Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 917 745€ 7 854 209€ 8 272 515€ 4 078 568€ 3 904 707€ 3 938 801€ 4 108 710€ 4 245 842€ 4 272 096€ 3 537 015€ 4 265 977€ 4 158 295€
02
501
Spotreba materiálu
1 018 226€ 1 021 737€ 1 384 299€ 931 128€ 817 396€ 548 339€ 563 853€ 535 379€ 675 816€ 685 450€ 1 037 836€ 845 159€
03
502
Spotreba energie
5 899 519€ 6 832 472€ 6 888 216€ 3 147 440€ 3 087 311€ 3 390 462€ 3 544 857€ 3 710 463€ 3 596 280€ 2 851 565€ 3 227 237€ 3 313 136€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 904€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
61 961 108€ 73 212 052€ 64 733 420€ 66 682 941€ 49 099 666€ 47 826 618€ 52 410 500€ 47 477 139€ 49 393 153€ 52 900 621€ 57 594 801€ 56 440 397€
07
511
Opravy a udržiavanie
20 682 311€ 32 858 486€ 24 415 394€ 27 343 091€ 11 858 724€ 11 561 670€ 12 722 795€ 10 096 430€ 14 511 393€ 11 772 557€ 15 787 343€ 13 771 300€
08
512
Cestovné
212 735€ 169 249€ 180 946€ 129 898€ 96 420€ 132 157€ 129 320€ 150 060€ 129 903€ 172 931€ 162 039€ 160 650€
09
513
Náklady na reprezentáciu
215 520€ 473 556€ 354 826€ 260 266€ 93 491€ 75 883€ 68 759€ 49 245€ 103 858€ 90 456€ 106 786€ 119 037€
10
518
Ostatné služby
40 850 542€ 39 710 761€ 39 782 254€ 38 949 687€ 37 051 030€ 36 056 908€ 39 489 626€ 37 181 403€ 34 647 999€ 40 864 677€ 41 538 633€ 42 389 410€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
25 913 519€ 22 389 258€ 21 159 906€ 19 068 272€ 17 377 865€ 16 433 496€ 16 159 136€ 15 918 685€ 16 277 437€ 16 771 658€ 16 267 972€ 14 430 306€
12
521
Mzdové náklady
18 022 336€ 15 568 691€ 14 724 070€ 13 243 244€ 11 965 761€ 11 306 208€ 10 997 298€ 10 914 401€ 11 077 328€ 11 787 718€ 11 580 892€ 10 501 339€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
6 315 154€ 5 471 024€ 5 187 022€ 4 646 139€ 4 220 470€ 4 012 735€ 3 928 099€ 3 896 672€ 3 847 794€ 3 761 889€ 3 638 901€ 3 271 669€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
244 355€ 216 395€ 194 995€ 172 177€ 163 102€ 156 262€ 151 103€ 145 381€ 154 015€ 152 856€ 136 481€ 136 488€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 059 568€ 877 800€ 809 741€ 756 975€ 778 986€ 707 205€ 827 664€ 637 806€ 866 344€ 718 526€ 659 291€ 277 258€
16
528
Ostatné sociálne náklady
272 107€ 255 347€ 244 078€ 249 738€ 249 547€ 251 085€ 254 972€ 324 426€ 331 956€ 350 669€ 252 407€ 243 552€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
300 262€ 252 816€ 891 305€ 16 174€ 1 152€ 8 095€ 8 535€ 13 067€ 15 062€ 25 199€ 22 043€ 35 457€
18
531
Daň z motorových vozidiel
347€ 294€ 287€ 236€ 299€ 562€ 613€ 785€ 785€ 1 309€ 1 530€ 1 500€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
545€ 545€ 545€ 545€ 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
299 370€ 251 977€ 890 473€ 15 393€ 581€ 7 533€ 7 923€ 12 281€ 14 277€ 23 890€ 20 513€ 33 957€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
10 494 692€ 14 192 893€ 12 146 988€ 4 703 357€ 7 857 191€ 31 177 162€ 27 835 584€ 65 320 497€ 11 936 421€ 19 010 283€ 17 976 260€ 2 612 283€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 720 035€ 692 755€ 1 119 221€ 826 785€ 587 369€ 2 562 480€ 5 384 682€ 7 514 821€ 2 535 884€ 16 571 300€ 4 676 185€ 1 189 591€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
