Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

N I K É , spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
727 154 114€ 569 793 725€ 638 450 654€ 551 018 604€ 465 225 497€ 408 271 378€ 310 997 109€ 237 738 522€ 202 066 431€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
733 354 811 € 574 478 963 € 641 461 739 € 553 719 744 € 467 225 060 € 409 896 351 € 312 365 644 € 238 925 591 € 202 556 318 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
727 154 114€ 569 793 725€ 638 450 654€ 551 018 604€ 465 225 497€ 408 271 378€ 310 997 109€ 237 738 522€ 202 066 431€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
3 368 709€ 3 208 183€ 2 796 754€ 2 227 801€ 1 794 576€ 1 428 325€ 1 183 571€ 1 002 012€ 329 375€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 4 850€ 9 767€ 2 700€ 27 975€ 35 200€ 23 010€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 831 988€ 1 476 805€ 209 481€ 463 572€ 204 987€ 193 948€ 156 989€ 149 857€ 137 502€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
715 334 289 € 557 356 328 € 626 760 945 € 541 256 513 € 452 323 218 € 401 195 527 € 302 217 094 € 222 959 976 € 191 649 955 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 977 630€ 3 098 410€ 4 174 077€ 3 786 566€ 3 399 393€ 3 343 754€ 2 978 331€ 3 321 296€ 3 177 365€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-12 695€ 233 152€ 54 549€ -141 928€ 173 173€
14
D.
Služby
46 369 015€ 30 555 439€ 22 034 141€ 18 813 478€ 18 460 247€ 17 302 000€ 15 181 023€ 13 319 320€ 10 710 660€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 242 754 € 20 950 537 € 18 735 432 € 16 393 241 € 13 969 820 € 12 238 436 € 11 998 440 € 11 696 568 € 10 938 737 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 977 557€ 15 352 726€ 13 665 185€ 11 599 743€ 10 230 020€ 8 962 935€ 8 811 707€ 8 651 729€ 7 977 608€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 685 245€ 5 141 177€ 4 556 063€ 4 344 153€ 3 321 781€ 2 890 938€ 2 788 629€ 2 656 025€ 2 576 720€
19
E.4.
Sociálne náklady
579 952€ 456 634€ 514 184€ 449 345€ 418 019€ 384 563€ 398 104€ 388 814€ 384 409€
20
F.
Dane a poplatky
26 791 780€ 29 483 646€ 38 937 605€ 33 076 305€ 27 575 588€ 24 319 828€ 18 362 794€ 13 586 356€ 11 460 850€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 749 130€ 3 886 299€ 3 116 264€ 2 764 668€ 2 013 685€ 2 740 611€ 2 260 216€ 1 691 144€ 1 071 414€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 749 130€ 3 886 299€ 3 116 264€ 2 764 668€ 2 013 685€ 2 740 611€ 2 260 216€ 1 691 144€ 1 071 414€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 000€ 22 702€ 5 698€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 437€ 69 694€ 123 180€ 105 879€ 72 622€ 32 070€ 10 960€ 21 158€ 59 197€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
611 195 238€ 469 079 151€ 539 583 697€ 466 458 304€ 386 658 690€ 341 218 828€ 251 402 628€ 179 318 436€ 154 231 732€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 020 522 € 17 122 635 € 14 700 794 € 12 463 231 € 14 901 842 € 8 700 824 € 10 148 550 € 15 965 615 € 10 906 363 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
681 188 873 € 539 114 907 € 614 984 641 € 530 788 289 € 444 987 260 € 389 053 949 € 294 021 326 € 222 099 918 € 188 507 781 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 032 343 € 362 576 € 820 468 € 732 252 € 29 152 € 604 182 € 1 323 897 € 1 413 322 € 208 155 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 899 € 35 375 € 239 813 € 195 905 € 26 526 € 56 605 € 111 549 € 156 241 € 199 711 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 569€ 1 479€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 999€ 32 475€ 236 913€ 193 005€ 23 626€ 53 705€ 108 980€ 154 762€ 199 711€
42
XII.
Kurzové zisky
1 023 444€ 327 201€ 580 655€ 536 068€ 2 626€ 547 577€ 1 212 348€ 1 256 447€ 7 234€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
279€ 634€ 1 210€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
715 901 € 1 992 582 € 796 647 € 448 498 € 2 043 687 € 255 769 € 401 365 € 421 984 € 967 049 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€
52
O.
Kurzové straty
1 112€ 1 481 806€ 341 021€ 61 372€ 1 698 771€ 3 771€ 185 799€ 247 747€ 868 539€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
714 789€ 510 776€ 455 626€ 387 126€ 344 916€ 251 998€ 215 566€ 174 237€ 98 503€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
316 442 € -1 630 006 € 23 821 € 283 754 € -2 014 535 € 348 413 € 922 532 € 991 338 € -758 894 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
18 336 964 € 15 492 629 € 14 724 615 € 12 746 985 € 12 887 307 € 9 049 237 € 11 071 082 € 16 956 953 € 10 147 469 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 984 120 € 3 420 142 € 3 200 064 € 2 759 281 € 2 774 392 € 2 070 972 € 2 480 385 € 3 788 703 € 2 389 405 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 079 139€ 3 601 554€ 3 431 211€ 2 788 358€ 2 900 321€ 2 156 067€ 2 551 087€ 4 027 909€ 2 544 768€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-95 019€ -181 412€ -231 147€ -29 077€ -125 929€ -85 095€ -70 702€ -239 206€ -155 363€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 352 844 € 12 072 487 € 11 524 551 € 9 987 704 € 10 112 915 € 6 978 265 € 8 590 697 € 13 168 250 € 7 758 064 €