Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
61 321 825€ 59 240 889€ 51 843 482€ 47 274 286€ 39 837 612€ 37 200 873€ 37 272 809€ 33 126 796€ 32 246 446€ 29 789 965€ 30 588 767€ 30 875 719€ 29 971 248€ 32 191 551€ 28 220 887€
02
501
Spotreba materiálu
48 926 473€ 52 289 414€ 44 265 220€ 42 450 438€ 35 677 082€ 33 264 962€ 33 165 274€ 28 364 294€ 27 502 504€ 25 198 890€ 26 077 389€ 25 356 024€ 24 001 037€ 24 207 762€ 20 432 537€
03
502
Spotreba energie
7 801 655€ 4 076 198€ 5 440 074€ 4 660 856€ 4 160 530€ 3 935 911€ 4 107 535€ 4 762 502€ 4 743 942€ 4 591 075€ 4 511 378€ 5 519 695€ 5 968 890€ 6 390 280€ 6 100 879€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 593 697€ 2 875 276€ 2 138 187€ 162 992€ 0€ 0€ 1 321€ 1 593 509€ 1 687 471€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 448 133€ 5 640 106€ 6 018 321€ 5 460 994€ 4 841 132€ 4 553 966€ 4 724 682€ 5 687 634€ 5 424 749€ 4 248 605€ 4 350 594€ 4 238 224€ 4 538 650€ 4 720 246€ 4 525 798€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 481 829€ 2 029 706€ 1 911 638€ 2 073 771€ 1 648 229€ 1 490 249€ 1 727 522€ 2 961 919€ 2 247 854€ 1 208 004€ 1 435 302€ 1 039 697€ 1 082 770€ 1 660 798€ 1 578 422€
08
512
Cestovné
12 509€ 5 109€ 5 512€ 16 962€ 2 656€ 2 373€ 3 722€ 5 333€ 6 364€ 7 801€ 7 349€ 4 351€ 5 806€ 6 063€ 8 501€
09
513
Náklady na reprezentáciu
23 873€ 21 006€ 2 017€ 1 430€ 782€ 863€ 1 160€ 639€ 854€ 1 118€ 1 084€ 711€ 1 266€ 1 185€ 1 433€
10
518
Ostatné služby
2 929 922€ 3 584 285€ 4 099 154€ 3 368 831€ 3 189 464€ 3 060 481€ 2 992 278€ 2 719 743€ 3 169 676€ 3 031 682€ 2 906 859€ 3 193 465€ 3 448 808€ 3 052 199€ 2 937 442€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
127 762 623€ 114 071 966€ 87 082 760€ 75 700 835€ 68 338 361€ 66 871 972€ 63 880 622€ 57 794 041€ 54 034 530€ 51 517 161€ 53 998 630€ 51 132 560€ 52 156 658€ 48 031 783€ 44 301 730€
12
521
Mzdové náklady
93 783 008€ 79 419 661€ 60 552 708€ 54 574 089€ 49 311 142€ 48 277 298€ 46 180 024€ 41 838 112€ 39 152 960€ 37 335 878€ 39 502 998€ 37 273 038€ 38 169 860€ 35 118 082€ 32 348 995€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
29 281 535€ 27 607 585€ 21 092 797€ 18 992 650€ 17 269 539€ 16 924 381€ 16 185 811€ 14 603 702€ 13 661 283€ 13 072 316€ 13 617 438€ 13 074 746€ 13 207 540€ 12 175 957€ 11 297 106€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
748 757€ 739 506€ 498 235€ 455 898€ 407 444€ 390 479€ 361 176€ 318 697€ 286 103€ 265 324€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 949 324€ 6 305 213€ 4 939 021€ 1 678 198€ 1 350 237€ 1 279 814€ 1 153 610€ 1 033 531€ 934 184€ 843 643€ 878 194€ 784 775€ 779 258€ 737 745€ 655 629€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
302 004€ 295 645€ 350 686€ 268 723€ 196 038€ 197 310€ 209 756€ 195 519€ 205 116€ 227 624€ 156 018€ 139 875€ 146 121€ 186 843€ 187 946€
18
531
Daň z motorových vozidiel
3 139€ 3 170€ 3 773€ 3 476€ 3 083€ 3 114€ 2 498€ 2 924€ 2 359€ 2 531€ 2 879€ 2 400€ 2 546€ 5 413€ 3 162€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