400 254€ 8 772€ 992€ 321€ 723€ 354€ 30€ 129€ 200€ 546€ 202€ 232 604€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
143 746€ 23 361€ 39 423€ 113 326€ 9 043€ 27 050€ 38 655€ 169 240€ 148 797€ 155€ 6 071€ 5 759€
26
546
Odpis pohľadávky
222 457€ 1 194 989€ 1 169 241€ 2 135 367€ 794 060€ 4 401 946€ 6 630 721€ 361 511€ 91 209€ 105 146€ 662 503€ 970 705€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 008 200€ 12 267 256€ 9 818 110€ 1 627 558€ 6 464 829€ 24 184 980€ 1 479 837€ 57 116 223€ 9 159 644€ 2 328 183€ 12 624 929€ 206 744€
28
549
Manká a škody
0€ 5 760€ 0€ 0€ 1 166€ 352€ 14 301 658€ 158 571€ 687€ 4 953€ 6 370€ 6 880€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
114 874 116€ 63 285 962€ 32 608 989€ 43 946 318€ 18 559 104€ 75 257 931€ 126 338 801€ 29 305 400€ 34 420 766€ 24 493 621€ 17 221 620€ 30 399 991€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 553 344€ 25 177 528€ 24 116 964€ 15 015 454€ 13 605 214€ 14 317 895€ 12 718 584€ 16 897 524€ 16 703 313€ 18 190 940€ 16 682 184€ 17 678 898€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
89 320 772€ 38 108 435€ 8 492 025€ 28 930 864€ 4 953 889€ 60 940 036€ 1 332 876€ 11 266 213€ 17 717 453€ 6 302 681€ 539 436€ 12 721 093€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 161 800€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 392 645€ 30 763 398€ 1 467 762€ 22 534 777€ 0€ 55 986 147€ 1 331 020€ 578 659€ 3 624 962€ 3 213 185€ 422 140€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€ 789€ 2 603€ 28 635€ 0€ 11 903€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
77 928 127€ 7 345 037€ 7 024 263€ 6 396 087€ 4 953 889€ 4 953 889€ 1 649€ 10 686 766€ 14 089 888€ 3 060 861€ 117 296€ 11 547 390€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112 287 342€ 1 141 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112 287 342€ 1 141 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
601 503€ 731 093€ 736 270€ 883 547€ 1 016 890€ 6 442 083€ 3 181 753€ 2 714 889€ 2 600 437€ 1 804 222€ 3 882 504€ 8 426 117€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 549 965€ 1 064 769€ 14 608€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
476 868€ 591 854€ 571 699€ 634 692€ 752 176€ 1 553 403€ 1 885 348€ 2 306 273€ 1 693 604€ 1 412 138€ 3 316 953€ 0€
43
563
Kurzové straty
271€ 228€ 249€ 141€ 52€ 190€ 244€ 530€ 22 592€ 151€ 6€ 44 490€
47
568
Ostatné finančné náklady
124 364€ 139 011€ 164 322€ 248 713€ 264 662€ 338 525€ 231 392€ 393 479€ 884 241€ 391 933€ 565 545€ 8 381 627€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
160 654 164€ 151 624 101€ 122 313 364€ 124 052 797€ 125 166 630€ 134 576 340€ 97 331 165€ 118 270 286€ 95 286 199€ 132 736 218€ 27 885 344€ 99 872 655€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
46 200 273€ 41 359 258€ 38 905 970€ 37 262 221€ 34 388 152€ 32 298 271€ 30 549 859€ 34 035 698€ 28 026 405€ 29 343 271€ 27 769 341€ 26 114 410€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
6 378 194€ 11 162 583€ 6 235 925€ 3 879 476€ 8 399 017€ 17 584 101€ 5 631 066€ 20 070 064€ 4 193 642€ 12 336 608€ 0€ 158 668€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
