Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
1 011 555€ 979 594€ 902 421€ 861 904€ 818 206€ 830 770€ 598 009€ 745 783€ 658 611€ 680 171€ 765 328€ 636 427€
02
501
Spotreba materiálu
613 047€ 617 658€ 506 475€ 437 404€ 417 154€ 453 778€ 237 741€ 428 134€ 356 970€ 385 883€ 430 724€ 368 046€
03
502
Spotreba energie
398 508€ 361 937€ 395 946€ 424 500€ 401 052€ 376 992€ 360 268€ 317 650€ 301 641€ 293 935€ 327 510€ 259 994€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 7 094€ 8 387€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 197 064€ 2 606 091€ 2 645 334€ 2 211 202€ 1 644 585€ 1 704 964€ 2 101 278€ 2 053 931€ 1 725 016€ 1 970 837€ 2 032 622€ 1 847 812€
07
511
Opravy a udržiavanie
954 066€ 1 327 464€ 1 317 840€ 1 043 385€ 767 385€ 800 994€ 1 138 134€ 1 316 789€ 825 798€ 1 036 443€ 1 023 779€ 930 717€
08
512
Cestovné
2 039€ 2 056€ 1 884€ 2 948€ 2 663€ 1 489€ 2 365€ 995€ 1 535€ 1 523€ 1 453€ 1 717€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 352€ 8 609€ 5 143€ 6 359€ 5 749€ 7 112€ 2 267€ 3 197€ 2 781€ 9 596€ 9 475€ 16 793€
10
518
Ostatné služby
1 228 607€ 1 267 962€ 1 320 468€ 1 158 509€ 868 788€ 895 370€ 958 511€ 732 951€ 894 902€ 923 275€ 997 915€ 898 585€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
5 413 510€ 4 546 064€ 4 101 046€ 3 709 843€ 3 322 285€ 2 965 332€ 2 852 862€ 2 781 999€ 2 716 769€ 2 789 320€ 2 685 610€ 2 487 402€
12
521
Mzdové náklady
3 918 847€ 3 306 185€ 2 993 562€ 2 702 725€ 2 438 781€ 2 131 224€ 2 059 317€ 2 032 567€ 1 975 579€ 2 035 846€ 1 993 260€ 1 841 138€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 324 897€ 1 115 357€ 999 269€ 900 853€ 798 837€ 747 553€ 705 832€ 667 142€ 650 432€ 658 968€ 619 721€ 576 400€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
169 766€ 124 522€ 108 215€ 106 265€ 84 667€ 86 555€ 87 141€ 82 290€ 79 325€ 82 717€ 60 186€ 54 722€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 433€ 11 789€ 12 443€ 15 142€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 447€ 11 766€ 6 689€ 4 409€ 7 984€ 2 790€ 1 436€ 2 996€ 3 771€ 23 301€ 20 072€ 11 563€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 447€ 11 766€ 6 689€ 4 409€ 7 984€ 2 790€ 1 436€ 2 996€ 3 771€ 23 301€ 20 072€ 11 563€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
454 138€ 33 929€ 380 014€ 75 922€ 105 481€ 18 440€ 33 279€ 12 824€ 263 766€ 105 919€ 95 337€ 244 825€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 807€ 249 629€ 946€ 86 436€ 3 072€ 14 624€ 2 509€ 262 319€ 96 089€ 95 334€ 238 114€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 8€ 31€ 693€ 0€ 30€ 79€ 0€ 0€ 3€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 952€
26
546
Odpis pohľadávky
431 916€ 2 680€ 100 066€ 757€ 7 608€ 3 976€ 5 809€ 0€ 1 407€ 3 000€ 0€ 2 378€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
22 223€ 27 443€ 30 312€ 74 188€ 10 743€ 11 392€ 12 817€ 10 236€ 40€ 5 133€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 697€ 0€ 3 381€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 372 027€ 1 307 029€ 1 574 545€ 1 207 362€ 955 771€ 926 392€ 1 028 575€ 1 203 595€ 1 057 222€ 1 070 724€ 6 186 954€ 719 957€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 251 786€ 1 192 432€ 1 114 798€ 1 129 208€ 951 571€ 911 879€ 919 605€ 911 272€ 928 016€ 785 402€ 6 060 543€ 714 485€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
120 241€ 114 596€ 459 747€ 78 153€ 4 200€ 14 514€ 108 970€ 292 323€ 127 017€ 285 322€ 122 146€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
110 070€ 38 158€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 1 980€ 108 970€ 107 933€ 99 698€ 119 352€ 122 146€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 171€ 76 438€ 455 547€ 73 953€ 0€ 12 534€ 0€ 184 390€ 27 319€ 165 970€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 189€ 0€ 4 265€ 5 472€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 189€ 0€ 4 265€ 5 472€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
42 958€ 36 973€ 36 117€ 40 488€ 25 002€ 25 927€ 37 341€ 37 283€ 42 074€ 38 469€ 33 378€ 25 778€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 332€
42
562
Úroky
9 724€ 7 390€ 6 889€ 7 178€ 7 425€ 7 626€ 7 996€ 10 704€ 8 466€ 8 671€ 376€ 0€
43
563
Kurzové straty
148€ 109€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
33 086€ 29 475€ 29 228€ 33 303€ 17 577€ 18 302€ 29 345€ 26 579€ 33 608€ 29 798€ 26 360€ 25 446€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
302€ 0€ 0€ 0€ 2 069€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
50
572
Škody
302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 069€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 134 363€ 1 163 183€ 927 732€ 785 374€ 930 806€ 907 091€ 904 632€ 890 410€ 650 713€ 719 708€ 647 652€ 677 783€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 073 201€ 1 064 161€ 795 324€ 708 890€ 841 516€ 903 256€ 885 206€ 867 121€ 635 079€ 665 073€ 632 546€ 587 107€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 141€ 4 790€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61 162€ 99 022€ 132 008€ 76 484€ 89 289€ 3 835€ 19 426€ 21 147€ 10 844€ 54 635€ 15 106€ 86 361€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 315€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
