Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DENEB, spol. s r.o.

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 940€ 2 620€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 689€ 1 789€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-9 749 € 831 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
91 246 € 106 283 € 108 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
91 246€ 106 283€ 108 208€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 541 € 59 431 € 65 369 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 786€ 55 587€ 57 776€
10
B.2
Služby
3 755€ 3 844€ 7 593€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
42 956 € 47 683 € 42 839 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 827 € 27 889 € 29 070 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 238€ 20 547€ 21 416€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 475€ 7 231€ 7 538€
16
C.4
Sociálne náklady
114€ 111€ 116€
17
D
Dane a poplatky
1 326€ 2 598€ 1 911€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 620€ 17 399€ 19 307€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 300€ 15 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 532€ 8 689€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47€ 1 135€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
244€ 1 000€ 1 286€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 246 € -1 203 € -689 €
38
X.
Výnosové úroky
8€
39
N
Nákladové úroky
1 066€ 1 063€ 742€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
998€ 1 234€ 1 658€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 064 € -2 289 € -2 400 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 310 € -3 492 € -3 089 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 006 € 960 € 59 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 006€ 960€ 59€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 316 € -4 452 € -3 148 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 310 € -3 492 € -3 089 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 316 € -4 452 € -3 148 €