108 073 197€ 99 092 141€ 77 171 469€ 82 910 497€ 82 379 461€ 84 693 969€ 61 150 240€ 64 164 062€ 63 065 891€ 91 056 339€ 116 003€ 73 599 577€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 500€ 10 120€ 0€ 603€ 0€ 0€ 0€ 462€ 261€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
381 717 109€ 333 542 384€ 262 862 757€ 263 431 975€ 222 983 205€ 315 660 526€ 327 374 185€ 283 265 804€ 214 201 571€ 251 278 837€ 145 116 521€ 216 375 501€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
17 560 721€ 16 054 684€ 16 071 276€ 14 984 252€ 14 669 953€ 12 957 977€ 12 206 490€ 12 131 722€ 11 844 945€ 12 935 554€ 12 648 919€ 13 013 544€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 560 343€ 16 054 210€ 16 070 702€ 14 983 640€ 14 668 959€ 12 957 347€ 12 205 344€ 12 130 831€ 11 844 080€ 12 934 329€ 12 647 405€ 13 011 380€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
378€ 474€ 574€ 612€ 994€ 630€ 1 146€ 891€ 865€ 1 225€ 1 514€ 2 164€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 201 000€ 16 950€ 1 352 220€ 439 600€ 601 704€ 66 370€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 990€ 0€ 0€ 66 887€ 66 370€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 201 000€ 11 960€ 1 352 220€ 439 600€ 534 817€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
244 577 179€ 223 994 002€ 204 626 469€ 187 855 953€ 170 267 771€ 155 391 573€ 150 868 918€ 148 500 871€ 141 815 488€ 130 328 656€ 146 017 483€ 162 166 372€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
208 997 482€ 190 876 915€ 172 266 765€ 154 992 747€ 138 491 419€ 124 638 915€ 120 525 556€ 118 303 433€ 112 312 751€ 97 484 722€ 113 488 101€ 129 087 887€
82
633
Výnosy z poplatkov
35 579 697€ 33 117 087€ 32 359 704€ 32 863 205€ 31 776 353€ 30 752 657€ 30 343 362€ 30 197 438€ 29 502 737€ 32 843 934€ 32 529 382€ 33 078 485€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
38 466 308€ 24 490 953€ 54 628 983€ 46 069 775€ 39 350 921€ 14 517 037€ 51 097 830€ 107 814 766€ 31 188 874€ 78 052 320€ 6 281 847€ 63 087 665€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 489 233€ 2 378 020€ 4 377 433€ 13 146 734€ 1 375 820€ 6 773 962€ 34 422 874€ 15 049 263€ 6 348 993€ 24 290 218€ 3 553 481€ 61 561 380€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
77 300€ 77 297€ 311 847€ 193 814€ 148 520€ 125 267€ 93 923€ 224 799€ 624 860€ 519 095€ 298 863€ 286 615€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
615 725€ 583 710€ 598 744€ 565 052€ 519 832€ 617 225€ 641 747€ 632 626€ 743 037€ 824 756€ 629 320€ 518 583€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 1 765 916€ 0€ 64 268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
21 284 051€ 19 686 009€ 49 340 960€ 32 099 907€ 37 306 749€ 7 000 582€ 15 939 286€ 91 908 078€ 23 471 984€ 52 418 251€ 1 800 183€ 721 087€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
107 439 630€ 4 996 918€ 1 211 605€ 574 981€ 7 951 936€ 52 383 193€ 22 324 352€ 14 342 531€ 5 646 754€ 648 553€ 12 177 639€ 533 627€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
107 439 630€ 4 996 918€ 1 211 605€ 574 981€ 7 951 936€ 52 383 193€ 14 006 946€ 14 342 531€ 5 646 754€ 648 553€ 12 177 639€ 533 627€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87€ 0€ 631 136€ 533 627€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 508 973€ 75 180€ 0€ 0€ 2 404€ 621 065€ 584 214€ 3 624 312€ 3 213 185€ 422 140€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 878€ 928€ 6 970€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
