Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DENEB, spol. s r.o.

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 940 € 2 620 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 689 € 1 789 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-9 749 € 831 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
91 246 € 106 283 € 108 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
91 246 € 106 283 € 108 208 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 541 € 59 431 € 65 369 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 786 € 55 587 € 57 776 €
10
B.2
Služby
3 755 € 3 844 € 7 593 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
42 956 € 47 683 € 42 839 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 827 € 27 889 € 29 070 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 238 € 20 547 € 21 416 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 475 € 7 231 € 7 538 €
16
C.4
Sociálne náklady
114 € 111 € 116 €
17
D
Dane a poplatky
1 326 € 2 598 € 1 911 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 620 € 17 399 € 19 307 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 300 € 15 600 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 532 € 8 689 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47 € 1 135 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
244 € 1 000 € 1 286 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 246 € -1 203 € -689 €
38
X.
Výnosové úroky
8 €
39
N
Nákladové úroky
1 066 € 1 063 € 742 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
998 € 1 234 € 1 658 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 064 € -2 289 € -2 400 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 310 € -3 492 € -3 089 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 006 € 960 € 59 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 006 € 960 € 59 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 316 € -4 452 € -3 148 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 310 € -3 492 € -3 089 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 316 € -4 452 € -3 148 €