Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DENEB, spol. s r.o.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
93 186 € 108 903 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
103 533 € 108 903 € 124 943 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 940 € 2 620 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
91 150 € 106 283 € 103 224 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
96 € 4 984 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 300 € 15 600 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47 € 1 135 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
106 779 € 110 106 € 125 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 689 € 1 789 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 786 € 55 587 € 57 776 €
14
D.
Služby
3 755 € 3 844 € 7 593 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
28 827 € 27 889 € 29 070 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 238 € 20 547 € 21 416 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 475 € 7 231 € 7 538 €
19
E.4.
Sociálne náklady
114 € 111 € 116 €
20
F.
Dane a poplatky
1 326 € 2 598 € 1 911 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 620 € 17 399 € 19 307 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 620 € 17 399 € 19 307 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 532 € 8 689 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
244 € 1 000 € 1 286 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 246 € -1 203 € -689 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
42 956 € 47 683 € 42 839 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 064 € 2 297 € 2 400 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 066 € 1 063 € 742 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 066 € 1 063 € 742 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
998 € 1 234 € 1 658 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 064 € -2 289 € -2 400 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-5 310 € -3 492 € -3 089 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 006 € 960 € 59 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 006 € 960 € 59 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-6 316 € -4 452 € -3 148 €