280 964€ 280 964€ 269 147€ 181 372€ 181 325€ 182 410€ 180 894€ 184 127€ 188 537€ 188 514€ 136 203€ 136 271€ 141 471€ 179 073€ 182 631€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 902€ 11 511€ 77 766€ 83 875€ 11 631€ 11 786€ 26 364€ 8 467€ 14 220€ 36 580€ 16 935€ 1 204€ 2 104€ 2 357€ 2 154€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18 011 356€ 4 081 613€ 11 114 182€ 2 903 203€ 4 384 640€ 1 982 899€ 2 250 633€ 2 588 882€ 2 130 104€ 1 833 573€ 2 223 987€ 3 812 702€ 6 330 605€ 2 316 936€ 9 086 003€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 982€ 4 626€ 56 148€ 23 533€ 90 615€ 62 463€ 138 970€ 75 870€ 4 171 301€ 216 096€ 340 286€
23
542
Predaný materiál
4 049€ 1 904€ 1 600€ 1 508€ 2 138€ 2 021€ 2 940€ 4 087€ 2 471€ 2 594€ 1 833€ 1 658€ 7 612€ 7 756€ 21 268€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14 194 525€ 1 752€ 8 598 032€ 59 322€ 100 636€ 49 152€ 3 579€ 681 992€ 40 735€ 14 369€ 28 868€ 0€ 0€ 13€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
831 913€ 1 669 886€ 601 124€ 866 452€ 2 547 239€ 225 690€ 453 200€ 2 697€ 277 900€ 42 987€ 58 099€ 1 629 410€ 245 913€ 149 772€ 204 896€
26
546
Odpis pohľadávky
37 547€ 31 421€ 345€ 729€ 4 213€ 73 454€ 4 744€ 10 422€ 4 033€ 1 623€ 245 383€ 7€ 20 924€ 6 938 570€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 504 521€ 2 327 320€ 1 834 688€ 1 845 897€ 1 716 628€ 1 682 475€ 1 682 180€ 1 803 373€ 1 733 785€ 1 765 780€ 1 940 407€ 1 837 261€ 1 901 081€ 1 918 658€ 1 576 438€
28
549
Manká a škody
405 819€ 80 752€ 42 691€ 73 531€ 17 270€ 19 348€ 11 747€ 1 374€ 2 329€ 3 811€ 54 188€ 23 119€ 4 691€ 3 717€ 4 545€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 690 048€ 15 949 472€ 21 789 539€ 6 814 782€ 6 073 385€ 5 490 979€ 9 687 438€ 11 318 576€ 9 994 969€ 9 819 459€ 9 300 891€ 9 392 031€ 10 572 210€ 8 022 731€ 8 214 047€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 353 259€ 4 445 128€ 3 970 696€ 3 423 404€ 3 230 372€ 3 137 294€ 6 129 481€ 6 924 492€ 7 149 683€ 5 299 201€ 5 779 883€ 6 451 539€ 7 007 135€ 7 794 776€ 8 190 079€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 336 789€ 11 504 343€ 17 818 844€ 3 391 378€ 2 843 012€ 2 353 685€ 3 557 958€ 4 394 084€ 2 845 287€ 4 520 258€ 3 521 008€ 2 940 493€ 3 565 074€ 227 955€ 23 968€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
291 541€ 251 595€ 286 709€ 25 745€ 20 632€ 18 014€ 33 326€ 30 468€ 46 396€ 2 399 011€ 3 307 755€ 2 522 875€ 2 836 693€ 127 527€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 948 945€ 10 333 139€ 17 417 203€ 3 172 287€ 2 705 700€ 1 068 923€ 2 853 569€ 4 360 968€ 1 569 853€ 2 105 209€ 50 105€ 14 656€ 24 007€ 1 532€ 11 618€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96 303€ 919 609€ 114 931€ 193 346€ 116 681€ 1 266 748€ 671 063€ 2 648€ 1 229 038€ 16 038€ 163 148€ 402 962€ 704 375€ 98 897€ 12 350€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
124 104€ 116 021€ 114 815€ 109 930€ 105 916€ 104 119€ 100 499€ 83 646€ 75 137€ 56 633€ 67 653€ 416 843€ 548 916€ 26 803€ 14 587€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
96€ 7€ 26€ 133€ 410 022€ 538 771€ 23 718€ 2 437€
43
563
Kurzové straty
25€ 45€ 1€ 51€ 0€ 110€ 32€ 160€ 35€ 32€ 495€ 1 558€ 631€ 1 130€ 795€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
123 983€ 115 969€ 114 787€ 109 879€ 105 916€ 104 010€ 100 467€ 83 486€ 75 102€ 56 600€ 67 025€ 5 263€ 9 513€ 1 955€ 11 356€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
100€ 0€ 0€ 441€ 0€ 686€
