99 498 € 71 426 € 67 653 € 68 752 € 263 121 € 90 493 € 83 739 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 829 € 27 228 € 25 403 € 16 152 € 17 565 € 167 € 0 € 0 € 0 € 0 € 438 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
41 005 € 41 297 € 40 750 € 41 915 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
23 540 € 16 120 € 16 360 € 13 570 € 2 050 € 100 € 600 € 300 € 700 € 5 797 € 1 600 € 9 294 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
821 € 623 € -434 € 4 262 € 8 020 € 9 563 € 14 370 € 10 979 € 7 166 € 5 702 € 450 € 447 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
674 625 € 681 159 € 319 072 € 271 667 € 245 902 € 249 444 € 227 899 € 212 712 € 197 861 € 190 516 € 203 256 € 221 869 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
7 261 243 € 5 919 698 € 5 032 909 € 4 481 229 € 4 126 029 € 4 088 870 € 3 700 644 € 4 546 067 € 4 968 789 € 5 913 582 € 3 646 721 € 3 398 251 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
581 645 € -287 885 € 242 434 € -191 796 € -195 762 € -24 481 € -576 095 € 392 929 € -221 948 € 814 383 € -260 105 € -2 446 649 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 11 € 108 € 274 € 495 € 7 183 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
581 645 € -287 885 € 242 434 € -191 807 € -195 870 € -24 755 € -576 590 € 385 746 € -221 948 € 814 383 € -260 105 € -2 446 649 €