Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
550 017€ 1 057 443€ 299 247€ 268 947€ 266 632€ 267 010€ 291 394€ 256 079€ 326 833€ 352 805€ 312 852€ 368 291€ 400 505€ 407 156€
02
501
Spotreba materiálu
445 932€ 958 738€ 206 074€ 181 544€ 171 032€ 153 743€ 150 115€ 135 473€ 166 702€ 200 227€ 181 106€ 243 730€ 247 553€ 266 255€
03
502
Spotreba energie
104 085€ 98 705€ 93 173€ 87 403€ 95 600€ 113 267€ 141 279€ 120 606€ 160 131€ 152 578€ 131 746€ 124 561€ 152 952€ 140 900€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
115 565€ 142 653€ 113 660€ 104 357€ 118 082€ 94 112€ 94 688€ 93 762€ 131 647€ 113 129€ 114 048€ 128 674€ 152 366€ 147 034€
07
511
Opravy a udržiavanie
40 857€ 60 986€ 32 299€ 17 780€ 36 008€ 27 619€ 27 258€ 24 190€ 48 071€ 23 267€ 24 851€ 28 149€ 28 220€ 42 045€
08
512
Cestovné
4 000€ 5 316€ 12 950€ 10 154€ 9 039€ 8 304€ 9 941€ 8 728€ 8 398€ 13 010€ 13 845€ 13 303€ 14 429€ 16 898€
09
513
Náklady na reprezentáciu
528€ 666€ 306€ 377€ 432€ 260€ 234€ 320€ 335€ 381€ 305€ 174€ 412€ 134€
10
518
Ostatné služby
70 180€ 75 685€ 68 106€ 76 047€ 72 603€ 57 930€ 57 256€ 60 524€ 74 842€ 76 471€ 75 047€ 87 048€ 109 304€ 87 957€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 629 681€ 4 137 761€ 3 092 629€ 2 527 293€ 2 403 490€ 2 277 643€ 2 215 483€ 2 210 730€ 2 215 677€ 2 247 921€ 2 246 349€ 2 528 031€ 2 466 015€ 2 393 186€
12
521
Mzdové náklady
4 043 139€ 2 965 621€ 2 205 137€ 1 798 688€ 1 710 408€ 1 628 100€ 1 573 488€ 1 545 655€ 1 542 756€ 1 605 321€ 1 599 305€ 1 775 509€ 1 766 078€ 1 701 853€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 380 409€ 1 010 321€ 750 599€ 616 792€ 590 207€ 561 711€ 549 657€ 548 113€ 544 927€ 554 587€ 553 562€ 603 229€ 604 255€ 583 870€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
206 133€ 161 819€ 136 893€ 111 814€ 102 875€ 87 832€ 92 339€ 116 961€ 127 994€ 88 013€ 93 482€ 149 293€ 95 682€ 107 463€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
19 843€ 21 203€ 13 033€ 12 774€ 12 873€ 11 518€ 11 851€ 11 515€ 11 508€ 8 527€ 8 518€ 10 306€ 8 575€ 14 427€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
11 957€ 11 957€ 8 247€ 8 247€ 8 247€ 8 247€ 8 247€ 8 247€ 8 247€ 5 196€ 5 196€ 5 196€ 5 196€ 5 247€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 886€ 9 247€ 4 787€ 4 528€ 4 627€ 3 271€ 3 604€ 3 268€ 3 261€ 3 331€ 3 323€ 5 111€ 3 379€ 9 179€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5€ 6€ 26€ 8€ 191€ 1 986€ 1 345€ 978€ 2 561€ 162€ 6€ 825€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 14€ 1 902€ 930€ 909€ 1 820€ 0€ 0€ 808€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 537€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
6€ 26€ 8€ 178€ 84€ 415€ 69€ 199€ 162€ 6€ 17€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
129 372€ 98 161€ 78 496€ 158 592€ 56 321€ 55 916€ 66 967€ 193 790€ 263 434€ 284 054€ 266 541€ 439 389€ 326 709€ 343 760€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 913€ 95 211€ 71 072€ 156 285€ 51 821€ 49 492€ 50 251€ 100 272€ 107 232€ 130 779€ 180 943€ 215 173€ 215 176€ 240 898€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 459€ 2 950€ 7 424€ 2 307€ 4 500€ 6 424€ 16 716€ 93 518€ 156 203€ 153 274€ 85 598€ 224 216€ 111 533€ 102 862€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 96 688€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
90 762€ 156 203€ 153 274€ 85 598€ 220 535€ 107 953€ 6 174€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 459€ 2 950€ 7 424€ 2 307€ 4 500€ 6 424€ 16 716€ 2 756€ 0€ 0€ 3 681€ 3 580€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 641€ 1 347€ 2 481€ 2 461€ 4 556€ 2 203€ 7 048€ 6 429€ 5 432€ 5 271€ 4 882€ 68€ 127€ 91€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 641€ 1 347€ 2 481€ 2 461€ 4 556€ 2 203€ 7 048€ 6 429€ 5 432€ 5 271€ 4 882€ 68€ 127€ 91€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
66€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
66€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