50
572
Škody
100€ 0€ 0€ 441€ 0€ 686€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
278 981€ 531 206€ 371 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
278 981€ 531 206€ 371 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
224 939 075€ 199 926 917€ 178 685 234€ 138 532 754€ 123 777 084€ 116 402 118€ 118 126 439€ 110 795 094€ 104 111 051€ 97 493 120€ 100 686 540€ 100 007 954€ 104 264 848€ 95 496 893€ 94 551 685€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
139 493 627€ 130 654 218€ 113 754 442€ 106 572 032€ 96 758 427€ 91 537 466€ 91 969 967€ 86 577 023€ 86 591 635€ 79 248 375€ 77 720 134€ 71 584 078€ 74 935 843€ 78 474 489€ 70 825 591€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 254€
67
602
Tržby z predaja služieb
134 482 502€ 127 492 099€ 111 345 317€ 106 384 315€ 96 758 427€ 91 537 466€ 91 969 967€ 86 577 023€ 86 591 635€ 79 248 375€ 77 720 134€ 71 582 357€ 74 934 523€ 76 880 980€ 69 138 979€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
5 011 125€ 3 162 119€ 2 409 125€ 187 717€ 0€ 1 721€ 1 321€ 1 593 509€ 1 686 358€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
51 344€ 46 010€ 32 349€ 43 710€ 43 840€ 43 508€ 43 959€ 42 955€ 43 131€ 284 661€ 397 800€ 425 317€ 401 049€ 375 214€ 17 377€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
54€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
51 290€ 45 970€ 32 349€ 43 710€ 43 840€ 43 508€ 43 959€ 42 955€ 43 131€ 284 661€ 397 800€ 425 317€ 401 049€ 374 168€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 1 046€ 17 377€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 93€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 93€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
30 660 761€ 2 113 476€ 30 987 821€ 25 446 854€ 26 047 704€ 2 318 155€ 332 500€ 2 101 805€ 1 496 719€ 968 962€ 2 176 671€ 18 402 778€ 1 845 369€ 2 415 403€ 5 485 023€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 000€ 4 622€ 289 400€ 2 994€ 194 833€ 1 111 300€ 428 071€ 833€ 1 010 818€ 162 500€ 474 295€ 478 008€ 3 113 526€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 101€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 974€ 12 117€ 40 408€ 5 842€ 834€ 7 360€ 1 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200 000€ 220€ 168€ 56 969€ 470€ 2 115€ 637€ 6 515€ 316€ 288€ 272€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 72€ 0€ 150 963€ 14 949€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
30 373 787€ 2 101 359€ 30 942 791€ 25 151 392€ 26 046 701€ 2 258 193€ 130 307€ 988 674€ 1 068 648€ 966 013€ 1 165 216€ 18 233 691€ 1 370 759€ 1 786 144€ 2 356 176€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
12 542 809€ 1 248 334€ 842 175€ 2 788 397€ 1 304 185€ 3 135 531€ 4 368 226€ 4 662 824€ 2 448 419€ 3 314 849€ 3 491 234€ 2 867 443€ 173 046€ 39 783€ 2 181 617€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
12 542 809€ 1 248 334€ 842 175€ 2 788 397€ 1 304 185€ 3 135 531€ 4 368 226€ 4 662 824€ 2 448 419€ 3 314 849€ 3 491 234€ 2 867 443€ 173 046€ 39 783€ 2 181 617€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
