Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Devín

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
96 446€ 118 794€ 88 380€ 114 440€ 80 253€ 85 086€ 74 634€ 201 476€ 258 432€ 228 004€ 359 362€ 202 741€ 38 047€ 36 511€ 37 883€
02
501
Spotreba materiálu
45 290€ 87 757€ 52 236€ 75 548€ 36 650€ 42 972€ 34 265€ 162 423€ 218 066€ 192 652€ 333 692€ 181 019€ 20 887€ 17 937€ 18 463€
03
502
Spotreba energie
51 156€ 31 037€ 36 144€ 38 892€ 43 603€ 42 114€ 40 369€ 39 054€ 40 366€ 35 352€ 25 670€ 21 722€ 17 160€ 18 574€ 18 457€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 963€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
377 636€ 314 284€ 303 534€ 297 983€ 298 133€ 300 551€ 259 537€ 103 853€ 116 625€ 110 021€ 107 545€ 126 998€ 246 625€ 335 444€ 173 202€
07
511
Opravy a udržiavanie
204 137€ 180 018€ 171 129€ 160 389€ 170 777€ 163 317€ 143 619€ 8 303€ 11 601€ 20 666€ 8 924€ 41 400€ 142 643€ 240 363€ 88 396€
08
512
Cestovné
4 002€ 4 103€ 5 125€ 6 555€ 7 747€ 7 520€ 7 324€ 7 865€ 6 868€ 5 167€ 5 952€ 5 272€ 5 616€ 5 921€ 3 932€
09
513
Náklady na reprezentáciu
118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 225€ 0€ 0€ 0€ 4€ 1 320€ 942€ 1 711€ 740€
10
518
Ostatné služby
169 378€ 130 163€ 127 280€ 131 038€ 119 609€ 129 713€ 108 369€ 87 685€ 98 157€ 84 188€ 92 665€ 79 006€ 97 424€ 87 449€ 80 134€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
535 603€ 474 111€ 456 299€ 400 396€ 347 312€ 347 977€ 320 094€ 309 897€ 286 977€ 253 026€ 220 285€ 224 998€ 233 941€ 228 590€ 189 012€
12
521
Mzdové náklady
369 964€ 338 956€ 330 035€ 286 670€ 248 672€ 250 388€ 231 374€ 225 211€ 209 537€ 183 159€ 163 326€ 166 159€ 176 769€ 171 420€ 140 011€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
130 168€ 117 033€ 108 004€ 98 321€ 85 698€ 85 832€ 78 026€ 74 997€ 69 091€ 61 819€ 49 339€ 51 014€ 49 427€ 49 422€ 42 041€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
35 470€ 18 122€ 18 259€ 15 405€ 12 942€ 11 757€ 10 694€ 9 689€ 8 349€ 8 048€ 7 620€ 7 825€ 7 745€ 7 748€ 6 960€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
498€ 449€ 560€ 581€ 701€ 1 205€ 0€ 175€ 39€ 0€ 462€ 54€ 567€ 629€ 303€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
498€ 449€ 560€ 581€ 701€ 1 205€ 0€ 175€ 39€ 0€ 462€ 54€ 567€ 629€ 303€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
112 913€ 219 170€ 7 219€ 7 624€ 7 185€ 19 108€ 4 260€ 12 746€ 11 297€ 4 005€ 5 266€ 2 998€ 487€ 56 146€ 243€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 608€ 532€ 0€ 358€ 0€ 6 184€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 41 971€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 423€ 2 627€ 1 197€ 1 125€ 1 078€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 24€ 9€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 810€ 664€ 0€ 5 723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
111 490€ 216 537€ 5 414€ 5 967€ 6 107€ 2 939€ 3 597€ 5 562€ 5 536€ 3 945€ 5 257€ 2 072€ 478€ 14 109€ 243€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 8€ 902€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
7 489€ 13 153€ 7 618€ 45 117€ 6 614€ 5 991€ 8 592€ 7 553€ 10 479€ 25 450€ 20 981€ 9 149€ 34 617€ 34 601€ 11 709€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 780€ 5 918€ 5 918€ 5 918€ 4 114€ 5 991€ 8 592€ 7 553€ 10 479€ 6 858€ 9 149€ 9 149€ 7 773€ 21 175€ 11 709€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 709€ 7 235€ 1 700€ 39 199€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 592€ 11 832€ 0€ 26 844€ 13 426€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 592€ 11 832€ 0€ 26 844€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 426€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 909€ 5 535€ 0€ 37 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
312 055€ 311 318€ 359 237€ 359 397€ 360 200€ 360 376€ 363 939€ 366 872€ 367 075€ 369 494€ 369 440€ 361 678€ 1 957€ 2 701€ 2 255€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
