Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28 880 729€ 28 550 448€ 25 560 138€ 26 108 727€ 26 116 416€ 25 619 769€ 30 195 737€ 31 009 047€ 31 596 968€ 33 343 107€ 16 469 189€ 22 387 032€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 824 608€ 26 163 706€ 23 311 146€ 22 985 896€ 23 017 635€ 23 115 662€ 27 802 976€ 27 942 334€ 28 827 909€ 30 170 001€ 11 070 750€ 18 140 452€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
11 703€ 27 378€ 37 945€ 31 858€ 44 476€ 4 127€ 10 765€ 18 937€ 16 674€ 19 906€ 17 970€ 26 736€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
11 703€ 27 378€ 37 945€ 31 858€ 44 476€ 4 127€ 10 765€ 18 937€ 14 657€ 19 906€ 17 970€ 26 736€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 017€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
25 719 888€ 26 043 312€ 23 180 185€ 22 861 021€ 22 880 142€ 23 018 518€ 27 699 194€ 27 830 388€ 28 718 225€ 30 057 085€ 10 998 939€ 16 326 953€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
17 533 823€ 17 571 847€ 15 278 305€ 15 132 450€ 14 522 614€ 14 278 583€ 18 167 321€ 17 718 640€ 17 713 788€ 18 068 570€ 819 179€ 6 295 667€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
46 516€ 46 516€ 41 516€ 41 516€ 41 516€ 23 173€ 23 173€ 23 173€ 23 172€ 23 173€ 25 200€ 23 173€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
7 375 071€ 7 932 765€ 7 601 876€ 7 594 887€ 8 144 723€ 8 558 130€ 9 281 024€ 9 996 382€ 10 701 755€ 11 427 905€ 9 539 526€ 9 904 215€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
363 458€ 236 705€ 150 761€ 92 035€ 51 276€ 54 524€ 68 661€ 60 066€ 77 043€ 157 077€ 67 911€ 71 283€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
141 420€ 148 821€ 56 348€ 132€ 4 711€ 13 507€ 22 599€ 32 127€ 18 778€ 28 112€ 16 092€ 26 246€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
9 365€ 12 064€ 14 763€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
250 237€ 94 595€ 36 616€ 0€ 115 302€ 90 602€ 136 417€ 0€ 183 689€ 352 248€ 531 031€ 6 369€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
93 017€ 93 017€ 93 017€ 93 017€ 93 017€ 93 017€ 93 017€ 93 009€ 93 010€ 93 010€ 53 841€ 1 786 763€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 88 628€ 49 459€ 49 459€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 732 922€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
4 389€ 4 389€ 4 389€ 4 389€ 4 389€ 4 389€ 4 389€ 4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 055 903€ 2 381 288€ 2 243 378€ 3 120 136€ 3 097 474€ 2 500 375€ 2 390 006€ 3 041 450€ 2 746 786€ 3 149 254€ 5 396 770€ 4 244 324€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
31 957€ 22 867€ 12 857€ 17 246€ 16 824€ 3 563€ 10 989€ 13 341€ 15 496€ 13 885€ 13 736€ 12 062€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
31 957€ 22 867€ 12 857€ 17 246€ 16 824€ 3 563€ 10 989€ 13 341€ 15 496€ 13 885€ 13 736€ 12 062€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
28 936€ 38 668€ 51 015€ 63 319€ 75 663€ 566 992€ 676 530€ 739 530€ 134 803€ 134 803€ 870 514€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 18€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
28 936€ 38 668€ 51 015€ 63 319€ 75 609€ 566 992€ 676 512€ 739 510€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 134 803€ 134 803€ 870 514€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
737 203€ 253 727€ 274 473€ 258 952€ 203 361€ 239 009€ 412 958€ 497 795€ 627 150€ 856 432€ 1 311 019€ 1 446 645€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
9 707€ 6 875€ 21 722€ 26 849€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 185 897€
062
2.