251 595€ 286 709€ 25 745€ 20 632€ 18 014€ 33 326€ 30 468€ 46 396€ 2 397 581€ 3 307 755€ 2 539 419€ 2 865 425€ 148 975€ 21 126€ 2 049 094€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 443 805€ 961 624€ 771 578€ 2 765 700€ 1 008 923€ 3 100 369€ 4 337 758€ 3 452 228€ 50 838€ 13 427€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
847 408€ 44 852€ 2 066€ 277 248€ 1 836€ 1 164 200€ 7 094€ 938 387€ 2 018€ 24 071€ 18 657€ 132 523€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 435€ 731€ 438€ 479€ 362€ 333€ 252€ 865€ 1 084€ 674€ 1 018€ 1 853€ 1 793€ 3 698€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 244€ 496€ 435€ 356€ 362€ 333€ 252€ 865€ 561€ 672€ 860€ 424€ 214€ 1 036€
103
663
Kurzové zisky
78€ 6€ 524€ 2€ 148€ 1 424€ 1 109€ 2 661€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
191€ 157€ 3€ 117€ 0€ 0€ 0€ 10€ 5€ 470€ 1€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
48 261€ 188€ 31 555€ 174€ 641€ 31 729€ 81 036€ 17 576€ 6 322€ 2 364€ 1 737€ 514 502€ 13 959€ 5 399€ 6 967 195€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
270€ 390€ 687€ 839€ 1 499€ 1 549€ 1 737€ 0€ 13 959€ 5 399€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
48 261€ 188€ 31 555€ 174€ 371€ 31 339€ 80 349€ 16 737€ 4 822€ 815€ 0€ 514 502€ 0€ 0€ 6 967 195€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
38 903 478€ 46 509 141€ 7 957 438€ 3 405 271€ 2 008 088€ 2 010 776€ 2 870 727€ 3 804 484€ 4 177 885€ 3 184 244€ 3 775 756€ 53 606 336€ 5 383 906€ 2 016 975€ 2 024 308€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
33 640 092€ 38 383 093€ 4 145 185€ 696 926€ 10 717€ 5 557€ 10 000€ 4 496€ 1 379€ 87€ 1 439€ 0€ 0€ 432 003€ 24 114€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 730 277€ 2 826 185€ 2 415 953€ 2 014 395€ 1 941 541€ 1 932 922€ 2 694 461€ 3 175 018€ 3 971 976€ 3 007 692€ 3 654 143€ 3 312 139€ 5 181 421€ 1 526 990€ 1 760 359€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 468 839€ 5 150 865€ 1 294 968€ 631 079€ 4 638€ 5 360€ 8 229€ 463 740€ 1 660€ 50 133 069€ 4 603€ 4 603€ 136 474€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
7 979€ 4 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
15 464€ 25 622€ 25 622€ 35 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 683€ 100 360€ 68 729€ 32 850€ 24 297€ 44 122€ 27 254€ 15 759€ 53 677€ 26 329€ 34 783€ 102 289€ 192 245€ 30 578€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
53 587€ 48 638€ 32 602€ 30 022€ 26 895€ 22 815€ 115 320€ 119 849€ 117 253€ 109 989€ 83 730€ 58 839€ 5 637€ 22 801€ 103 360€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
221 700 280€ 180 572 802€ 153 606 510€ 138 256 875€ 126 163 364€ 99 077 527€ 99 666 747€ 97 206 920€ 94 764 977€ 87 004 541€ 87 564 005€ 147 401 473€ 82 755 025€ 83 329 150€ 87 504 810€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 238 795€ -19 354 115€ -25 078 724€ -275 879€ 2 386 280€ -17 324 591€ -18 459 692€ -13 588 174€ -9 346 075€ -10 488 579€ -13 122 535€ 47 393 519€ -21 509 823€ -12 167 742€ -7 046 875€
136
591
Splatná daň z príjmov
90 700€ 53 354€ 1 577€ 65 784€ 8 143€ 8 221€ 49 734€ 230 922€ 100 257€ 25 598€ 134 794€ 935€ 41 232€ 25 926€ 80 456€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 329 495€ -19 407 468€ -25 080 301€ -341 663€ 2 378 138€ -17 332 812€ -18 509 426€ -13 819 097€ -9 446 332€ -10 514 177€ -13 257 329€ 47 392 584€ -21 551 055€ -12 193 668€ -7 127 330€