305 696€ 308 400€ 356 729€ 356 851€ 359 427€ 358 671€ 360 854€ 363 466€ 364 060€ 365 580€ 366 263€ 360 063€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 359€ 2 918€ 2 507€ 2 546€ 772€ 1 705€ 3 085€ 3 405€ 3 015€ 3 913€ 3 177€ 1 615€ 1 957€ 2 585€ 2 255€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 0€ 0€ 656€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 0€ 0€ 323€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 333€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 040€ 4 213€ 2 640€ 2 310€ 1 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 040€ 4 213€ 2 640€ 2 310€ 1 060€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 446 680€ 1 455 491€ 1 225 486€ 1 227 848€ 1 101 456€ 1 120 293€ 1 031 055€ 1 002 572€ 1 050 925€ 989 999€ 1 083 341€ 929 280€ 556 241€ 694 622€ 415 263€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
9 994€ 8 090€ 9 617€ 13 522€ 22 287€ 19 249€ 20 276€ 13 136€ 16 711€ 16 991€ 8 018€ 9 573€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
9 994€ 8 090€ 9 617€ 13 522€ 22 287€ 19 249€ 20 276€ 13 136€ 16 711€ 16 991€ 8 018€ 9 573€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
826 954€ 824 815€ 756 051€ 813 866€ 789 984€ 797 455€ 637 477€ 705 929€ 593 603€ 584 872€ 576 135€ 561 687€ 527 663€ 602 323€ 37 314€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
791 583€ 766 237€ 729 193€ 694 153€ 661 951€ 614 576€ 562 337€ 569 694€ 516 093€ 515 015€ 511 150€ 504 940€ 470 376€ 534 696€ 3 663€
82
633
Výnosy z poplatkov
35 371€ 58 578€ 26 858€ 119 714€ 128 033€ 182 879€ 75 140€ 136 235€ 77 510€ 69 857€ 64 985€ 56 747€ 57 287€ 67 627€ 33 651€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
127 387€ 2 044 398€ 105 352€ 17 613€ 8 316€ 7 542€ 779€ 35 263€ 4 122€ 9 220€ 13 266€ 17 797€ 8 510€ 4 280€ 27 726€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 5 394€ 0€ 2 652€ 6 030€ 0€ 30 800€ 1 750€ 4 280€ 3 830€ 7 010€ 0€ 4 208€ 2 025€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 266€ 0€ 1 660€ 5 866€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 6 500€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 636€ 47€ 0€ 742€ 0€ 0€ 0€ 644€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
126 121€ 2 044 398€ 98 298€ 11 326€ 5 664€ 876€ 732€ 4 463€ 1 630€ 4 940€ 9 429€ 10 787€ 1 366€ 72€ 25 701€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 700€ 1 700€ 1 700€ 2 500€ 1 590€ 0€ 0€ 0€ 18 592€ 1 440€ 0€ 0€ 13 426€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 700€ 1 700€ 1 700€ 2 500€ 1 590€ 0€ 0€ 0€ 18 592€ 1 440€ 0€ 0€ 13 426€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 592€ 0€ 0€ 0€ 13 426€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700€ 1 700€ 1 700€ 2 500€ 1 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 324€ 80€ 144€ 221€ 85€ 78€ 80€ 96€ 119€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 324€ 80€ 144€ 221€ 85€ 78€ 80€ 96€ 119€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
81 743€ 67 058€ 33 408€ 15 421€ 12 576€ 6 215€ 5 935€ 3 770€ 3 783€ 23 085€ 9 696€ 10 897€ 2 263€ 2 706€ 592 935€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 496€ 3 242€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 655€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 823€ 61 060€ 27 490€ 9 383€ 12 576€ 6 215€ 5 935€ 3 770€ 3 783€ 23 085€ 5 200€ 0€ 2 263€ 2 706€ 351 702€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 780€ 5 918€ 5 918€ 5 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 241 233€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
140€ 80€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 047 777€ 2 946 062€ 906 128€ 862 922€ 834 753€ 830 484€ 664 791€ 758 178€ 636 956€ 635 830€ 607 200€ 600 032€ 551 942€ 609 405€ 658 094€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-398 903€ 1 490 570€ -319 359€ -364 926€ -266 703€ -289 809€ -366 265€ -244 394€ -413 969€ -354 170€ -476 140€ -329 248€ -4 299€ -85 217€ 242 831€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 32€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 177€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-398 903€ 1 490 570€ -319 359€ -364 926€ -266 703€ -289 813€ -366 285€ -244 394€ -413 969€ -354 170€ -476 317€ -329 248€ -4 314€ -85 249€ 242 798€