109 600€ 144 213€ 176 711€ 183 745€ 216 650€ 229 413€ 242 213€ 276 107€ 252 061€ 254 080€ 264 164€ 235 567€ 244 366€ 237 589€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
94 490€ 122 467€ 163 554€ 166 152€ 195 946€ 208 708€ 210 400€ 246 376€ 232 440€ 212 954€ 230 131€ 203 894€ 202 495€ 207 103€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
15 111€ 21 746€ 13 157€ 17 593€ 20 704€ 20 704€ 31 813€ 29 730€ 19 621€ 41 126€ 34 033€ 31 673€ 41 872€ 30 486€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 556 719€ 5 602 787€ 3 776 257€ 3 258 177€ 3 078 630€ 2 937 823€ 2 929 837€ 3 050 396€ 3 207 936€ 3 266 831€ 3 219 915€ 3 710 488€ 3 598 668€ 3 544 068€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
81 366€ 90 010€ 138 555€ 127 046€ 161 117€ 166 687€ 182 774€ 167 074€ 160 367€ 194 755€ 213 851€ 210 442€ 206 814€ 220 610€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
81 366€ 90 010€ 138 555€ 127 046€ 161 117€ 166 687€ 182 774€ 167 074€ 160 367€ 194 755€ 213 851€ 210 442€ 206 814€ 220 610€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
110€ 62 497€ 66 047€ 25 569€ 7 565€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
110€ 62 497€ 66 047€ 25 569€ 7 565€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
31 676€ 54 315€ 44 420€ 52 947€ 45 872€ 53 605€ 59 661€ 53 059€ 25 720€ 33 299€ 42 864€ 25 600€ 36 249€ 16 540€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 500€ 370€ 330€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 58€ 1 408€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22 796€ 45 449€ 36 328€ 42 267€ 36 639€ 45 350€ 55 469€ 47 156€ 22 514€ 29 451€ 39 016€ 20 622€ 34 869€ 13 527€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 880€ 8 866€ 8 092€ 8 180€ 9 233€ 7 885€ 3 862€ 5 903€ 3 207€ 3 848€ 3 848€ 4 978€ 1 322€ 1 606€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
198€ 2 764€ 188€ 138 199€ 146 698€ 108 630€ 164 244€ 144 989€ 104 957€ 86 923€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
198€ 2 764€ 188€ 138 199€ 146 698€ 108 630€ 164 244€ 144 989€ 104 957€ 86 923€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 144 831€ 104 957€ 86 923€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
136 481€ 146 033€ 108 530€ 163 248€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
198€ 2 764€ 188€ 1 718€ 664€ 100€ 996€ 157€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
6€ 26€ 8€ 191€ 84€ 448€ 4 360€ 257€ 471€ 6€ 17€
110
672
Náhrady škôd
6€ 26€ 8€ 191€ 84€ 415€ 4 360€ 199€ 162€ 6€ 17€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
33€ 0€ 58€ 309€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
6 653 086€ 5 461 477€ 3 592 237€ 3 066 756€ 2 855 216€ 2 742 057€ 2 673 249€ 2 648 308€ 2 792 820€ 2 869 971€ 2 872 847€ 3 252 930€ 3 234 103€ 3 215 625€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
6 436 454€ 5 187 889€ 3 520 211€ 2 910 471€ 2 802 210€ 2 691 946€ 2 621 483€ 2 546 539€ 2 671 846€ 2 732 768€ 2 687 378€ 3 024 452€ 3 013 756€ 2 970 588€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
111 433€ 94 951€ 70 856€ 156 069€ 51 605€ 48 923€ 48 912€ 97 626€ 101 314€ 112 334€ 161 213€ 195 046€ 197 388€ 224 987€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
104 719€ 167 655€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
954€ 1 185€ 618€ 1 515€ 1 497€ 13 742€ 6 423€ 4 525€ 13 306€ 5 171€ 4 139€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
480€ 10 982€ 216€ 216€ 216€ 570€ 1 339€ 2 646€ 5 918€ 18 446€ 19 730€ 20 127€ 17 788€ 15 911€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 766 128€ 5 605 803€ 3 775 212€ 3 247 062€ 3 064 996€ 2 962 356€ 2 916 064€ 3 069 221€ 3 192 099€ 3 236 584€ 3 301 629€ 3 634 431€ 3 582 128€ 3 539 715€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
209 408€ 3 016€ -1 045€ -11 115€ -13 635€ 24 534€ -13 773€ 18 825€ -15 838€ -30 246€ 81 714€ -76 057€ -16 539€ -4 353€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
209 408€ 3 016€ -1 045€ -11 115€ -13 635€ 24 534€ -13 773€ 18 825€ -15 838€ -30 246€ 81 714€ -76 057€ -16 539€ -4 353€