Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMV Slovensko, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o.

 • Názov OMV Slovensko, s.r.o.
 • IČO 00604381
 • DIČ 2020491407
 • IČ DPH SK2020491407 podľa §4
 • Sídlo Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. mája 1991, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 777/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 28 248 026 € / splatené 28 248 026 €
  Podľa účtovnej závierky: 28 248 025 €
 • Historický názov ÖMV Slovensko, s.r.o.
  (platné do 15. augusta 1995 )
  Ö M V - ČSFR, spol. s r.o.
  (platné do 10. marca 1993 )
 • Historické sídlo Moskovská 13, 811 08 Bratislava
  (platné do 1. novembra 2010)
  Ružová dolina 6, 824 70 Bratislava
  (platné do 16. februára 1998)
  , 811 01 Bratislava
  (platné do 5. októbra 1992)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva 24.7.2000
sprostredkovateľská činnosť 24.7.2000
leasingová činnosť 24.7.2000
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení 1.4.2004
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,piva, vína a destilátov 1.4.2004
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 1.4.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.5.2004
maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice 12.5.2004
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 12.5.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) 12.5.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 12.5.2004
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti 12.5.2004
prenájom nehnuteľností 12.5.2004
prevádzkovanie autoumyvární 28.7.2004
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom 1.7.2005
reklamné a marketingové služby 30.1.2013
prevádzkovanie nabíjacích staníc elektrických vozidiel 21.10.2022
poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 21.10.2022
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob 30.11.2022
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb.
2. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95.
Spoločnosť ÖMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o.
3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996.
Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996.
4. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou.
5. Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996.
6. Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996.
7. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997.
8. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania.
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997.
Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997.
10. Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997.
11. Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997.
12. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381.
13. Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník.
14. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999.
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy.
16. Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy.
17. Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001.
18. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou.
19. Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002.
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002.
20. Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu.
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení.
Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
26. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatiu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG.
Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o.
Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH.
27. Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006.
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006.
30. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007.
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009.
34. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010.
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010.
36. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013.
37. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
39. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015.
41. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016.
42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.09.2018.