Zmenky na inkaso
(312AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 970€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
9 928€ 1 608€ 1 087€ 19€ 1 375€ 1 123€ 23 828€ 58 488€ 69 179€ 90 787€ 42 008€ 45 835€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 749€ 26 180€ 2 925€ 32€ 0€ 576€ 15 776€ 0€ 2 755€ 4 418€ 2 719€ 2 719€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
49 248€ 73 419€ 54 896€ 26 992€ 17 815€ 14 511€ 26 001€ 65 300€ 78 890€ 67 312€ 42 069€ 19 681€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
538 916€ 28 185€ 27 208€ 11 637€ 12 745€ 14 178€ 40 718€ 18 542€ 11 791€ 4 973€ 269 034€ 262 717€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
6 196€ 6 080€ 6 140€ 7 611€ 1 170€ 1 731€ 12 232€ 3 508€ 4 702€ 7 906€ 2 060€ 394€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 093€ 171 375€ 190 123€ 218 783€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
120 459€ 111 380€ 160 495€ 185 813€ 170 257€ 206 890€ 294 403€ 351 957€ 351 740€ 509 661€ 597 036€ 710 619€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 257 807€ 2 066 025€ 1 905 033€ 2 780 618€ 2 801 625€ 1 690 811€ 1 289 529€ 1 765 545€ 1 969 337€ 2 144 134€ 3 201 501€ 2 785 617€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 751€ 2 318€ 2 336€ 1 995€ 2 264€ 1 796€ 845€ 1 107€ 1 759€ 1 538€ 1 693€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
2 150€ 11 569€ 21€ 14 544€ 4 000€ 2 632€ 3 943€ 3 063€ 5 851€ 126€ 5 396€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 252 907€ 2 052 139€ 1 902 677€ 2 764 079€ 2 795 362€ 1 686 383€ 1 284 742€ 1 761 375€ 1 961 727€ 2 142 470€ 3 194 412€ 2 785 617€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 239€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 239€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
218€ 5 454€ 5 614€ 2 695€ 1 307€ 3 732€ 2 755€ 25 263€ 22 273€ 23 852€ 1 669€ 2 256€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
123€ 5 358€ 5 518€ 2 449€ 1 192€ 2 095€ 283€ 6 081€ 214€ 18€ 173€ 1 990€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
95€ 95€ 95€ 246€ 114€ 1 637€ 2 472€ 19 181€ 22 059€ 23 834€ 1 496€ 266€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28 880 729€ 28 550 448€ 25 560 138€ 26 108 727€ 26 116 416€ 25 619 769€ 30 195 737€ 31 009 047€ 31 596 968€ 33 343 107€ 16 469 189€ 22 387 032€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 028 453€ 11 113 526€ 11 561 730€ 12 525 922€ 12 950 156€ 13 111 248€ 13 541 629€ 14 571 047€ 28 388 916€ 29 792 334€ 13 879 941€ 21 751 591€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 027€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 027€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
11 028 453€ 11 113 526€ 11 561 730€ 12 525 922€ 12 950 156€ 13 111 248€ 13 541 629€ 14 571 047€ 28 388 916€ 29 792 334€ 13 877 914€ 21 751 591€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
11 113 526€ 11 567 034€ 12 312 766€ 13 020 681€ 12 929 118€ 13 569 915€ 14 578 297€ 15 878 379€ 29 471 752€ 30 809 325€ 20 104 412€ 22 297 962€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-85 073€ -453 508€ -751 036€ -494 760€ 21 038€ -458 667€ -1 036 669€ -1 307 332€ -1 082 836€ -1 016 991€ -6 226 498€ -546 371€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
15 168 985€ 14 861 383€ 11 599 629€ 11 754 109€ 11 290 470€ 10 929 131€ 14 992 345€ 1 477 201€ 1 474 076€ 1 710 921€ 2 427 163€ 406 760€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
110 070€ 38 158€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 1 980€ 108 970€ 107 933€ 99 698€ 119 352€ 122 145€ 74 500€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
110 070€ 38 158€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 1 980€ 108 970€ 107 933€ 99 698€ 119 352€ 122 145€ 74 500€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
12 476 591€ 12 441 135€ 10 353 813€ 10 393 999€ 10 045 848€ 9 751 434€ 13 733 361€ 71 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
128 210€ 38 504€ 212 525€ 234 911€ 215 677€ 25 088€ 17 986€ 71 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
12 348 382€ 12 402 631€ 10 141 288€ 10 159 088€ 9 830 171€ 9 726 346€ 13 715 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
677 633€ 683 611€ 718 454€ 749 870€ 778 647€ 767 040€ 820 349€ 844 327€ 936 959€ 976 383€ 1 006 722€ 7 657€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
655 722€ 681 927€ 711 861€ 738 785€ 766 610€ 764 892€ 818 767€ 843 382€ 936 199€ 969 835€ 1 003 470€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
21 911€ 1 684€ 6 593€ 11 085€ 12 036€ 2 149€ 1 582€ 945€ 760€ 6 548€ 3 252€ 7 657€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
980 690€ 708 479€ 523 162€ 606 041€ 461 775€ 408 677€ 329 664€ 453 805€ 437 419€ 615 186€ 1 298 296€ 324 603€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
216 068€ 235 731€ 160 022€ 148 951€ 60 929€ 88 429€ 24 999€ 6 352€ 405€ 97 196€ 251 400€ 39 307€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 18 033€ 31 205€ 13 238€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
30 005€ 54 635€ 22 816€ 3 971€ 22 221€ 27 432€ 2 472€ 49 908€ 20 800€ 16 000€ 81 096€ 78 390€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 109€ 132 797€ 97 289€ 183 590€ 66 160€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
301 053€ 66 424€ 12 962€ 133 263€ 72 867€ 49 322€ 8 113€ 37 961€ 157 268€ 153 951€ 92 386€ 90 298€
163
12.
Zamestnanci
(331))
246 618€ 197 897€ 185 804€ 173 144€ 156 645€ 91 592€ 125 033€ 129 273€ 53 965€ 54 621€ 51 403€ 40 365€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
992€ 2 729€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
150 587€ 123 912€ 116 550€ 105 071€ 92 841€ 105 596€ 76 964€ 75 954€ 87 057€ 71 243€ 69 645€ 61 400€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
35 366€ 27 151€ 25 007€ 23 609€ 20 567€ 33 068€ 14 974€ 16 559€ 20 635€ 15 490€ 14 843€ 14 843€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 651€ 6 435€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 0€ 9 000€ 5 000€ 0€ 5 444€ 664 928€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
924 000€ 990 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
924 000€ 990 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 683 292€ 2 575 539€ 2 398 780€ 1 828 696€ 1 875 790€ 1 579 389€ 1 661 764€ 14 960 798€ 1 733 976€ 1 839 852€ 162 085€ 228 681€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 637€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 683 292€ 2 575 539€ 2 398 780€ 1 828 696€ 1 875 790€ 1 579 377€ 1 661 764€ 14 960 798€ 1 733 976€ 1 839 852€ 162 085€ 170 044€