76 930 657€ 4 921 738€ 1 211 605€ 574 981€ 7 949 533€ 51 762 128€ 13 404 855€ 10 717 291€ 2 426 512€ 226 413€ 11 546 503€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 317 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 317 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 711 442€ 118 292€ 9 897 351€ 5 519 574€ 5 281 708€ 6 446 895€ 4 725 616€ 2 524 789€ 5 140 505€ 21 616 621€ 93 662 430€ 27 362 410€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800 000€ 30 689€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 51 136€ 5 761€ 10 619€ 31 354€ 44 002€ 43 371€ 91 220€ 121 666€ 1 364 512€ 5 016 920€
103
663
Kurzové zisky
0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 509€ 0€ 2€ 0€ 16 103 436€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
2 711 442€ 118 291€ 4 478 199€ 5 235 049€ 4 396 266€ 2 047 813€ 3 466 520€ 1 512 440€ 985 076€ 300 102€ 3 485 833€ 2 642 900€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 5 368 016€ 278 763€ 874 823€ 3 567 728€ 1 184 406€ 950 469€ 4 064 209€ 21 194 851€ 88 812 085€ 3 599 154€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 2€ 0€ 1 931€ 0€ 1 398€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 2€ 0€ 1 931€ 0€ 1 398€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
19 433 253€ 26 971 301€ 19 225 213€ 26 939 383€ 14 148 899€ 19 778 090€ 17 038 634€ 6 624 455€ 8 853 276€ 8 506 587€ 5 186 175€ 2 853 294€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 392€ 34 863€ 0€ 38 344€ 37 970€ 33 111€ 33 485€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 991 453€ 10 000 002€ 938 412€ 12 618 162€ 782 447€ 3 717 168€ 4 883 022€ 59 224€ 3 949 551€ 5 315 684€ 2 280 700€ 84 679€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 763 948€ 12 379 189€ 13 762 169€ 9 383 855€ 8 772 051€ 11 663 080€ 8 203 895€ 2 822 972€ 1 303 291€ 231 828€ 0€ 11 467€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
73 159€ 25 530€ 70 713€ 571 560€ 220 209€ 412 399€ 31 081€ 53 450€ 114 384€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
820€ 819€ 810€ 37 403€ 561€ 5 025€ 456€ 30 927€ 6 460€ 3 319€ 0€ 42€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
4 603 874€ 4 565 762€ 4 453 109€ 4 328 403€ 4 373 630€ 3 954 027€ 3 885 317€ 3 657 882€ 3 441 246€ 2 917 786€ 2 872 364€ 2 723 621€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
430 188 533€ 296 626 150€ 305 660 897€ 281 943 918€ 251 872 189€ 261 491 714€ 259 614 171€ 292 378 737€ 205 091 546€ 252 156 592€ 275 974 493€ 269 018 310€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
48 471 424€ -36 916 234€ 42 798 140€ 18 511 943€ 28 888 984€ -54 168 812€ -67 760 014€ 9 112 932€ -9 110 025€ 877 755€ 130 857 972€ 52 642 809€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 163€ 2 717€ 500€ 1 808€ 10 883€ 22 557€ 20 563€ 819 590€ 16 198€ 21 451€ 260 542€ 982 037€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
48 470 261€ -36 918 951€ 42 797 640€ 18 510 135€ 28 878 101€ -54 191 368€ -67 780 578€ 8 293 342€ -9 126 223€ 856 304€ 130 597 430€ 51 660 772€