11 630 366€ 10 684 630€ 10 573 900€ 8 896 503€ 7 812 189€ 7 381 708€ 7 557 411€ 7 728 821€ 7 117 942€ 7 398 449€ 12 467 016€ 6 651 547€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
892 388€ 869 085€ 978 002€ 774 727€ 651 161€ 420 642€ 361 703€ 484 406€ 482 641€ 486 048€ 477 478€ 700 699€
67
602
Tržby z predaja služieb
892 388€ 869 085€ 978 002€ 774 727€ 651 161€ 420 642€ 361 703€ 484 406€ 482 641€ 486 048€ 477 478€ 700 699€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
8 382 446€ 7 438 632€ 6 467 993€ 5 851 451€ 5 377 377€ 4 900 533€ 4 724 752€ 4 722 958€ 4 429 068€ 4 033 672€ 4 521 183€ 4 504 759€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 307 564€ 7 348 703€ 6 391 674€ 5 763 360€ 5 299 963€ 4 822 871€ 4 655 037€ 4 659 632€ 4 328 613€ 3 930 138€ 4 429 038€ 4 157 162€
82
633
Výnosy z poplatkov
74 881€ 89 929€ 76 318€ 88 091€ 77 414€ 77 663€ 69 715€ 63 327€ 100 455€ 103 534€ 92 145€ 347 597€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
727 927€ 902 111€ 1 587 431€ 812 182€ 1 131 384€ 773 592€ 715 680€ 741 357€ 690 900€ 1 306 724€ 603 844€ 586 069€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 207€ 206 023€ 882 101€ 74 146€ 485 391€ 54 831€ 70 877€ 50 124€ 160 126€ 188 336€ 90 937€ 168 102€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 873€ 1 943€ 1 838€ 11 218€ 12 239€ 9 156€ 2 576€ 4 706€ 1 995€ 8 230€ 26 913€ 19 022€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 990€ 9 824€ 6 485€ 27 098€ 12 076€ 11 916€ 18 451€ 22 656€ 10 082€ 45 177€ 42 295€ 6 174€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
708 003€ 684 321€ 697 008€ 699 720€ 621 677€ 697 689€ 623 777€ 663 870€ 518 697€ 1 064 981€ 443 699€ 392 771€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
477 439€ 47 901€ 124 869€ 4 200€ 1 980€ 167 976€ 113 742€ 103 963€ 119 352€ 91 688€ 74 500€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
477 439€ 47 901€ 124 869€ 4 200€ 1 980€ 167 976€ 113 742€ 103 963€ 119 352€ 91 688€ 74 500€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119 352€ 91 688€ 74 500€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
38 158€ 4 200€ 4 200€ 4 200€ 1 980€ 108 970€ 107 933€ 99 698€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
439 281€ 43 701€ 120 669€ 0€ 0€ 59 006€ 5 809€ 4 265€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
128€ 50€ 140€ 810€ 1 703€ 1 687€ 3 466€ 6 467€ 5 007€ 8 534€ 34 281€ 149 557€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 985€
102
662
Úroky
128€ 50€ 140€ 810€ 1 703€ 1 687€ 3 459€ 6 467€ 5 007€ 8 534€ 34 281€ 65 849€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 723€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
1 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 501€ 1 946€ 0€ 4 814€
110
672
Náhrady škôd
1 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 314€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 501€ 1 632€ 0€ 4 814€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 063 573€ 973 352€ 664 456€ 958 999€ 669 942€ 658 922€ 601 761€ 363 337€ 308 593€ 453 885€ 531 237€ 159 278€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 831€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
350 445€ 169 740€ 122 410€ 280 549€ 253 144€ 214 122€ 220 206€ 135 399€ 136 511€ 381 017€ 255 752€ 132 051€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
87 306€ 54 638€ 30 870€ 302 771€ 81 735€ 111 136€ 106 185€ 9 700€ 9 650€ 17 929€ 209 650€ 7 309€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 59 826€ 121 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 593€ 19 906€ 49 971€ 49 417€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
5 362€ 8 672€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 850€ 17 750€ 21 200€ 39 800€ 14 723€ 37 789€ 8 482€ 11 636€ 5 287€ 3 388€ 14 790€ 17 758€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
128 959€ 127 833€ 104 956€ 101 606€ 96 585€ 96 568€ 91 868€ 86 478€ 86 408€ 1 580€ 1 628€ 2 160€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
480 650€ 534 894€ 263 340€ 234 273€ 223 754€ 199 306€ 175 021€ 119 532€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
11 545 296€ 10 231 132€ 9 822 890€ 8 402 370€ 7 833 548€ 6 923 353€ 6 521 104€ 6 422 487€ 6 036 062€ 6 382 497€ 6 242 523€ 6 105 176€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-85 069€ -453 498€ -751 009€ -494 133€ 21 358€ -458 355€ -1 036 307€ -1 306 334€ -1 081 880€ -1 015 952€ -6 224 493€ -546 371€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 10€ 26€ 146€ 320€ 312€ 362€ 998€ 956€ 1 039€ 2 005€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-85 073€ -453 508€ -751 036€ -494 760€ 21 038€ -458 667€ -1 036 669€ -1 307 332€ -1 082 836€ -1 016 991€ -6 226 498€ -546 371€